• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1781
 • چهارشنبه 1383/7/1
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 1 مهر ماه 1383

جشنواره

انتخاب بهترین كتاب دفاع مقدس

هشتمین جشنواره‎ انتخاب‎ بـهتـریـن كتاب‎ دفاع مقدس‎‎‎ با حضور رئیس مجلس شـورای‎ اسلامی‎‎ و جمعـی از مسـئولان‎ ادبیـات‎ دفــاع مقدس‎ در تهران‎ برگزار شد.

واحد مركزی‎ خبر- دبیر هـشتـمیـن‎ جشنواره‎ انتخاب‎‎ بهترین‎ كتاب دفاع مقـدس، شناسایی‎‎‎، بررسی و ارزشیابی كتب‎ منـتشـره‎ در زمینه‎‎ دفاع مقدس‎ و برانگیختن‎ تـوجـه و اهتمام‎ مسئولان‎ به‎‎ ادبیات‎ دفـاع مقـدس‎ بـه همراه‎‎ ایجاد انگیزه و ترغیـب‎ بـرای‎ تــلاش‎ بیشتر و بـا كیـفیـت‎ تـر درایـن‎ حیـطه‎ را مهمترین‎‎ اهداف‎ برگزاری‎ این جشنواره‎ اعـلام‎ كرد.

اثباتی‎‎ در مورد زمینه‎هـای‎ مـوضـوعـی كتـب‎ برگزیده‎‎ دراین‎ جـشنـواره گفـت‎: كتـابهـای‎ برگزیده‎‎ عموماً از موضوعاتی از قبیل‎ تحقیق‎ و پژوهش‎، خاطره‎، داستان‎،شعر،هنـر، جنـگ‎ و زندگینامه‎ شهید، كودك‎ و نوجوان‎ و یادداشت‎ و نثرادبی‎ بوده اند.

دراین‎‎‎ مراسم‎ از نـویـسنـدگـان و مـؤلفـان كتابهای‎ چاپ‎ شده‎‎ درباره دفاع مقدس‎ وتبیین‎ ارزشهای‎‎ جهاد و شهادت‎ با اهدای لوح‎ تقدیر و تندیس‎ یادبود قدردانی‎ شـد.

UserName