• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 9625
 • چهارشنبه 1383/6/11
 • تاريخ :

اساس شعر فارسی – شعر اخلاقی

پس از آنكه شعر خوب را تعریف كردیم و آن را به شعر خوب عمومی و خصوصی تقسیم نمودیم، اینك بیان می كنیم كه اساس شعر را بر سه قسم می توان تقسیم نمود:

1) اشعار اخلاقی

2) اشعار وصفی

3) اشعار روایی

1- اشعار اخلاقی

اشعاری هستند كه تشویق و ترغیب به پیروی از اصول خوب، احساسات سالم، حریّت افكار و آزادی عقیده، وطن پرستی و شرافت دوستی، راستی و نیكوكاری و اجتناب از صفات رذیله بنماید. چون برای نژادهای مختلفه و ادوار متفاوته اصول اخلاقی كم و بیش متفاوت است، قهراً حكمیت در خوبی و بدی این قبیل اشعار هم باید با ملاحظه این اختلافات باشد، هر ملت و نژادی در هر دوره برای تكمیل و ترقی هیأت اجتماعی خود پیروی از اصول و پیمودن راه هایی را معتقد است كه شاید همان اصول و راه ها منظور دیگران نباشد. مرام هیأت اجتماعی نژاد سمیتیك(1) با نژاد آرین(2)، مرام یهودی قدیم با یونانی و روم و ایرانی قدیم یكی نبوده اصول اخلاقی و اجتماعی آنها متباین بوده است، بنابراین شعرهای اخلاقی آنها با هم متفاوت است مگر بهترین آن اشعار را كه دارای جنبه عمومی باشد.

1) اقوام سامی: آشوری، بابلی، عبرانی، آرامی و ...

2) نژاد هند و اروپایی، آریایی نژاد و ...

استاد محمد تقی بهار( ملك الشعرا)

سبك شناسی نظم

UserName