• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3840
 • سه شنبه 1382/5/7
 • تاريخ :

. گالری آثار

Gogh, Vincent van: Self-Portraits

(چهره خود نقاش)

Self-Portrait Dedicated toPaul Gauguin

چهره خود نقاش اهدایی به پل گوگن
1888 (130 Kb); Oil on canvas, 60.5 x 49.4 cm (23 3/4 x 19 1/2 in); Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, MA

رنگ و روغن روی بوم، موزه هنر فوگ، دانشگاه هاروارد، کمبریج

Self-Portrait in front of the Easel

چهره خود نقاش در برابر سه پایه
1888 (200 Kb); 65 x 50.5 cm

Self-Portrait with Bandaged Ear

چهره خود نقاش با گوش باندپیچی شده
1889 (250 Kb); Oil on canvas, 60 x 49 cm; Courtauld Institute Galleries, London

رنگ و روغن روی بوم، گالری های موسسه کورت لد، لندن

Self-Portrait

چهره خود نقاش
1889 (250 Kb); Oil on canvas, 65 x 54 cm (25 1/2 x 21 1/4 in); Musee d"Orsay, Paris

Self-Portrait

چهره خود نقاش
1889 (250 Kb); Oil on canvas, 65 x 54 cm (25 1/2 x 21 1/4 in); Musee d"Orsay, Paris

Self-portrait

چهره خود نقاش


Self-portrait

چهره خود نقاش

Gogh, Vincent van: Portraits

Skull with Cigarette

جمجمه با سیگار
1886 (80 Kb); 32.5 x 24 cm

The Woman of Arles

زنی از آرل
1888 (40 Kb); Oil; Musee d"Orsay in Paris

رنگ و روغن، موزه اورسی پاریس

Peasant Man

مرد  روستایی
1888 (100 Kb); Oil on canvas; Barnes Foundation

رنگ و روغن روی بوم ، موسسه بارنز

Joseph-Etienne Roulin

ژورف اتین رولین
1889 (180 Kb); Oil on canvas, 66.2 x 55 cm (26 x 21 5/8 in); Barnes Foundation, Merion, PA

رنگ و روغن روی بوم موسسه بارنز، مریون

La berceuse

لالایی
1889 (130 Kb); "Woman Rocking a Cradle"; Oil on canvas, 36 1/2 x 29 in; Philadelphia Museum of Art

زنی در حال تکان دادن گهواره ، رنگ و روغن روی بوم، موزه هنر فیلادلفیا

 La berceuse

لالایی
September 1889 (130 Kb); Oil on canvas mounted on wood, 63.7 x 48 cm (25 x 18 7/8 in); The Hermitage, St. Petersburg
No. 3KP 521. Formerly collection Otto Krebs, Holzdorf

سپتامبر 1889 ، رنگ و روغن روی بوم که روی چوب سوار شده

آرمیتاژ، سنت پترزبورگ، سابقاً که کلکسیونی اوتو کربز، هولز دورف

Portrait of Trabuc

تصویر ترابوک
1889 (210 Kb); Oil on canvas, 61 x 46 cm (24 x 18 1/4 in); Kunstmuseum Solothurn

رنگ و روغن روی بوم، موزه کانتز، سولوثورن

Gogh, Vincent van: Irises

زنبق ها

View of Arles with Irises

منظره ای از آرل با زنبق ها
1888 (140 Kb); 54 x 65 cm

Irises

زنبق ها
1889 (280 Kb); Oil on canvas, 71 x 93 cm (28 x 36 3/4 in); Payson Gallery of Art, Portland, Maine (or Getty Museum, California)

رنگ و روغن روی بوم، گالری هنر پایسون ، پورتلند، مین

Irises (pink/gree)

زنبق ها (صورتی / خاکستری)
May 1890; Oil on canvas, 73.7 x 92.1 cm; The Metropolitan Museum of Art, New Yorkماه مه 1890 ، رنگ و روغن روی بوم، موزه هنر متروپولیتن، نیویورک

Irises

زنبق ها
1890 (240 Kb); Oil on canvas, 92 x 73.5 cm (36 1/4 x 29 in); Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam

