سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش مرکز یادگیریhttp://www.tebyan.net//index.aspx?pid=256784Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.اتصالات سلولی (بخش دوم)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/04/2102102465523269441781682080951211614191.jpg'/>بستره بیرون سلولی شبکه ای پیچیده می باشد که توسط سلول های بافت تولید می شود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3656337/12/2017 12:00:00 AMکشف بزرگ ترین منطقه آتشفشانی جهان در قطب جنوب <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/232132122151412281651211232071792178723818124.jpg'/>حقیقات از راه دور یک دانشجو در قطب جنوب نشان داده بزرگ ترین منطقه آتشفشانی جهان در این نقطه قرار دارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701898/16/2017 12:00:00 AMنقش والدین در نظارت شوراهای انجمن اولیا و مربیان <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/101180165157931551896838954318718220511779.jpg'/>رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان شهر تهران گفت: نرخ سرویس های مدارس قرار است 10 درصد افزایش پیدا کند که البته هنوز به ما ابلاغ نشده است ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701698/16/2017 12:00:00 AMامتحان تعیین رشته تحصیلی شهریورماه برگزار می شود<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/908216322743974659651041061267111113263.jpg'/>مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش وپرورش گفت: دانش آموزانی که متقاضی شرکت در امتحان تعیین رشته تحصیلی هستند باید به کمیته هدایت تحصیلی مناطق آموزش وپرورش مراجعه و فرم درخواست مربوطه را تکمیل کنند، این امتحان شهریور ماه برگزار می شود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701968/16/2017 12:00:00 AMآموزش و پرورش در سایه وفاق ملی، به جایگاه واقعی می رسد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/15146116417190179140103192991431921260213.jpg'/>دكتر دانش آشتیانی در پیام خداحافظی از وزارت آموزش و پرورش، وفاق ملی، تعامل آگاهانه و همدلی نیروهای موثر را از مهم ترین عوامل در دستیابی این وزارتخانه به جایگاه واقعی خود دانست...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701948/16/2017 12:00:00 AMبی نیازی به قدرت های علمی با دانش آموزان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/2166025465802191961847370199123116313780.jpg'/>امیدواریم با شناسایی و هدایت این دانش آموزان، ایران را از وابستگی به کشورهای ابرقدرت حوزه سلول های بنیادی در دنیا برهانیم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701608/16/2017 12:00:00 AMگزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/6885230441479624551254160161142140831935.jpg'/>رویكرد تحولی، مبتنی بر اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین مبنای تنظیم برنامه های آموزش و پرورش در دولت دوازدهم است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3700998/16/2017 12:00:00 AMتحول در نظام آموزش و پرورش نیازمند عزم ملی است<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/12262208245208422401651105640162842227543.jpg'/>در ابتدای این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اظهارداشت: زیر ساخت و زیر بنای توسعه کشور آموزش و پرورش و تربیت نسل آینده ساز جمهوری اسلامی است ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3700698/16/2017 12:00:00 AMاساسنامه سازمان مدارس غیردولتی به دولت ارائه شد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/961913138137183239232251172311687211724080.jpg'/>رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از ارائه اساسنامه این سازمان به دولت خبرداد، گفت: با ایجاد صندوق به مؤسسات مدارس كمك كنیم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699638/15/2017 12:00:00 AMریاضـیات و کاربردها ـ مهندسی انرژی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/203176592041761527833180182106511699020355.jpg'/>هر روز چند بار از چهار عمل اصلی استفاده می کنید؟ مفاهیم هندسی از قبیل طول، مساحت و حجم چقدر در زندگی روزمره شما کاربرد دارد؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699368/15/2017 12:00:00 AMاتصالات سلولی (بخش اول)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/04/18768225189185221845213476201127154124472.jpg'/>اتصالات سلولی ساختارهایی تخصصی برای چسبندگی سلول می باشند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3656207/12/2017 12:00:00 AMبرنامه وزارت آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین است<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/2074921315412041129246188158197203190121658.jpg'/>وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از جمله بهترین اسناد بالادستی کشور است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3700088/15/2017 12:00:00 AM۳ برنامه مشخص بطحایی برای رونق ورزش در مدارس<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/013520828721701661162282082502471244132133.jpg'/>وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت دوازدهم ورزش را یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف تربیتی و پرورشی دانست...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3700058/15/2017 12:00:00 AMپاسخ بطحایی به صفر تا صد برنامه هایش در آموزش و پرورش<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/165184412922724959182831516564232951847.jpg'/>گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از رایزنی با سازمان برنامه برای جبران کسری و مطالبات تا پایان سال ٩٦ و افزایش اورژانسی ظرفیت دانشگاه فرهنگیان برای جبران کمبود معلم خبرداد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3700038/15/2017 12:00:00 AMوزیرپیشنهادی آموزش و پرورش، فردی اخلاق مدار، مخلص و شفاف در عملکرد است<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/20920722433138226217170719770255147103123.jpg'/>مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل در پی حمایت از گزینه پیشنهادی رییس جمهور به وزارت آموزش و پرورش گفت: وزیر پیشنهادی به وزارت آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد تعلیم و تربیت، فردی اخلاق مدار، مخلص و شفاف در عملکرد است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3700008/15/2017 12:00:00 AMتشریح برنامه آموزش و پرورش برای ادغام کتب درسی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/541284515821116055412321044715915815194218.jpg'/>رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از