• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1272
 • يکشنبه 1383/4/28
 • تاريخ :

برنامه زمان انجام دیدارهای جام ملتهای آسیا 2004 چین


دیدارهای گروهA

27 تیرماه : تیم ملی چین – تیم ملی بحرین ( ساعت 30/16 )

28 تیرماه : تیم ملی قطر – تیم ملی اندونزی ( ساعت 30/13 )

31 تیرماه : تیم ملی بحرین – تیم ملی قطر( ساعت 15)

    تیم ملی اندونزی – تیم ملی چین ( ساعت 30/17 )

4 مردادماه : تیم ملی چین – تیم ملی قطر (ساعت 30/15)

     تیم ملی بحرین – تیم ملی اندونزی (ساعت 30/15 )

دیدارهای گروهB

29 تیرماه : تیم ملی كره جنوبی – تیم ملی اردن ( ساعت15)

     تیم ملی كویت – تیم ملی امارات (ساعت 30/17)

2 مردادماه : تیم ملی اردن – تیم ملی كویت ( ساعت 15)

     تیم ملی امارات – تیم ملی كره جنوبی (ساعت30/15)

6 مردادماه : تیم ملی اردن – تیم ملی امارات ( ساعت30/15)

     تیم ملی كره جنوبی – تیم ملی كویت ( ساعت30/15)

دیدارهای گروهC

28 تیرماه : تیم ملی عربستان – تیم ملی تركمنستان ( ساعت 15/15)

     تیم ملی ازبكستان – تیم ملی عراق ( ساعت 45/17 )

1 مردادماه : تیم ملی تركمنستان – تیم ملی عراق  ( ساعت 15)

     تیم ملی ازبكستان – تیم ملی عربستان ( ساعت 30/17)

5 مردادماه : تیم ملی عراق – تیم ملی عربستان ( ساعت 30/15)

     تیم ملی تركمنستان – تیم ملی ازبكستان ( ساعت 30/15)

دیدارهای گروهD

30 تیرماه : تیم ملی عمان – تیم ملی ژاپن ( ساعت 30/14)

    تیم ملی ایران – تیم ملی تایلند( ساعت 17 به وقت تهران )

3 مردادماه :تیم ملی ایران – تیم ملی عمان (ساعت 30/14 به وقت تهران)

     تیم ملی تایلند – تیم ملی ژاپن ( ساعت 17)

7 مردادماه : تیم ملی عمان – تیم ملی تایلند ( ساعت 30/15)

    تیم ملی ایران– تیم ملی ژاپن (ساعت 30/15 به وقت تهران)

UserName