رنگ و روغن روی بوم، موزه ریجکس ونسان ون گوگ ،آمستردام

Gogh, Vincent van: Still Lifes with Sunflowers

طبیعت بی جان با گلهای آفتابگردان

The vase with 12 sunflowers

گلدانی با 12 گل آفتابگردان

Still Life With Four Sunflowers


طبیعت بی جان با چهار گل آفتابگردان 1887; Kroller-Müller Museum, Otterlo

1887 موزه کرولر- مولر ، اوترلو

Gogh, Vincent van: The Asylum

تیمارستان

Tree with Ivy in the Asylum Garden

درخت با پاپیتال در باغ تیمارستان
1889 (270 Kb); Pencil, chalk, reed pen, and brown ink on Ingres paper, 62 x 47 cm (24 x 18 1/4 in); Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam

1889 مداد ،گچ، قلم نی، و جوهر قهوه ای روی کاغذ اینگرس،

موزه ریجکس ونسان ون گوگ ،آمستردام

Trees in the Asylum Garden

درختان در باغ تیمارستان
1889 (260 Kb); Oil on canvas, 73 x 60 cm (28 3/4 x 23 3/4 in); Private collection, U.S.A.

1889، رنگ و روغن روی بوم،کلکسیون شخصی، ایالات متحده آمریکا

Corridor in the Asylum

راهرویی در تیمارستان
1889 (210 Kb); Black chalk and gouache on pink Ingres paper, 61.5 x 47 cm (24 3/8 x 18 1/2 in); The Museum of Modern Art, New York

1889، گچ سیاه و گواش روی کاغذ صورتی اینگرس، موزه هنرهای معدن، نیویورک

Gogh, Vincent van: Works after Millet

آثار بعد از میله

Those works were painted afterJean-François Millet"s engraving of peasants.

این آثارپس از کنده کاری ژان فرانسوا میله از روستائیان، نقاشی شد.

Noon: Rest From Work (After Millet)

ظهر، استراحت از کار(پس از میله)
1889-90; Musée d"Orsay, Paris

90- 1889 موزه اورسی، پاریس

First Steps (after Millet)

(اولین گام ها (پس از میله
1890 (250 Kb); Oil on canvas, 72.4 x 91.2 cm (28 1/2 x 35 7/8 in); The Metropolitan Museum of Art, New York

1890، رنگ و روغن روی بوم، موزه هنر متروپولیتن، نیویورک

Gogh, Vincent van: Fields and Cypresses

مزارع و سروها

Flower Beds in Holland

کرت های گل در هلند
1883 (150 Kb); 48.9 x 66 cm

Orchard with Blossoming Plum Trees

باغ میوه با درختان پر شکوفه ی آلو
1888 (130 Kb); 60 x 80 cm

Orchard in Bloom with Poplars

باغ میوه در اوج شکوفایی، با سپیدارها
1889 (150 Kb); 72 x 92 cm

Wheat Field with Rising Sun

مزرعه گندم در طلوع خورشید
1889 (150 Kb); 71 x 90.5 cm

Wheat Field with Sun and Cloud

مزرعه گندم با خورشید و ابر
1889 (280 Kb); Black chalk, reed pen and brown ink, heightened with white chalk, on Ingres paper, 47.5 x 56 cm (18 3/4 x 22 in); Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo

گچ سیاه با قلم نی و مرکب قهوه ای کار شده با گچ سفید، روی کاغذ اینگرس

موزه ریجکس کرولر،مولر،اوترلو

Green Wheat Field

مزرعه سبز  گندم
1889 (290 Kb); Oil on canvas, 73 x 92 cm (28 3/4 x 36 1/4 in); Loan at Kunsthaus Zurich

رنگ و روغن روی بوم، امانتی از زوریخ

Wheat Field

مزرعه گندم
1889 (210 Kb); Oil on canvas, 73.5 x 92.5 cm (29 x 36 1/2 in); Narodni Galerie, Prague

رنگ و روغن روی بوم ،گالری نارودنی ،پراگ

Field with Poppies

مزرعه و توله سگ ها
1889 (300 Kb); Oil on canvas, 71 x 91 cm (28 x 35 3/4 in); Kunsthalle Bremen

رنگ و روغن روی بوم، کونستال ، برمن

Olive Trees with Yellow Sky and Sun

درختان زیتون با آسمان زرد رنگ و خورشید
1889 (210 Kb); Oil on canvas, 73.7 x 92.7 cm (29 x 36 1/2 in); The Minneapolis Institute of Arts

