• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
 • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • موازنه واکنشهای اکسایش ـ کاهش
  • : در واکنشهای اکسایش ـ کاهش میتوان از تغییر عدد اکسایش برای موازنه واکنش استفاده کرد، در این مطلب قصد داریم با ذکر مثال به تشریح روش موازنهی واکنش های اکسایش ـ کاهش بپردازیم. با ما همراه باشید.
  • پردازش RNA یوکاریوتی 2
  • در طرح پردازش RNA یوکاریوتی 1 ذکر شد که آدنیله شدن سر 3 پریم mRNA و گوانین دار شدن سر 5 پریم از مهمتر ین وقایع در رونوشت اولیه است....
  • واکنش های اکسایش ـ کاهش
  • بعد از آشنایی با مفهوم عدد اکسایش در اینجا با واکنش های اکسایش ـ کاهش و نحوه ی تشخیص آن ها آشنا خواهیم شد.
  • پردازش RNA یوکاریوتی 1
  • در طرح رونویسی در یوکاریوت ها(2) در مورد اهمیت پردازش روی RNA صحبت شد. بسته به نوع RNA پردازش این RNA ها با هم قبل از ترک هسته متفاوت است
  • هدف مابعدالطبیعه
  • همانطور که می دانیم هرچه قدر دید انسان وسیع تر باشد شناختش از جهان پیرامونش کاملتر است ، اگر به ماهی توجه کنید می بینید که تازمانی که در آب است ....
  • رونویسی در یوکاریوت ها (2)
  • همان طور که طرح رونویسی در یوکاریوت ها(1) اشاره شد فرایند رونویسی در یوکاریوت ها نیاز به عوامل عمومی رونویسی دارد و RNA پلی مرازها نمی توانند به تنهایی از عهده رونویسی بر آیند.
  • تعیین عدد اکسایش با روش تشکیل معادله
  • در مطلب قبل با مفهوم عدد اکسایش و استفاده از ساختار الکترون ـ نقطه ای ترکیب برای تعیین عدد اکسایش هر اتم آشنا شدید. در اینجا قواعد مربوط به روش دوم در تعیین عدد اکسایش یعنی استفاده از معادله را با هم مرور خواهیم کرد.
  • رونویسی در یوکاریوت ها(1)
  • در طرح رونویسی از DNA (2) در مورد شروع رونویسی در پروکاریوت ها و نقش زیر واحد سیگما در شناسایی نقطه شروع رونویسی آشنا شدیم. در این طرح و طرح آینده در مورد رونویسی در یوکاریوت ها با هم صحبت خواهیم کرد.
  • عدد اکسایش
  • در مبحث الکتروشیمی با عدد اکسایش بسیار مواجه خواهید شد. لذا بهتر این است که ابتدا با مفهوم عدد اکسایش و نحوه ی تعیین آن آشنا شوید. با ما همراه باشید
  • مقدمه ای بر الکتروشیمی
  • : الکتروشیمی شاخه ای از علوم تجربی است که ارتباط بین علم شیمی و الکتریسته حکایت دارد. برای درک بهتر چنین ارتباطی باید با ماهیت الکتریکی ماده آشنا باشید. انجام یک تغییر شیمیایی بر اثر یک پدیده ی الکتریکی چندان دور از انتظار نیست. بسیاری از مشاهدات ما می تو
  • رونویسی از DNA 2
  • مهمترین عمل در رونویسی به عهده آنزیم هاست. آنزیم های دخیل در عمل رونویسی RNA پلی مراز ها هستند، که سبب تسریع عمل رونویسی می شوند....
  • رونویسی از DNA 1
  • تا کنون با نحوه همانندسازی در DNA آشنا شدیم. DNA به خودی خود نمی تواند منجر به تولید پروتئین شود. به عبارت بهتر بطور مستقیم نمی تواند پروتئین تولید کند....
  • سیستم ترمیمی DNA
  • همان طور که می دانید همانند سازی و به طبع آن رونویسی ،ترجمه و تا تولید پروتئین سازی همگی منوط به داشتن یک همانندسازی درست است....
  • ما بعدالطبیعه
  • مابعد الطبیعه یا متافیزیک شاخه ای از فلسفه است که به پژوهش درباره ی چیستی و کُنه وجود، زندگی و جهان به عنوان یک کل، می پردازد. و چون فیلسوفان نخستین بیشتر به این حوزه می پرداختند، متافیزیک (مابعد الطبیعه) را ریشه ی فلسفه می دانند....
  • چرا فلسفه بیاموزیم
  • یادگیری هر چیزی علاوه بر داشتن معلم و استاد خوب بی تردید نیاز به علاقه نیز دارد و این علاقه زمانی به وجود می آید که ما به آن مطلب یا علم احساس نیاز داشته باشیم و این احساس نیاز زمانی است که بدانیم که دانستن آن مطلب یا علم برای ما سودمند است....
  • همانند سازی DNA 4
  • همان طور که ذکر شد اطلاعات ژنتیکی به صورت ترتیب و یا توالی قرار گیری نوکلئوتیدها در طول رشته DNA قرار گرفته اند....
  • همانند سازی DNA 3
  • همان طور که ذکر شد DNA از دو ستون از جنس فسفات و قند تشکیل شده و هر یک از این ستون ها به یک سمت دارای قطبیت هستند.به عبارت بهتر قند هر نوکلئوتید به قند نوکلئوتید بعدی متصل می گردد....
  • همانند سازی DNA 2
  • در طرح همانندسازی 1 در مورد کلیات همانند سازی DNA صحبت شد در این طرح و طرحهای بعدی هر یک از مراحل همانندسازی را با جزئیات بیشتر بررسی می کنیم....
  • گام سیزدهم در برنامه نویسی ++C
  • انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتوانید: با حل کردن تمرینها ذهن الگوریتمی خود را تقویت نمایید و با نمونه تمرین هایی همچون سری ها وخرد کردن وتجزیه عدد و چرخش و به دست آوردن ریشه چندجمله ای آشنا شوید....
  • همانندسازی DNA 1
  • ژن ها قطعاتی از DNA هستند که دارای دستوراتی جهت ساخت پروتئین و یا RNA می باشند. این ژن ها در کروموزوم های مختلف هستند که مسئول انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر هستند....
  • گام دوازدهم در برنامه نویسی ++C
  • انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتوانید: مسایل مطرح شده را با الگوریتم های بازگشتی بنویسید و همین طور بتوانید تشخیص دهید که چه مسئله ای را باید بازگشتی بنویسید تا راحت ترمی باشد و این الگوریتم را در دیگر مساله هایی که حل کردید بسط دهید...
  • گام یازدهم در برنامه نویسی ++C
  • انتظار می رود پس از پایان این گام بتوانید: - رشته‌های کاراکتری به سبک C استاندارد را ایجاد نمایید. نوع string را شناخته و رشته‌هایی از این نوع ایجاد کنید و با استفاده از توابع خاص، این رشته‌ها را دست‌کاری نمایید....
  • ماده ی ژنتیکی 2
  • در طرح ماده ی ژنتیکی 1 با ساختار DNA و اجزای تشکیال دهنده آن آشنا شدیم . سوال این است که آیا جفت شدن بازها با هم به چه ترتیبی است؟ آیا این جفت شدن بازها به صورت تصادفی صورت می گیرد؟...
  • گام دهم در برنامه نویسی ++C
  • انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتوانید:«جستجوی خطی» و «جستجوی دودویی» را به اختصار شرح دهید والگوریتم های مرتب سازی را فرابگیرید و الگوریتم برنامه هایی را که نوشتیم را به صورت ساختاری به خاطر بسپارید....
  • گام نهم در برنامه نویسی ++C
  • انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتوانید: آرایه ها را به تابع پاس دهیم ونیزازآرایه های دوبعدی دربرنامه های خود استفاده نمائیم بتوانیم آرایه های دوبعدی وسه بعدی را مقدار اولیه دهیم و با استفاده ازتابع وآرایه های دوبعدی بتوانید برنامه هایی را بنویسید...
  • ماده ی ژنتیکی 1
  • هر موجود برای رفع نیازهای خود نیاز به بافتها و اندامهای مرتب که با یکدیگر در تعامل باشند دارد.سلولها واحد زیر بنایی هر بافت هستند و فعالیت اصلی آن بافت از همکاری سلولها با هم شکل می گیرد....
  • گام هشتم در برنامه نویسی ++C
  • انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتوانید: - علت استفاده از آرایه‌ها را بدانید و بتوانید آن‌ها را در برنامه‌ها به کار ببرید. - آرایه‌های «یک‌بعدی» را تعریف کنید....
