• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1081
 • سه شنبه 1383/1/25
 • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 25فروردین ماه 1383

میلان،

‎‎

میزبان هنر عصر صفوی

نمایشگاهی‎ از آثار هنری‎ دوره‎ حكومـت‎ صفوی‎ در ایران‎‎ در شهر میلان ایتالیا بر پا شده‎ است‎ .

به‎‎ گزارش‎ یورونیوز، در این‎ نمایشگاه انواع تابلوها، نسخه‎ های‎ دست‎ نویـس‎ خـطی‎، فرش‎، سلاح‎ های‎‎ مزین‎، سرامیك‎ و خاتـم‎ كـاری این‎ دوره‎ از شكوفایی‎‎ هنر ایرانی در معـرض‎ دید عموم‎ قرار گرفته‎ است‎.

همچنین‎‎ در این نمایـشگـاه‎‎75 قـطعـه هنری‎ از سی‎‎‎ مجموعه‎ خصوصی و عمـومـی جهـان‎ ارائه‎‎ شده است‎.

آنالیزا زانی‎ مسئول‎ برپا كننده‎ ایـن‎ نمایشگاه‎‎ گفت‎: در این‎ آثار جنبه روحـانـی‎ عمیق‎ و مثبت‎‎ هنر و بازگشـت بـه‎ سـوی‎ خـود مشاهده‎‎ می‎‎ شود و می تـوان‎ بـه تـلاش‎ بـرای‎ نشان‎‎ دادن قدرت‎‎ زیبایی‎‎ و كرامـت الهـی در نمادهای‎‎ هنری طبیعت‎ پی‎ برد.

شاهكارهـای‎‎‎ هنـری دوره‎ صفـوی رسیـدن‎ فرهنگ‎ ایرانی‎‎ به‎ اوج‎ شكوفایی خود را سبب‎ شده‎ است‎.

UserName