موسسه هنری مینیاپولیس

Cypresses

سروها
1889 (260 Kb); Oil on canvas, 93.3 x 74 cm (36 3/4 x 29 1/8 in); The Metropolitan Museum of Art, New Yorkموزه هنر متروپولیتن، نیویورک

Road with Cypress and Star

جاده با سرو و ستاره
1890 (290 Kb); Oil on canvas, 92 x 73 cm (36 1/4 x 28 3/4 in); Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo

Wheat Field Under Threatening Skies

مزرعه گندم زیر آسمان طوفانی
1890 (260 Kb); Oil on canvas, 50.5 x 100.5 cm; Vincent van Gogh Museum, Amsterdam

موزه ونسان ون گوگ ،آمستردام

Gogh, Vincent van: Other Landscapes

چشم اندازهای دیگر

The Old Mill

آسیاب قدیمی
1888 (180 Kb); Oil on canvas, 64.5 x 54 cm (25 1/2 x 21 1/4 in); Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY

گالری هنر آلبرایت- ناکس، بوفالو، نیویورک

Pollard Willows With Setting Sun

بیدهای هرس شده با غروب خورشید
1888; Kroller-Müller Museum, Otterlo

موزه کرولر، مولر ، اوترلو

Olive Trees

درختان زیتون
1889 (110 Kb); 74 x 93 cm

Olive Trees with the Alpilles in the Background

درختان زیتون
1889 (210 Kb); Oil on canvas, 72.5 x 92 cm (28 1/2 x 36 1/4 in); Collection Mrs. John Hay Whitney

کلکسیون خانم جان هی وتینی

Paysage avec une maison et un laboureur

منظره خانه و کارگر
October 1889 (100 Kb); ``Landscape with House and Ploughman""; Oil on canvas, 33 x 41.4 cm (13 x 16 1/4 in); The Hermitage, St. Petersburg

موزه آرمیتاژ، پترزبورگ
No. 3KP 562. Formerly collection Otto Krebs, Holzdorf
As far as I can tell from the catalog, this work has never been previously exhibited -- Mark Harden

The Road Menders

تعمیرکاران جاده
1889 (220 Kb); Oil on canvas, 71 x 93 cm (28 x 36 5/8 in); The Phillips Collection, Washington, D.C.

کلکسیون فیلیپس، واشنگتن، دی.سی

Thatched Cottages in the Sunshine: Reminiscences of the North

کلبه های گالی پوش، زیر نور آفتاب ؛ یادآوری شمال
January 1890; Painted in Saint-Rémy; Oil on canvas, 50 x 39 cm (20 x 15 in); Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania

Thatched Cottages at Cordeville

کلبه های گالی پوش در کوردویل
1890; Musée d"Orsay, Paris

Village Street and Stairs with Figures

خیابان و پله های روستا با آدم ها
1890 (270 Kb); Oil on canvas, 49.8 x 70.1 cm (20 x 28 in); The Saint Louis Art Museum, Missouri

The Potato Eaters

سیب زمینی خورها
1885 (180 Kb); Oil on canvas, 81.5 x 114.5 cm; Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam

L"église d"Auvers-sur-Oise (The Church at Auvers-sur-Oise)

کلیسای اوورس – سور- اویز (کلیسایی در اوورس- سو- اویز)
1890 (220 Kb); Oil on canvas, 94 x 74 cm (37 x 29 1/8 in); Musee d"Orsay, Paris

Village Street in Auvers

خیابان روستایی در اوورس
1890 (230 Kb); Oil on canvas, 73 x 92 cm (28 3/4 x 36 1/4 in); Ateneumin Taidemuseo, Helsinki

Vegetable Gardens in Montmartre

باغ های سبزیجات در مونمارتر
1887 (170 Kb); 96 x 120 cm

Starry Night over the Rhone

شب پر ستاره بر فراز رُن
1888 (160 Kb); 72.5 x 92 cm

Entrance to the Public Garden in Arles

ورودی گردشگاه عمومی در آرل
1888 (240 Kb); Oil on canvas, 72.5 x 91 cm (28 1/2 x 35 3/4 in); The Phillips Collection, Washington, D.C.

UserName