• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1033
 • پنج شنبه 1383/7/30
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 30 مهر ماه 1383

فرش‎ ایران‎‎ سجاده‎‎ روزه داران هندی‎

 دهلی‎ نو ـ همزمـان‎ بـا آغـاز مـاه‎ مبـارك‎ رمضان‎‎، بزرگتـریـن مـسجـد جنـوب‎ هنــد در ایـالـت‎ اندراپرادش‎‎ با فـرشهـای‎ ایـرانـی‎ مزین‎ شد.

تـختـه‎ فـرش‎ اهـدایـی‎ ایــران‎ در مراسمـی‎‎ بـا حضور شخـصیـت‎ هـای‎ سیـاسـی و فرهنگی‎‎ و جمعی از مسلمانان‎ حیدرآبـاد بـه‎ این‎ مسجد اهدا شد.

وزیر اطلاعات‎‎ و رسـانـه‎ هــای‎ دولــت ایـالتـی‎ اندراپرادش‎ در این‎ مراسم‎ گفـت‎ : این‎ مسجد كه‎‎ به سبـك‎ مـعمـاری‎ ایـرانـی‎ و بـه‎ دسـت‎ ایرانیان‎ در حدود 400 سال‎ پـیـش‎ ساخته‎‎ شـده اسـت‎، از آثـار تـاریخـی‎ ایـن‎ منـطقـه‎ بـه شمـار می‎رود.

شهر حیدرآباد مركز ایالت‎ اندراپرادش‎ هنـد 7 میلیـون‎ نفـر جمـعیـت‎ دارد كـه‎45 درصد جمعیت‎ آن‎‎ مسلمان هستند.

UserName