• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 22690
 • چهارشنبه 1382/11/1
 • تاريخ :

در فضیلت علم و دانش

1-   دانش چون شكار است و نوشتن ، بندی بر پای آن .

2- عالم به منزله مكتوب خداوند است به بشریت، هر كس این مكتوب را دقیق تر بخواند و معانی حقیقی آن را بفهمد، به قدرت و عظمت و تدبیر قادر متعال بیشتر پی می برد.

3-   آنقدر مطالعه كنید تا بفهمید كه هیچ چیزی نمی دانید.

4- عالم بی عمل چون زنبور بی عسل است.

5-   دانشمند زشتكار، بلای همگانی است .

6-كتاب بوستان مزیـّنی است كه گل های آن از سینه بزرگان می روید.

7-دانشی كه تو را اصلاح نكند، گمراهی است .

8-هر متاعی ممكن است دزد داشته باشد ، جز متاع دانش و خرد كه از همه ی آفات مصون بوده و دارنده آن محبوب و عزیز است.

9-   آن كس كه به ذلت آموختن علم  تن ندهد،  در همه عمر گرفتار ذلت و خواری جهل خواهد بود.

10-از دانش هنگامی بهره مند می شویم كه آن را به كار بندیم .

11-بدترین دوست ، نادانی و بهترین رفیق ، دانش است .

12-بی سوادی در ردیف كوری است و موجب بدبختی .

13-به آموختن دلبسته نبودن ، ننگ و عار است.

14-خواندن و عمل نكردن در حكم شخم زدن و تخم نپاشیدن است .

15-خوشا آن كس كه به علم خود عمل كند و از دانش دیگران هم بهره بگیرد.

16-اگر عالم به علم خویش عمل نكند ، پند و اندرزش در دل های شنوندگان فرو نمی رود ، همان گونه كه باران در سنگ صاف فرو نمی رود.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName