• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 719
 • سه شنبه 1383/2/22
 • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 22 اردیبهشت ماه 1383

اصفهان‎‎ خواهر خوانده10 شهر جهان شد

شهر اصفهان تاكنـون بـا 10 شهـر بزرگ‎ دنیا خواهر خوانده‎‎ شده است‎ .

بـا انـعقـاد قرارداد و تفاهم‎ نامه‎ خـواهـر خـوانـدگـی‎ اصفهان‎‎ با 10 شهر بزرگ‎ دنیا شـامـل‎ شیـان چین‎، فلورانـس‎ ایتـالیـا، یـاش‎ رومـانـی‎، كوالالامپور مالز،ی‎ سـن‎ پتـرزبـورگ‎ روسیـه‎، ایروان‎‎‎ارمنستان، فرایبورگ‎ آلمان و هاوانا در كوبا، بارسلـونـای‎ اسپـانیـا و كویت‎ ، تسـهیـلاتـی‎ برای‎‎ افزایش‎ فعالیت‎ تجـاری از طریـق‎ اتـاقهـای‎‎ بازرگانی‎ نیازهـای ایـن‎ شهـرهـا به‎ یكدیگر در بخشهای‎ صنعتی‎، كشاورزی‎ و محیـط زیست‎ بـرطرف‎ و هـمچـنیـن‎ استـاد و دانـشجـو و گـردشگـر میـان‎‎ ایـن شهرها تبادل‎ می‎ شود.

این10 شهر بزرگ‎ در پانزده‎‎ سال‎ گذشته بـا شهر تاریخی‎‎ اصفهان‎ قرارداد خواهر خواندگی امضا كرده‎اند.

در عرف‎ بین‎الملـل‎ خـواهـر خـوانـدگـی‎ بـه‎ قراردادی‎ گفته‎‎ می‎ شود كه میان‎ دو شهر بـا سابقه‎های‎ مشترك‎ فرهنگی‎‎‎، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی‎ امضاء می‎ شود.

UserName