• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 18636
 • شنبه 1387/7/20
 • تاريخ :

زمان انتخاب رشته و اعلام نتايج تکميل ظرفيت کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري

زمان انتخاب رشته و اعلام نتايج تکميل ظرفيت کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري

داوطلبا91ن مي توانند براي انتخاب رشته در تکميل ظرفيت کنکور کارشناسي ارشد 87 از روز21 مهرماه با ورود به سايت سازمان سنجش تا22 مهرماه نسبت به انتخاب کد رشته محل بر روي فرم الکترونيکي اقدام کنند.

 

معاون سازمان سنجش آموزش کشور افزود: داوطلبان بايد براي ورود به سايت، مبلغ 14 هزار و 500 ريال را نيز به شماره حساب 748 خزانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت کرده و شماره و تاريخ رسيد را بر روي محلهاي مشخص شده در سايت درج کنند.

 

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتايج تکميل ظرفيت کنکور کارشناسي ارشد 87 در هفته اول آبان ماه خبر داد و گفت: با توجه به ايجاد رشته هاي جديد، ظرفيت پذيرش در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته در مرحله تکميل ظرفيت به حدود يک هزار نفر افزايش مي يابد.

 

هر داوطلب‌ تنها مجاز به‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصيلي‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحاني‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و براساس کارنامه نتايج نهايي در آن رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشد.

 

با توجه به اينکه‌ برخي از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي پس از اعلام نتايج کنکور کارشناسي ارشد 87، علاوه‌ بر ظرفيتهاي‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي ‌انتخاب‌ رشته‌ هاي‌ تحصيلي (شماره ‌2) براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ کرده اند، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (با توجه به کارنامه نهايي) براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه ها و برگه هاي راهنماي آزمون مذکور و اين اطلاعيه مي توانند در تکميل ظرفيت شرکت کنند.

 

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ که‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شده‌ نهايي‌ در يکي‌ از کد رشته‌ محلهاي‌ تحصيلي‌ بورسيه‌ و يا داراي‌ شرايط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب کد رشته محلهاي مندرج در اين اطلاعيه را ندارند.

 

وي يادآور شد: اگر هر يک ‌از داوطلبان ‌متقاضي‌ که ‌فهرست‌ آنها‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شده‌ نهايي‌ که از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش اعلام ‌شده‌ (به‌ غير از کدرشته محلهاي‌ بورسيه‌ وکد رشته‌ محلهاي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ که‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در رديف‌ پذيرفته ‌شدگان‌ هريک ‌از کدرشته‌ محلهاي اين اطلاعيه قرار گيرند، قبولي‌ قبلي ‌آنها‌ (قبولي‌ اعلام‌ شده‌ از طريق پايگاه اينترتتي مذکور) "کان‌ لم‌ يکن"‌ تلقي‌ مي شود و بايد براي‌ ادامه ‌تحصيل‌ به‌ محل‌ قبولي‌ جديد مراجعه‌ کنند.

 

کد رشته محلهاي مربوط به رشته هاي امتحاني داراي آزمون عملي و تشريحي اين اطلاعيه را منحصراً داوطلباني که قبلاً در آزمونهاي عملي وتشريحي شرکت کرده اند مي توانند انتخاب کنند.

 

بر اساس اعلام سازمان سنجش در اين تکميل ظرفيت دانشگاههاي تربيت معلم سبزوار، اراک، تهران، مذاهب اسلامي، دانشگاه کاشان، تربيت مدرس، دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشگاه شهيد باهنرکرمان، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه رازي کرمانشاه، دانشگاه اميرکبير، پژوهشگاه هوا فضا، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين-ملاثاني اهواز، دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي کرمان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه کاشان، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشگاه ياسوج، مجتمع آموزش عالي مراغه، دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي کرمان اعلام آمادگي کرده اند.

 

همچنين موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي طبرستان چالوس، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي البرز-قزوين، دانشکده اصول الدين( غيرانتفاعي غيردولتي)، دانشکده معارف قرآني اصفهان( غيرانتفاعي غيردولتي)، دانشگاه مفيد قم ( غيرانتفاعي غيردولتي)، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي صدرالمتالهين (صدرا) تهران، مرکز آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي خاتم- تهران، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي البرز-قزوين، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي کار-قزوين، دانشگاه مفيد قم ( غيرانتفاعي غيردولتي)، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي رجاء-قزوين، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي سوره-تهران، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي ارس-تبريز، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي ارشاد-دماوند، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي کار-خرمدره، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي ارشاد-دماوند، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي علوم وفنون مازندران، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي کرمان، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي خيام-مشهد، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي فارابي چالوس، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي مهرالبرز-تهران، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي مهرالبرز-تهران، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي مهرالبرز-تهران، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي نورطوبي - تهران نيز در تکميل ظرفيت کنکور ارشد اقدام به پذيرش دانشجو مي کنند.

 

سازمان سنجش اعلام کرد: واحد اطلاعات و پاسخگويي به سوالات در رابطه با تکميل ظرفيت کنکور کارشناسي ارشد تا  22 مهر ماه همه روزه به جز ايام تعطيل ازساعت 8 تا 12 و 13 تا 16 آماده پاسخگويــي به سوالات است، لذا داوطلبان مي توانند درصورت نياز بـا شماره تلفنهاي 9-88923595 تماس حاصل و از مراجعه حضوري در اين خصوص جداً خودداري کنند.

 

UserName