• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 782
 • سه شنبه 1383/4/23
 • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 23 تیر ماه 1383

مقام ایران در فهرست میراث فرهنگی جهان

با ثبت‎ارگ‎ بمو مجموعه‎ پاسارگاد در فهرست‎ آثار جهانی‎، ایران‎‎ از میـان 175 كشور عضو كمیته‎‎ میـراث فـرهنـگــی‎ در رده هجدهم‎ فهرست‎‎ میراث جهانی‎ قرار گرفت.

پیش‎ از این‎‎ ایران از نظر ثبت‎ میـراث فرهنگی‎‎ و تاریخی در رده‎‎ چهلم‎ كمیته میراث جهانی‎ قرار داشت‎.

ارگ‎ بم‎ بزرگترین‎‎ بنای‎ خشتی‎ جهان بـه‎ همراه‎‎پاسارگادپایتخت‎ سلسله هخامنشـیـان‎ به‎‎‎ تازگی‎‎ در نشست‎ كمیته میراث جهانـی كـه در شهر سوجو چین‎ برگزار شـد، بـه‎ فهـرسـت‎ جهانی‎ افزوده‎ شدند.

تاكنون‎788 اثـر در فهـرسـت‎ مـیـراث جهانی‎ به‎‎‎ ثبت‎ رسیده كه ایران‎ با 6 اثر در رده‎ ششم‎ آسیا قرار دارد.

UserName