• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1054
 • چهارشنبه 1383/7/8
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 8 مهر ماه 1383

همایش تأثیرزبان فارسی برشعرای اردو زبان

 دهلی‎‎ نو ـ همایش‎ تأثیرزبان‎ فارسی برشعرای‎ اردو زبان‎‎ باحضور جمعی‎ از شعرا ، نویسندگـان و استادان‎ دانشگاههای‎ هند در دهلی نو‎برگزار شد.

به‎ گزارش‎‎ واحد مركزی‎ خبر، در این‎ همایـش دو روزه‎ استادان‎‎‎ و محققان زبان فـارسـی‎ و اردو در هند تأثیر فرهنگ‎ و زبان‎ فارسی‎ بر رفتارهای‎ اجتماعی‎‎ مردم‎ این‎ منطقه‎ را بررسی می‎ كنند.

پروفسور«اخترالواسع‎» استاد دانشگاه‎ در ایـن‎ همایش‎ از جمع‎ آوری‎ لغات‎ فارسـی‎ در زبـان‎ اردو خبر داد وگفت‎: زبان‎ فارسی‎ نه‎ تنها بر زبان‎ اردو بلكه‎‎ برهمه زبان های‎ هند حتی‎ بر زبان‎‎مردم‎ جنوب‎ این كشور تأثیر گذاشته‎ است‎ طوری‎ كه‎‎ درزبان‎ محاوره مردم‎ جنوب‎ هند لغات‎ فارسی‎ زیادی‎ وجود دارد.

«وقارالحسن»‎ از مركز مطالعاتی‎ رضـا در شهـر رامپور در این‎ همایش‎ با اشاره‎‎ به تـأثیـر زبان‎‎ فارسی‎‎ بر زبان های‎ رسمی هند به‎‎ ویژه زبان‎ هندی‎ گفت‎‎: مطالعات كتب‎ مـربـوط بـه‎ مهاراجا ها كه‎‎‎‎ به زبان‎ هنـدی‎ نـوشتـه شـده نشان‎ می‎‎دهد از الفاظ وكلمات‎ فارسی بسیاری‎ درآنها استفاده‎‎ شده است‎.

زبان‎‎‎ اردو دومین زبان مردم‎ هند است‎ و بیش‎ از 40 درصد از لغات‎‎ و كلمـات آن‎‎ از زبـان فارسی‎ گرفته‎‎ شده است‎.

UserName