• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2016
 • دوشنبه 1383/2/21
 • تاريخ :

چاپ هفتاد و ششم دیوان شعرهای حضرت امام(ره)

دیوان امام، حاوی مجموعه شعرهای حضرت امام خمینی(ره) تاكنون 76نوبت توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسیده است.

دیوان شعرهای امام (ره) به صورت گلاسه و كاغذ سفید در 76 نوبت چاپ شده كه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران نیز در غرفه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) عرضه می شود.

شعرهای امام(ره) محصول حالت استغراق و مولود فنای در سبحات جلال و جمال حضرت حق است و نتیجه شهود لقای دلدار. چنین شعری كه مولود چنان حالتی است، طوری است ورای طور متداول و مرسوم میان شاعران، چنین سخنی ممكن است گاهی در آن برخی تعقیدها و عدول از پاره ای موازین مرسوم زبان، مشهود گردد، بنابر آنچه گفته شد، نباید آن را با معیارهای رایج میان ادیبان و شاعران سنجید. اینها شعر نیست. بلكه گدازه های دل سوخته و شعله های جان سودازده ای است كه بی هیچ تقید وتكلفی گهگاه از درون آتشفشان دل آن پیر و مراد فوران كرده و در قالب الفاظ شكل گرفته است.

این است راز 76 نوبت برای دیوان امام (ره).

UserName