• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1566
 • سه شنبه 1383/2/22
 • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 22 اردیبهشت ماه 1383

نمایش‎ نفیس‎ ترین‎ شاهنامه‎‎ دوره قاجار

تهران‎ ـ شاهنامه‎‎ « داور ی‎» كه یكی‎ ازنفیس‎ ترین‎‎ و آخرین نمونه‎های‎ نـُسَخ‎ خطی‎ مصـور از دوره‎‎‎ قاجار است‎ ، در كرمانشاه به نمـایـش‎ گذاشته‎ می‎ شود.

دبیرپنجمین‎ همایش‎ سراسری‎ میراث فـرهـنگـی‎ با بیان‎‎‎ این مطلب‎ گفت‎: این شاهنامه‎‎ را كه نسخه‎ كامل‎ و مصور از داستان‎ حماسی‎‎ فردوسی است‎ محمدبن‎ وصال‎ متخلص‎ به‎ داوری‎ شاعر، نقاش‎ و خوشنویس‎ دوره‎ قاجار در یك هزار و232 صفحه‎ در ابعاد 42 و 4 دهم‎‎ در 28 و 3 دهـم سانتیمتر در مدت‎ پنج‎ سال‎ به‎ خط نستعـلیـق‎ به‎‎‎ رشته تحریر درآورده است‎.

وی‎ گفت‎: تذهیب‎ و آرایش‎ صفحه‎ ها، اثر دو تذهیب‎ كار معروف‎‎ دوره‎ قاجار« میرزایوسف و میرزا حسن‎ مذهب‎ باشی‎» است‎.

به‎‎‎ گفته این‎ مسئول‎ ، شاهنامـه داوری‎ در چهار جلد تنظیم‎ شده‎‎ كه جلد اول21 مـجلـس‎ جلد دوم‎‎25 مجلس‎‎، جلد سوم 16 مجلس وجلد چهارم‎ و آخرین‎‎ جلد این شاهنامه‎‎‎ كه از زمره پركارترین‎ نسخ‎ خطی‎ است‎ شش‎ مـجلـس‎ تصـویـر دارد و تصویرهای‎‎ متن‎‎ آن به‎‎ شیوه قاجـاری است‎ .

محل‎ دایمی‎ نگهداری‎ این‎ شاهنامه ی‎‎ نفیس‎ موزه رضا عباسی‎ در تهران‎‎‎ است‎ كه‎ اكنون همزمـان با روز جهانی‎ موزه‎‎ درپارك‎ شاهد كرمانشـاه به‎‎ نمایش‎ گذاشته می‎ شود.

UserName