• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1725
 • دوشنبه 1383/6/2
 • تاريخ :

برنامه كامل مسابقات دور رفت لیگ برتر اعلام شد


برنامه مسابقات دور رفت لیگ برتر (چهارمین دوره) سال 84-83 از سوی سازمان لیگ اعلام شد .

برنامه كامل مسابقات به ترتیب میزبان و میهمان به شرح زیر است.

هفته اول

1 – فولاد مباركه سپاهان – سایپا تهران

2- ذوب آهن اصفهان – ابومسلم خراسان

3- استقلال تهران – استقلال اهواز

4- فولاد خوزستان – پیروزی تهران

5- شموشك نوشهر – صبا باطری

6- برق شیراز – پاس تهران

7- ملوان – فجر شهید سپاسی شیراز

8- پیكان تهران – پگاه گیلان

هفته دوم

1- سایپا تهران – ذوب آهن اصفهان

2- ابومسلم خراسان – فولاد خوزستان

3- صبا باطری – استقلال تهران

4- پیروزی تهران – برق شیراز

5- فجر شهید سپاسی – شموشك نوشهر

6- پاس تهران – پیكان تهران

7- پگاه گیلان – ملوان انزلی

8- استقلال اهواز – فولاد مباركه سپاهان

هفته سوم

1- سایپا تهران – استقلال اهواز

2- برق شیراز – ابومسلم خراسان

3- استقلال تهران –فجر سپاسی

4- پیكان تهران – پیروزی تهران

5- شموشك نوشهر – پگاه گیلان

6- ملوان انزلی – پاس تهران

7- فولاد مباركه سپاهان – صباباطری

8- فولاد خوزستان – ذوب آهن

هفته چهارم

1- فولاد خوزستان – سایپا تهران

2- ابومسلم خراسان – پیكان تهران

3- پگاه گیلان – استقلال تهران

4- پیروزی تهران – ملوان انزلی

5- پاس تهران – شموشك نوشهر

6- فجر شهید سپاسی – فولاد مباركه

7- ذوب آهن اصفهان – برق شیراز

8- صبا باطری – استقلال اهواز

هفته پنجم

1- صبا باطری – سایپا تهران

2- ملوان انزلی – ابومسلم خراسان

3- استقلال تهران – پاس تهران

4- شموشك نوشهر – پیروزی تهران

5- فولاد مباركه سپاهان – پگاه گیلان

6- پیكان تهران – ذوب آهن اصفهان

7- استقلال اهواز – فجر شهید سپاسی شیراز

8- برق شیراز – فولاد خوزستان

هفته ششم

1- سایپا تهران – برق شیراز

2- ابومسلم خراسان – شموشك نوشهر

3- پیروزی تهران – استقلال تهران

4- پاس تهران – فولادمباركه سپاهان

5- ذوب آهن اصفهان – ملوان انزلی

6- پگاه گیلان – استقلال اهواز

7- فولاد خوزستان – پیكان تهران

8- فجر شهید سپاسی – صبا باطری

هفته هفتم

1- فجر شهید سپاسی – سایپا تهران

2- استقلال تهران – ابومسلم خراسان

3- فولاد مباركه سپاهان – پیروزی تهران

4- شموشك نوشهر – ذوب آهن اصفهان

5- استقلال اهواز – پاس تهران

6- ملوان انزلی – فولاد خوزستان

7- صبا باطری تهران – پگاه گیلان

8- پیكان تهران – برق شیراز

هفته هشتم

1- سایپا تهران – پیكان تهران

2- ابومسلم خراسان – فولاد مباركه سپاهان

3- ذوب آهن اصفهان – استقلال تهران

4- پیروزی تهران – استقلال اهواز

5- فولاد خوزستان – شموشك نوشهر

6- پاس تهران – صبا باطری تهران

7- برق شیراز – ملوان انزلی

8- پگاه گیلان – فجر شهید سپاسی شیراز

هفته نهم

1- پگاه گیلان – سایپا تهران

2- استقلال اهواز – ابومسلم خراسان

3 – استقلال تهران – فولاد خوزستان

4- صبا باطری تهران – پیروزی تهران

5- شموشك نوشهر – برق شیراز

6- فجر شهید سپاسی شیراز – پاس تهران

7- ملوان انزلی – پیكان تهران

8- فولاد مباركه سپاهان – ذوب آهن اصفهان

هفته دهم

1- سایپا تهران – ملوان انزلی

2- ابومسلم خراسان – صباباطری تهران

3- برق شیراز – استقلال تهران

4- پیروزی تهران – شموشك نوشهر

5- پیكان تهران – شموشك نوشهر

6- پاس تهران – پگاه گیلان

7- فولاد خوزستان – فولاد مباركه سپاهان

8- ذوب آهن اصفهان – استقلال اهواز

هفته یازدهم

1- پاس تهران – سایپا تهران

2- فجر شهید سپاسی شیراز – ابومسلم خراسان

3- استقلال تهران – پیكان تهران

4- پگاه گیلان – پیروزی تهران

5- شموشك نوشهر – ملوان انزلی

6- فولاد مباركه سپاهان – برق شیراز

7- صبا باطری تهران – ذوب آهن اصفهان

8- استقلال اهواز – فولاد خوزستان

هفته دوازدهم

1- شموشك نوشهر – سایپا تهران

2- ابومسلم خراسان – پگاه گیلان

3- ملوان انزلی – استقلال تهران

4- پیروزی تهران – پاس تهران

5- پیكان تهران – فولاد مباركه سپاهان

6- ذوب آهن اصفهان – فجر شهید سپاسی

7- برق شیراز – استقلال اهواز

8- فولاد خوزستان – صباباطری تهران

هفته سیزدهم

1- پیروزی تهران – سایپا تهران

2- پاس تهران – ابومسلم خراسان

3- استقلال تهران – شموشك نوشهر

4- فولاد مباركه سپاهان – ملوان انزلی

5- پگاه گیلان – ذوب آهن اصفهان

6- استقلال اهواز – پیكان تهران

7- فجر شهید سپاسی شیراز – فولاد خوزستان

8- صبا باطری تهران – برق شیراز

هفته چهاردهم

1 – سایپا تهران – استقلال تهران

2- ابومسلم خراسان – پیروزی تهران

3 – شموشك نوشهر – فولاد مباركه سپاهان

4- ذوب آهن اصفهان – پاس تهران

5 – ملوان انزلی – استقلال اهواز

6 – فولاد خوزستان – پگاه گیلان

7- پیكان تهران – صباباطری تهران

8- برق شیراز – فجر شهید سپاسی شیراز

هفته پانزدهم

1- سایپا تهران – ابومسلم خراسان

2- فولاد مباركه سپاهان – استقلال تهران

3- پیروزی تهران – ذوب آهن اصفهان

4- استقلال اهواز – شموشك نوشهر

5- پاس تهران – فولاد خوزستان

6- صبا باطری تهران – ملوان انزلی

7- پگاه گیلان – برق شیراز

8- فجر شهید سپاسی شیراز – پیكان تهران

در مجموع 120 بازی در نیم فصل اول انجام می شود.

UserName