• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
نامهاي مذهبي و معاني و سنبل آنها
توسط : padeshahedel

 

نامهاي مذهبي و معاني و سنبل آنها "محمد" مهرباني ومهرورزي، "علي" عدالت وحکومت پاک ،" حسن " حلم ،بردباري وذکاوت دراداره جامعه اسلامي،"حسين " ازخودگذشتگي وايثار،"سجاد" عبوديت وانتقال فرهنگ ،" باقر"کشف علم و....وازنامهاي ملي "کاوه" ظلم ستيزي ،"رستم " خصلت پهلواني ومرزباني ازآب وخاک ميهن وطهماسب ،کورش وداريوش و...عدالت درحکومت وتکيه براصالتهاي مثبت وکهن ايران زمين

پنج شنبه 27/2/1386 - 9:25
پسندیدم
5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
UserName