• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1389
 • چهارشنبه 1383/6/4
 • تاريخ :

طویلترین پیست موتور سواری كشور در اصفهان

یكى ازطویلترین پیست هاى موتورسوارى كشور مورد بهره بردارى قرارگرفتپیست موتور سوارى شاهین شهر در اصفهان به عنوان یكىازطویلترین پیستهاى موتورسوارى كشور ، عصر روز دوشنبه مورد بهره بردارى قرار گرفت .

پیست یاد شده با كمكهاى مالى شهردارى شاهین شهر و در وسعتى بالغ بر۲۶ هزار مربع و۷ / ۱ كیلومتر طول احداث شده است .

با راه اندازى بزرگترین پیست موتورسوارى استان اصفهان ازاین به بعد امكان برگزارى مسابقات كشورى موتور سوارى در این منطقه فراهم شده است . " سید محمود حسینى "استاندار اصفهان به هنگام گشایش پیست یاد شده ، برگسترش فضاهاى ورزشى در استان اصفهان تاكید كرد و گفت : پیست موتور سوارىشهر اصفهان نیز در آینده نزدیك در مجموعه ورزشى نقش جهان این شهر احداث مى شود.

UserName