• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 947
 • دوشنبه 1383/8/11
 • تاريخ :

سینمای‎ ایران‎ در ردیف 3 كشور پیشتازتهران‎‎ ـ سینمای‎ ایران در ردیـف‎ سـه‎ كشـور پیشتاز صنعت‎ فیلم‎در رویدادهـا و مجـامـع‎ بین‎ المللی‎ قرار گرفت.

معاون‎ سینمایی‎‎ وزارت‎ فرهنگ‎ و ارشاد اسلامی گفت‎: بیش‎ از 110 جایزه‎‎ بین‎ المللـی‎ كه ایران‎ پارسال‎ دریافت‎ كرد، زمینه‎ ای‎‎ برای كسب‎ این‎ افتخار شد.

وی‎‎ همچنین‎‎ خبر داد، سینمای ایران از نظر تولید از رتبه‎‎‎ بیست‎ و پنجم‎ جهانی‎ به رتبه دهم‎ ارتقاء یافته‎ است.

معاون‎ سینمایی‎ وزارت‎‎ ارشاد به‎ فعالیت های‎ صورت‎ گرفته‎‎‎ در حوزه سینمـا اشـاره كـرد و گفت: 24 سالن‎ در یك‎ سال‎ گذشته‎‎ بـه بخـش‎ نمایش‎ افزوده‎‎ شد و در زمینه جذب‎‎ مخاطب نیز رشد كردیم.‎

وی‎ حضور فیلم‎سازان‎ خلاّق‎، متعهد و پرتلاش‎ را عامل‎‎ موفقیت‎ های‎‎ سینمـای كشـور درداخـل و خارج‎ دانست‎ و تعامل‎ جدی‎ سینماگـران‎ را در برنامه‎ ها خواستار شد.

UserName