سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش مرکز یادگیریhttp://www.tebyan.net//index.aspx?pid=256784Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.بازی بادکنک درصد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/03/109150752072017820114417852181233211132232.jpg'/>در این قسمت ما برای دانش آموزان یک بازی ساده و در عین حال سرگرم کننده قرار داده ایم تا با انجام این بازی بتواند در این مبحث توانایی لازم برای انجام این مبحث را به دست آورند. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3598075/22/2017 12:00:00 AMكتاب های درسی، منبع طرح سؤالات امتحانات نهایی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/03/1049681947519058121322024212320424779114.jpg'/>به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز، عبدالرسول عمادی اظهاركرد: به منظور استانداردسازی سؤالات امتحانات نهایی، سؤالات براساس بارم تعیین شده از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی و از محتوای كتاب های درسی و به تفكیك فصول</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3597515/22/2017 12:00:00 AMآغاز اردوهای راهیان نور تابستانی از تیرماه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1394/12/21851941518924825215337789824687897.jpg'/>اردوی راهیان نور امسال از10 مهرماه آغاز شد، اظهاركرد: تاکنون 3 مرحله از اردوهای راهیان نور در سراسر كشور برگزار شده است....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3597435/22/2017 12:00:00 AMسخت گیری در روز امتحان ممنوع<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/189147804114490109237297958993826242181.jpg'/>كارشناسان می گویند، سخت گیری بیش از حد در روزهای امتحانات، عملكرد دانش آموزان را كاهش می دهد و آنان را از رسیدن به اهداف خود ناكام می گذارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3595835/20/2017 12:00:00 AMنکته هایی طلایی برای شب امتحان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/10224925490631951516957115478731202178113.jpg'/>آیا درس هایتان را تلنبار كرده و برای شب امتحان نگه داشته اید؟ آیا نگران نمره درسی تان هستید؟ آیا فكر می كنید فرصت مطالعه ندارید؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3595805/20/2017 12:00:00 AMنقش برجسته پدران در موفقیت تحصیلی فرزندان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/11919416496621101496214726907631141123126.jpg'/>پدران بیش از هفت برابر بر موفقیت تحصیلی فرزندانشان موثرند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3595695/20/2017 12:00:00 AMنمونه سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/182797415899193184129224226198187625223871.jpg'/>نمونه سوال ریاضی دهم انسانی ترم دوم....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3591485/16/2017 12:00:00 AMچند ضلعی های محدب و مقعر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/65414819918124716312623722224224657110148102.jpg'/>هر خط شکسته بسته را چند ضلعی می نامند ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3589295/14/2017 12:00:00 AM چگونه براى روزهاى امتحان برنامه ریزى كنیم؟ (بخش پایانی)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/19413917116535109765318718812125396252120246.jpg'/>نکاتی کلی برای اینکه بهتر درس بخوانیم، بهتر یاد بگیریم، بهتر معلومات مان را ارائه کنیم، و بهتر نمره بگیریم!...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3587455/13/2017 12:00:00 AMحیات در مریخ<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/1212021946160552401791216114420717363171230.jpg'/>مریخ چهارمین سیاره از خورشید است. قطر آن فقط نصف قطر زمین است. اما ویژگیهای زمین گونه زیادی دارد و این ویژگیها اختر شناسان را به این باور رهنمون شده است که در مریخ حیات وجود دارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3589635/15/2017 12:00:00 AMچگونه براى روزهاى امتحان برنامه ریزى كنیم؟ (بخش دوم)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/903523816725450887210144110357013217256.jpg'/>در این بخش با اصول مطالعه و یادگیری و نکات مهم برای بهبود مطالعه آشنا خواهیم شد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3587395/13/2017 12:00:00 AMچگونه براى روزهاى امتحان برنامه ریزى كنیم؟ (بخش اول)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/2272331791721889317197100139839143312616.jpg'/> امتحان را همه ما به خوبى مى شناسیم و با تمام وجود آن را لمس و احساس كرده ایم ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3587375/13/2017 12:00:00 AMجهش تحصیلی، آری یا خیر؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/54232179639412122117426676112716329782.jpg'/>آیا کودک شما هم از آن دسته کودکان باهوشی است که به سرعت می آموزد و بیشتر از سن و سالش می فهمد؟...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3585705/10/2017 12:00:00 AMدانستنی های ریاضیات<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/50930130951694869224123244201101794024.jpg'/>مجموع زاویه های خارجی هر nضلعی محدب برابربا ۳۶۰ درجه می باشد....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3584355/9/2017 12:00:00 AMمشتق ضمنی و مشتق مراتب بالاتر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/2176410444437421798137275612515387154254.jpg'/>هر معادله ضمنی را می توان به صورت f(x,y) نشان داد </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3581895/7/2017 12:00:00 AMدانه های برف شبیه هم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/204240214818221522246232161176366242192126.jpg'/>همواره باور عمومی بر این بوده که هر دانه برف منحصر به فرد و متفاوت از دانه برف دیگر است،...