• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1183
 • يکشنبه 1382/11/5
 • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 5 بهمن ماه 1382

آشكار شدن

میراث نهفته

در ارگ

بم

 لایه‎ های‎‎ گوناگونی‎ از معمـاری ارگ‎ بم‎ در اثر زلزلـه‎ پنـج‎ دی‎ از خـاك‎ بیـرون‎ آمد.

به‎‎ گزارش‎ شبكه خبر، مدیـر طرح‎ نجـات‎ بخشی‎‎ ارگ‎ تاریخی بم‎ گفت‎: بر اثر زلـزلـه‎، آثارمعماری‎‎ سفالینی‎ كه‎ درون‎ جرزهای دیوار بودند، مشخص‎ شده‎ است‎.

وی‎‎ تحقیقات‎ فوری باستان‎ شناسی‎ را در این‎ باره‎ خواستار شد و افزود: تـحقـیقـات‎ باستان‎‎ شناسی‎ در ارگ‎ بـم‎ مـمكـن اسـت‎ روش‎ زندگی‎‎‎ اجتماعی، معماری‎‎ و شیوه‎ های مهندسی ساخت‎ ارگ‎ و وقوع اتفاقاتی‎ از قبیل‎ زلزلـه‎ در دوره‎‎ های‎ گذشته را مشخص‎ كند و نتـایـج‎ حاصل‎ از آن‎، نقش‎ اساسی‎ دراحیا و بازسـازی‎ محوطه‎ ارگ‎ دارد.

این‎‎ ارگ‎ تاریخی‎، عظیم‎ ترین مجمـوعـه‎ خشتی‎ جهان‎‎‎ بود كه‎‎ هم‎‎ اكنون به عظیم ترین ویرانه‎‎ خشتی‎ تبدیل‎ شده است‎.

·پیشینه تاریخی ارگ بم در یك نگاه

UserName