• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2464
 • شنبه 1383/1/29
 • تاريخ :

29/01/1383

ورزش احساس شكست و بدبینی را در دانش‌آموزان كاهش می‌دهد

براساس نتایج یك پایان نامه دانش‌آموزان ورزشكار كمتر از دانش آموزان غیر ورزشكار احساس یأس و نفرت از خود دارند.

به گزارش ایسنا،مقدم ابراهیمی با راهنمایی دكتر بهرام یوسفی و دكتر ناصر بهپور در پایان نامه خود كه آبان 1381 در دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی كرمانشاه انجام داده به بررسی و مقایسه پراكندگی افسردگی در دانش آموزان دختر و پسر ورزشكار و غیر ورزشكار آموزشگاه‌های متوسط شهر سنندج پرداخته است.

این پژوهش بر روی 300 نفر از دانش‌آموزان چهار دبیرستان نواحی دوگانه شهر سنندج و بصورت تصادفی و با استفاده از پرسشنامه افسردگی بك انجام شده است.

در این پایان نامه آمده است: سلامت جسم مستقیما در ارتباط با سلامت روح است و ورزش باعث كاهش میزان افسردگی و رساندن آن به سطح ملایم تا خفیف می‌شود، ورزش درمان جنبی افسردگی است و فعالیت بدنی موجب رهایی از دلسردی‌ها است.

بر اساس نتایج این پایان نامه بین میزان غمگینی، بدبینی، احساس شكست، نارضایتی، احساس گناه، بی اشتهایی و تمایلات جنسی در دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار اختلاف معنی‌داری نبود.

همچنین نتایج این پایان نامه نشان داد دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار بیش از دانش آموزان غیر ورزشكار دچار یأس و نفرت از خود، تمایل به خودآزاری، زودرنجی، گوشه گیری از اجتماع، بی تصمیمی و كاهلی در كار هستند.

UserName