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3569964/22/2017 12:00:00 AMجادو های ریاضیات<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/15025414715813721714380200238250106454152.jpg'/>روزی از روزھا، یک کاشی مربع شکل از دست یک کاشی کار چینی،به زمین افتاد و شکست.این کاشی به ھفت قطعه تقسیم شد</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568104/15/2017 12:00:00 AMتساوی کسر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1548725419122621721915919220825115715952247250.jpg'/>معمولا تدریس مفهوم کسر از طریق حل تمرین و محاسبات ریاضی صورت می گیرد اما پژوهش ها نشان می دهند که این روش گرچه برای یادگیری عمل محاسبه مناسب است اما نمی تواند در انتقال مفاهیم و روابط ریاضی مرتبط با کسر، کمکی به دانش آموزان کند. به عبارت دیگر ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3541123/14/2017 12:00:00 AMتقویت عملکرد دختران در علوم و ریاضی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/20422199142681401541531152232472071401138160.jpg'/>علوم و ریاضی به دانش آموزان قدرت فکر کردن، تجزیه و تحلیل، تجربه و نهایتا حل مسئله را می دهد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3565544/12/2017 12:00:00 AMحجم مخروط<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/3231168175219228109160120492224120821411514.gif'/>ما همیشه اعتقاد داشته ایم که فصول حجم و مساحت ساده ترین فصول در ریاضی هستند، که آن ها شامل جای گزینی ساده مقادیر داده شده برای هر متغیر در فرمول و محاسبه آن است. از این رو، این فصل قطعاً یکی از بخش هایی است که در آن شما می توانید نمره واقعاً خوبی بگیرید!</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3540393/14/2017 12:00:00 AMحل مساله با کمک گرد کردن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/190144197194832571255234118238138601891854.jpg'/>گرد کردن اعداد یکی از مواردی که دانش آموزان برای انجام چهار عمل اصلی به آن بسیار نیاز دادند. این مبحث نیازمند تکرار و تمرین زیاد دارد ما در این قسمت برای شما دانش آموزان یک بازی جذاب و سرگرم کننده قرار داده ایم ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3536653/13/2017 12:00:00 AMمتن جشن الفبا برای معلمان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/03/2081951823231153363024239181914722316140.jpg'/> سال تحصیلی به اواخر خود نزدیک شده است . کلاس اولی ها که سرخوش و شادمان سال تحصیلی کنونی را با بغلی از یادگیری به پایان می برند ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3227986/11/2016 12:00:00 AMآشنایی با ستاره نوترونی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/291911813561457423542135841273821389.jpg'/>ستاره های نوترونی در کنار سیاهچاله ها، متراکم ترین اجرام شناخته شده ای هستند که توسط میدان های گرانشی شدیدی محاصره شده اند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3565204/12/2017 12:00:00 AMضرب تک رقمی <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/17424166218206108250167250243174821611179036.jpg'/>یکی از بازی های مهیج برای تقویت عمل ضرب دانش آموزان می باشد که در می توانید بازی را به راحتی انجام دهید</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3531943/12/2017 12:00:00 AMتساوی کسر <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/118215110238188176151422022716721725415615941.jpg'/>یکی از مواردی که دانش آموزان نیاز به تمرین و تکرار دارند در درس ریاضیات مبحث تساوی کسر ها می باشد در این قسمت ما برای شما دانش آموزان یک بازی سرگم کننده و در عین حال آموزنده قرار داده ایم ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527973/7/2017 12:00:00 AMبهینه سازی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/919217645485015611457191176271032161.jpg'/>در اواخر فصل مشتق کتاب دیفرانسیل با مسایلی بر می خوریم که باید مینیمم یا ماکزیمم سازی در آنها اتفاق بیافتد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3562784/9/2017 12:00:00 AMجمع و تفریق محور<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/13822210713721190576232959439157178177165.jpg'/>در این بازی به وسیله نشان دادن جمع و تفریق از روی محور اعداد می توان این مبحث را به راحتی انجام داد </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527483/7/2017 12:00:00 AMبازی ضرب کسر <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/88153122195971616115915620466381204613052.jpg'/>یک بازی جذاب برای انجام عمل ضرب کسری که در این بازی به وسیله...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3526813/6/2017 12:00:00 AMروش مطالعه موثر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/1372522218518119919613372371621583217410245.jpg'/>یک بحث کاملاً جدی و منطقی انگیزه لازم را ایجاد نمی کند و بعد از مدت کوتاهی دلسرد شده و مطالعه کردن را رها می کنیم.... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3561434/8/2017 12:00:00 AMخواندن اعداد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/218194199106371601171432424213072412918769.jpg'/>یکی از مواردی که دانش آموزان در درس ریاضیات با آن بسیار دچار مشکل می شوند مبحث خواندن اعداد می باشد این مبحث نیازمند تمرین و تکرار و بازی می باشد در این قسمت ما برای دانش آموزان یک بازی سرگرم کننده...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3526523/6/2017 12:00:00 AM