• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 6631
 • دوشنبه 1382/11/27
 • تاريخ :

بیشترین آسیبهای ورزشی دانشجویان در رشته‌های والیبال و فوتبال رخ می‌دهد

نتایج یك تحقیق نشان داد: بالاترین میزان درصد آسیب‌ها در دختران در رشته والیبال و در پسران در رشته فوتبال رخ می‌دهد.

زهره میرسپاسی، دكتر مجید كاشف و دكتر مقصود پیری پژوهشگران دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در پژوهشی باعنوان “بررسی میزان شیوع و علل آسیب‌های ورزشی دانشجویان دختر و پسر سال آخر رشته تربیت بدنی مراكز تربیت معلم شهر تهران‌”، می‌افزاید: بیشترین آسیب دختران در مسابقات ورزشی در ناحیه مچ پا و پسران در ناحیه انگشتان دست رخ می‌دهد. در رفتگی و نیمه در رفتگی بیشترین نوع آسیبهای ورزشی در پسران و نیز آسیب از نوع وتری در دختران شایعتر است.

همچنین بیشتر مكان بروز این آسیب‌ها در هر دو جنس، معمولا كلاسهای آموزشی است كه به علت عدم آمادگی جسمانی مطلوب رخ می‌دهد.

محققان در این تحقیق توصیفی تعداد 180 دانشجوی دختر و 115 دانشجوی پسر را از طریق پرسشنامه در خصوص علل و انواع آسیب دیدگی مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس نتایج آزمون مجذور خی، بین وضعیت تجهیزات و امكانات درمانی در محل تشكیل كلاسها و زمان گرم كردن با آسیب‌های ورزشی، در پسران اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. اما در دختران در هیچ یك از علل مطرح شده اختلافی مشاهده نشده است.

همچنین از نظر رشته‌های ورزشی آسیب رسانده،‌ عضوهای آسیب دیده، نوع زمان و علت آسیب دیدگی در اندامهای مختلف بین دانشجویان دختر و پسر اختلاف معنی داری مشاهد شد.

UserName