  • مقایسه DNA و RNA
  • وجود نوکلئوتیدها برای بسیاری از فرایندهای زیستی مهم است. نوکلئوتیدها از چندین نظر حایز اهمیت اند....
  • تجزیه آمینو اسیدها
  • آمینو اسیدها ساختارهای اولیه پروتئین ها محسوب می شوند. پروتئین ها در بدن بسیار دارای اهمیت اند و صحبت در مورد انواع پروتئین ها و نقش آنها در سیستم طبیعی بسیار ذکر شده است...
  • سنتز آمینو اسیدها
  • یکی از مسائل اساسی برای سیستم های زیستی به دست آوردن نیتروژن است.منبع نیتروژنی برای تمام آمینو اسیدها به شکل آمونیاک می باشد...
  • اسیدهای چرب 2
  • در طرح اسیدهای چرب 1 تجزیه اسیدهای چرب در میتوکندری انجام شد و حال اسیلCoA توسط مولکولFAD اکسایش شده ،سپس هیدراته می گردد ...
  • اسیدهای چرب 1
  • یکی از اشکال ذخیره ای اسیدهای چرب، تری اسیل گلیسرول است که بازده اکسایش کامل اسید چرب در حدود 9کیلوکالری بوده این در حالی است که اکسایش برای کربوهیدرات ها و پروتئین ها 4 کیلوکالری است....
  • تجزیه و سنتز گلیکوژن 2
  • برای ساخت گلیکوژن در بدن،گلوکز باید به شکل فعال خود تبدیل شود. این شکل فعال که به نام UDP-گلوکز است توسط آنزیم UDP-گلوکز پیروفسفریلاز کاتالیز می شود. . .
  • معنای فلسفه
  • ما در جهانی زندگی می کنیم که دارای موجودات و پدیده های بیشماری است. برای ما زیاد اتفاق افتاده است که در این جهان چیزی را موجود می پنداریم و بعد متوجه می شویم که اشتباه کرده ایم و نیز گاهی چیزی را نابود می پنداریم....
  • تجزیه و سنتز گلیکوژن 1
  • گلیکوژن یکی از اشکال ذخیره ی آماده از گلوکز است. گلیکوژن پلیمری بسیار بزرگ به حالت شاخه دار است که از زیر واحدهای گلوکز ساخته شده است. . .
  • حجت یا استدلال
  • حجت در حقیقت عبارت است از ترتیب خاص تصدیق های پیشین برای رسیدن به تصدیق مجهول ( نامعلوم )....
  • مسیر C4
  • در طرح های قبل در مورد چرخه کالوین صحبت شد اما فعالیت چرخه کالوین بسته به شرایط محیطی دارد به طوری که جذب دی اکسید کربن به وسیله چرخه کالوین در طول روز انجام می شود در حالی که تجزیه کربوهیدرات برای به دست آوردن انرژی عمدتاً در شب انجام می شود. . .
  • تصدیق
  • علم و آگاهی اگر همراه با حكم و قضاوت باشد تصدیق نام دارد، سه تصور باید مقدم بر تصدیق باشد نسبتی كه در جمله خبریه است متعلق تصدیق می باشد....
  • واکنش های تاریکی فتوسنتز
  • همان طور که در طرح فتوسنتز صحبت شد فتوسنتز در دو مرحله انجام می گیرد :واکنش های نوری و واکنش های تاریکی. . .
  • آموزش برنامه نویسی گام ششم
  • در این جلسه پس ازنوشتن برنامه هایی با حلقه های تودرتو با ساختارالگوریتمی این برنامه ها آشنا می شوید و می توانید درحل مسئله های موجود ساختارحلقه تودرتو را درک نمایید...
  • فتوسنتز
  • کلید فتوسنتز و اولین واقعه جذب نور توسط مولکول گیرنده ی نور است. . .
  • نقش کلروپلاست در متابولیسم
  • اساساً همه ی انرژی آزاد مصرف شده به وسیله ی سیستم های زیستی از انرژی خورشید حاصل می شود که در فرایند فتوسنتز به دام می افتد. . .
  • زنجیره تنفسی
  • همان طور که درطرح های قبل آشنا شدید ATP از پیرروات و آن هم از گلوکز ساخته می شود. جالب است بدانید که از 30 مولکول ATP تشکیل شده در جریان اکسایش کامل گلوکز به دی اکسید کربن و آب تقریبا 26 مولکول در جریان فسفریله شدن اکسایشی ایجاد می گردند. . .