• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2573
 • چهارشنبه 1382/11/1
 • تاريخ :

موادی برای رفع خستگی ورزشكاران

نتیجه تمرین شدید، چیزی جز افزایش پروسه آنتی اكسید اسیونی در ماهیچه ها نیست كه عاقبت آن، بالا رفتن  پروكسیدهای چربی ورادیكال های آزاد است و هر دو به عبارت ساده تر توكسین یاسم نامیده می شوند.

در مدلهای حیوانی این مساله ثابت شده كه پس از تمرینات پر فشار، به سطح رادیكال های آزاد ماهیچه ها در جگر 2 تا3 برابر افزوده می شود. در اكثر مطالعات و تحقیقات انجام شده، اندازه گیری این سموم به وسیله روشهای غیر مستقیم انجام می شود و به همین دلیل درارتباط میان شدت تمرینات و تولید مواد سمی تردیدهایی وجود دارد. آزمایش های تازه ای درباره تاثیر تمرینات ورزشی روی اكسید اسیون كلسترولLDL ( كلسترول بد) انجام شده است. نتیجه این آزمایش ها نشان می دهد كه تمرینات پرفشار به منظور تولید بیشتر رادیكال های آزاد یا همان سموم حركت است. اما ویتامین ها با اثر ضد اكسیدانتی مخصوصاً ویتامین هایC وE و بتاكاروتن. باعث خنثی شدن رادیكال های آزاد یا سموم می شوند و در نتیجه به بازگشت سریع تر بدن به حالت طبیعی پس از تمرینات پرفشار كمك شایانی می كنند. برای آن كه از اثر بخشی اضافه شدن ویتامین ها به غذای ورزشكاران اطمینان حاصل شود، محققان مقدار زیادی ویتامین هایC وE و بتاكاروتن را در زمان 3 تا 4 هفته ای به غذای ورزشكاران اضافه كردند. بعد از آن ثابت شد. سطح موادی كه باعث آسیب دیدگی ماهیچه ها می شود. كاهش پیدا كرد و برگشت به حالت طبیعی پس از انجام ورزش و تمرینات سنگین با استفاده زیاد از این ویتامین ها بسیار سریع تر صورت گرفت.

برخی ورزشكاران در ورزشهایی شركت می كنند كه زمان تمرین و مسابقه فشار زیادی را تحمل می كنند. آنها می توانند از فشارهای تمرینی خود با استفاده از آنتی اكسید انت های جانشین  مانند ویتامین هایC وEو بتا كاروتن بكاهند. پیشنهاد می شود، این مواد دفع كننده سموم به صورت مخلوطی از مواد ویتامین هایC و E و بتاكاروتن و با هدف تضمین و تامین سیستم دفاعی بدن در زمان تمرینات پرفشار و با حفظ سطح مناسبی از این آنتی اكسید انت ها وارد بدن ورزشكاران شوند. بدین وسیله امكان ابتلا به عفونت ها در ورزشكاران كاهش می یابد. تحقیقات جدید نشان می دهد. استفاده از آنتی اكسیدانت های جانشین ریسك گرفتاری و توسعه عفونت قسمت بالایی سیستم تنفسی را پس از تمرینات طولانی یا مسابقاتی مانند دوی ماراتن. دوچرخه سواری، فوتبال و دیگر ورزشها كاهش می دهد. اغلب احساس می شود. استفاده مقدار زیاد آنتی اكسیدانت ها، ویتامین ها و الكترولیت ها تضمینی برای بهتر انجام دادن فعالیت های ورزشی، سرعت در بازگشت به حالت معمولی، دفع خستگی پس از تمرینات پرفشار و پوشش  برای بعضی كمبودهای تغذیه ای باشد؛ اما برای تنظیم یك برنامه مناسب تغذیه ای لازم است نیازهای انفرادی هر فرد با اندازه گیری مناسب سنجیده شود. شخص ورزشكار باید حتما با پزشك متخصص خود در استفاده از میزان و زمان این مواد مشورت كند. زیرا میزان استفاده از هر یك از این مواد بر اساس وزن، نوع ورزش، پست بازی یا حجم و قدرت تمرینات محاسبه می شود. فراموش نكنید كه همزمان از سطح مجاز این مواد كه مشخص شده است فراتر نرویم.

این مقدارها عبارتند از:

ویتامینC، 2000 میلی گرم روزانه

ویتامینE ، 800 میلی گرم روزانه

بتاكارتن ،20 میلی گرم روزانه

UserName