• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1779
 • سه شنبه 1382/12/5
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری5 اسفند ماه 1382

برگزاری جشنواره بین المللی مسافران غریب

ابیجان‎‎‎ـ جشنواره‎ ادبی‎‎ بین المللی مسافـران غریب‎ از امروز بـه‎ مـدت‎ 8 روز در جـمهـوری‎ مالی‎‎ آغاز میشود.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، در این‎ دوره از جشنواره‎‎‎‎ جایگاه ویژهای‎ به آثارادبی‎ تحریر شده‎‎‎‎ به زبان‎های‎ ملی‎‎ آفریقـایـی داده شـده است‎ و انتظار می‎رود بیش‎ از100 نویسنده‎ از سراسر جهان‎‎ در آن حضور یابند.

دراین‎ دوره‎‎‎ ازجشنواره در كارگاه های‎ مطالعه با حضور نویسندگان‎ و مـردم‎، كتـابخـوانـی‎ ترویج‎ و همزمان،‎ جلسات‎ نقد و بررسـی‎ آثـار برگزار می‎شود.

جشنواره‎مسافران‎ غریب‎ در سـال‎1990 ابـداع شد و پیش‎ از این‎ دركشورهای‎ مالی‎، فرانسه‎، بوسنی‎‎، آمریكا و ایرلند جنوبی نیز برگزار شده‎ است‎.

UserName