• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5701
 • چهارشنبه 1383/6/11
 • تاريخ :


اضافه كردن درایو ویندوز با فرمت NTFS

ما بطور معمول برای اضافه كردن یك دستگاه جدید یا یك پارتیشن جدید از دستورMount استفاده می كنیم.

بطور مثال برای اضافه كردن یك كول دیسك از دستور زیر استفاده می كنیم.

Mount /dev/sda1 /mnt/cool disk

حال درایو ویندوز ما هم یك پارتیشن می باشد ولی این پارتیشن را به طریق یك كول دیسك نمی توان به درایوهای لینوكس اضافه كرد.

چرا؟

بدلیل اینكه لینوكس به طور مستقیم از فرمتNTFS پشتیبانی نمی كند.و این مسئله به كرنل لینوكس باز می گردد.

حال می خواهیم ببینیم كه چگونه می توان فایل فرمتNTFS را به لینوكس اضافه كرد.

1.ابتدا بسته نرم افزاری كه توسط شركت های مختلف برای این كار ارائه شده را دریافت می كنیم. كه می توان این بسته ها را از آدرس زیر دریافت كرد.

http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/downloads.html

2.زمان دریافت این بسته های نرم افزاری باید دقت داشته باشید كه بسته نرم افزاری مطابق با دستگاه خود را دریافت كنید.

بطور مثال با زدن دستور زیر می توانید كه سخت افراز دستگاه شما چیست و چه بسته هایی با آن سازگاراست.

Uname –a

Linux localhost.localdomain 2.4.22-1.2115.nptl #1 Wed Oct 29 15:42:51 EST 2003 i686 i686 i386 GNU/Linux

همانطوركه می بینید این دستگاه مورد نظر با نامlocalhost  در محیط شبكهlocaldomain  و با كرنل 2.22-1.2115 می باشد و همچنینi686 می باشد كه این قسمت آخر می گوید كه ما از دستگاه پنتیوم استفاده می كنیم. و اگر دستگاه شماAmd می باشد موقع دریافت فایل باید نسخهAthlon آنرا دریافت كنید.

3.بعد از دریافت فایل مورد نظر بوسیله دستور زیر آنرا نصب می كنیم.

Rpm –ivh  نام فایل

4.حال كرنل دستگاهما دارا این قدرت شده است كه بتواند درایوهای با فرمتNTFS را بر روی خود اضافه كند.

5.با زدن دستور زیر ابتدا متوجه می شویم كه نام درایو مورد نظر ما از نظر لینوكس چه می باشد.

Fdisk –l

خروجی این دستور مانند شكل زیر می باشد كه البته من در این دستگاهم فقط لینوكس داشتم ولی برفرض كه اولین خط ما بدین صورت بود :

/dev/hda1              *          1         13        104391            83        NTFS

نام این درایو ما/dev/hda1 می بود.

6.حال باید داخل یك دایركتوری كه فضای كافی داشته باشد برویم كه معمولا این ادرس می باشد.

/mnt/

البته این دایركتوری در كینوكس به عنوان یك پارتیشن شناخته می شود.

حال در این دایركتوری یا پارتیشن یك دایركتوری دیگر با نامWindows درست می كنیم.

7.حال بوسیله دستور زیر درایو ویندوز خود را در لینوكس اضافه می كنیم.

Mount –t ntfs /dev/hda1 /mnt/Windows

در حال حاضر ما محتویات داخل درایو ویندوزی خود را در لینوكس داریم اما زمانی كه لینوكس را از دوباره را اندازی كنیم این اطلاعات ویندوز ما  دیگر در آن دایركتوری موجود نمی باشد.

چه بكنیم؟

ما در این جا می بایست به لینوكس خود دستور دهیم كه بعد از هر بار بالا آمدن این درایو ها را دوبارهmount كند.

برای  این كار چندین راه داریم كه من یك راه آنرا اینجا می گم.

1.ابتدا متوجه بشید كه از چه بوت لودری استفاده می كنید.

2.بعد از اینكه متوجه شدید كه ازGrub یاLilo استفاده می كنید از یكی از روشهای زیر استفاده كنید.

این تغییرات را در فایلLilo.conf در دایركتوری/etc/انجام می دهیم:

    other = /dev/hda1    table = /dev/hda    label = Windows

این تغییرات را در فایلGrub.conf در دایركتوری/boot/grub انجام می دهیم:

    title Windows    root (hd0,0)    makeactive    chainloader +1

توجه داشته باشید كه در لودر گراب ترتیب پارتیشن ها چنین است :

Hda1 = hd0,0

Hda4 = hd2,3

Hda5 = hd2,4

با این كار هر بار كه لینوكس بالا بیاید دراینو مورد نظر شما را هم اضافه می كند.برگرفته از www.farsilinux.org


UserName