• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1278
 • سه شنبه 1383/8/5
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 5 آبان ماه 1383

آمار فروش سینماهای تهران

فروش سینماهای تهران تا اول آبان: « شمعی در باد» همچنان پرفروش

 فروش فیلمهای ایرانی تا اول آبان ماه اعلام شد.

ایسنا- ‌٨ فیلم ایرانی در این فصل به همراه دو فیلم خارجی به نمایش در‌آمدند. البته « اشك سرما » و «مزرعه پدری » این هفته با اتمام مهلت قراردادشان از سینمای گروه برداشته شدند. این در حالی بود كه«مزرعه پدری » فروش چندان مطلوب و رضایت بخشی نداشت.

بر اساس همین گزارش هنوز« شمعی در باد» پوران درخشنده عنوان پرفروشترین فیلم را بعد از دو ماه با فروش ‌٣٧٠ میلیون تومانی دارد.

« سیزده گربه روی شیروانی» در ‌١٦ سینما بعد از ‌٣٨ روز نمایش در رتبه دوم با فروشی معادل ‌٢٠٦ میلیون تومان قرار دارد.

فروش هفت فیلم ایرانی دیگر به قرار ذیل است:

« گاوخونی» بعد از ‌٤٥ روز نمایش در یك سینما ‌٢٠ میلیون فروخت.

« لاك پشتها هم پرواز می‌كنند» بعد از ‌١٧ روز نمایش در ‌٤ سینما ‌١١ میلیون و ‌٢٨٨ هزار تومان فروش كرد.

« قطار كودكی» در ‌٢٤ روز نمایش در ‌٤ سینما ‌٧ میلیون و ‌٥٠٠ هزار تومان فروخت.

« پروانه» بعد از ‌١٧ روز نمایش در ‌٩ سینما فروشی معادل ‌١٨ میلیون تومان داشت.

«الهه زیگورات» در ‌١٨ روز نمایش در ‌٨ سینما ‌١٦ میلیون تومان فروخت.

« شاه خاموش » طی ‌١٠ روز نمایش در ‌٤ سینما فروشی معادل ‌١٨ میلیون تومان داشت.

فیلمهای خارجی این دوره عبارتند از: « بیل را بكش» در ‌٤٠ روز نمایش در سه سینما ‌١٤ میلیون و«فارنهایت ‌١١/٩ »، در ‌٣٩ روز نمایش در یك سینما، ‌٢٢ میلیون فروش داشتند.

UserName