• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1068
 • دوشنبه 1383/8/4
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنر ی4 آبان ماه 1383

پنجره‎‎ای‎ رو به آفتاب‎ در2 كشور گشوده می‎شود

 تهران‎ ـ فیلم‎ پنجره‎‎‎ ای‎ رو به آفتاب‎ ساخته بیژن‎‎‎ زمان پیرابـه‎ عنـوان فـیلـم‎ منـتخـب‎ جشنواره‎‎‎‎ وارش‎ به جشنواره های‎ فیلم‎ كوتـاه لوزان‎ سوئیس‎ و آمستردام‎ هلند راه‎ یافت‎.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر، ایـن‎ فـیلـم‎ پنجمین‎‎ اثر این فیلمساز كردستانی‎ اسـت‎ كـه‎ تاكنون‎ توانسته‎ است‎ عنوانهای‎‎ كـانـدیـدای بهترین‎‎‎ مستند جشن خانه‎ سینمای‎ ایران ، جایزه‎‎‎ دوم‎ جشنواره امید قزوین‎ ، جایـزه بهترین‎ فیلم‎ مستند جشنواره‎‎‎ خوشه و جایـزه اول‎‎ بهترین‎ مستند جشنواره‎ وارش‎ بـابـل را به‎ خود اختصاص‎ دهد.

پنجره‎‎‎ ای‎ روبه آفتاب‎ همچنین‎ در جـشنـواره های‎ سونی‎ ، یـادگـار، آفتـاب‎ یـزد و جشنواره‎‎ فیلم‎ كوتاه دبی‎ نیزجوایزی‎ را كسب‎ كرده‎ است‎.

داستان‎‎ این فیلم‎‎ بـاورهـای‎ مـردم یكـی‎ از روستاهای‎ اورامانات‎‎ كردستان‎‎ است كه‎ زمیـن های‎‎‎ خود را برای كشاورزی آماده‎ می‎كنند تا اینكه‎ باران‎ نمی‎‎‎بارد و خشكسالی می شـود و مردم‎‎‎ هم بامراسم آیینی‎‎ و مذهبی خـاص‎ خـود باران‎ طلب‎ می‎ كنند.

این‎‎‎ كارگردان سنندجی‎ همچنین توانست‎ جایزه‎ اول‎ جشنواره‎ عكس‎ عذرا تهران‎ را با عـكسـی‎ درباره‎‎ كار زنان‎‎ روستایی‎ كردستان به دست‎ آورد.

جشنواره‎‎ های‎ فیلم‎‎ كوتاه آمستردام هلنـد و لوزان‎ سوئیس‎، ماه‎ نوامبر برگزار می‎ شود.

UserName