مطالعه بر روی ادغام کتب درسی و تالیف تلفیقی کتب خبر داد و گفت: با اتمام بازه زمانی پنج ساله اجرای آزمایشی، کتب درسی را مورد بازنگری قرار می دهیم. اکنون در حال مطالعه برای بازنگری پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی با</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699958/15/2017 12:00:00 AMتا 2 سال آینده، 20 درصد مدیران میانی را از بین بانوان انتخاب خواهم كرد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/173212602711319125348239152631115613914192.jpg'/>وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش از انتخاب 20 درصدی مدیران میانی زن تا 2 سال آینده در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی ، خبر داد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699588/15/2017 12:00:00 AMسرنوشتتان را خودتان رقم بزنید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/1053658767224571971131631202122010713335.jpg'/>انتخاب رشته مسالۀ کوچکی نیست. آیندۀ شما به یک انتخاب رشته صحیح بستگی دارد. به یاری نرم افزار ما می توانید بهترین و دقیق ترین انتخاب رشته را انجام دهید؛ چون این نرم افزار تطبیق داده شده با گزینش بومی، گزینش استانی و گزینش ناحیه ای است و بخت قبولی شما را د</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699458/15/2017 12:00:00 AMبرای وزارت آموزش و پرورش سفارش جدی می کنم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/2051541542521331685019719121192018180232223.jpg'/>رئیس جمهوری در دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به بیان سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده برای این وزارتخانه پرداخت...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699238/15/2017 12:00:00 AMبررسی شاخص های موثر کفایت و شایستگی حرفه ای معلمان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/354775971481374118622214924017045105233181.jpg'/> در این نشست علمی ربوشه مدیرمنطقه به بررسی شاخص های موثر کفایت وشایستگی های حرفه ای معلمان در ایجاد مدرسه صالح کیفی از منظر معلمان منطقه 9پرداخت...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699188/15/2017 12:00:00 AMتوصیه هایی برای انتخاب رشته کنکور <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/46717222013413485566559788985232552.jpg'/>رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه داوطلبان قبل از مراجعه به مراکز انتخاب رشته باید دفترچه شماره 2 را به دقت مطالعه کنند، گفت: تصمیم گیرنده نهایی خود داوطلب است و فرم نهایی توسط او در سامانه پُر خواهد شد ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699148/15/2017 12:00:00 AMبررسی عملكرد آثار ارسالی به دبیرخانه درس پژوهی مستقر در تهران<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/212248252122801967617414315164176119163166229.jpg'/>در این نشست گزارشی از روند فعالیت ها واقدامات دبیرخانه کشوری درس پژوهی مستقر در شهر تهران و همچنین پیشنهادات و راهکارهایی جهت توسعه و فرهنگ سازی درس پژوهی به شرح زیر ارائه گردید ؛ ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699018/15/2017 12:00:00 AM۵۰ پایگاه انتخاب رشته کنکور به داوطلبان تهرانی مشاوره می دهند<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/100191491942351172679241692041562715418932.jpg'/>ایگاه های انتخاب رشته کنکور آموزش و پرورش همزمان با اعلام نتایج آزمون سراسری سال 96 و آغاز فرایند انتخاب رشته فعال شدند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3698948/15/2017 12:00:00 AMمراکز انتخاب رشته تلفنی، مجوز ندارند <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/13170020326179221917385119210121240203143.jpg'/>رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش شهر تهران گفت: هیچ مرکز انتخاب رشته تلفنی مجوز ندارد و تنها پایگاه هایی که مجوز رسمی داشته باشند می توانند حضوری برای داوطلبان انتخاب رشته کنند ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3698888/15/2017 12:00:00 AMمحتوای آموزشی مدارس با واقعیت جامعه متفاوت است<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/128199201210921753419271792139717050202.jpg'/>وزیر پیشنهادی: مسیری که آموزش و پرورش ما طی می کند به مقصد نمی رسد. آنچه در مدرسه ها آموزش می دهیم با آنچه در جامعه وجود دارد متفاوت است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3697648/14/2017 12:00:00 AMکارآفرینی در آموزش و پرورش یک رویکرد است<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/4013017641232382221492164276241248167236107.jpg'/>مدیرکل دفترآموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در همایش ملی توسعه تفکر وکارآفرینی در سنندج گفت: کار آفرینی در آموزش و پرورش یک فعالیت نیست بلکه یک رویکرد است ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3696518/13/2017 12:00:00 AMرشته های حد واسط (بخش سوم)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/04/1215817019913619515716160143203462012714376.jpg'/>پروتئین های رشته های حد واسط در شش رده عمده طبقه یندی می شود. این پروتئین ها با یکدیگر و با سایر ساختار های سلولی برهمکنش دارند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3655967/12/2017 12:00:00 AMبازدید سرزده معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران از پایگاه های انتخاب رشته کنکور<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/6911312673110910092312172441611972492148.jpg'/>به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، عبدالرسول کریمی معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران به همراه رحمانی رییس اداره مشاوره شهر تهران در روز شنبه مورخ 21/5/96 به طور سَرزده از پایگاههای انتخاب رشته کنکور مناطق 2 و 6 بازدید به عمل آ</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3696608/13/2017 12:00:00 AMتدوین نظام جامع آموزش های فنی و حرفه ای با افق پنج ساله<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/21618081821439720123815423917778151176154159.jpg'/>مدیرکل دفتر آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش از تدوین نظام جامع آموزش های فنی و حرفه ای با افق پنج ساله خبرداد....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3696418/13/2017 12:00:00 AMکار آفرینی، ویژگی مدارس در افق 1404 می باشد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/5314824041952132315217424521610610054122236.jpg'/>مدیرکل آموزش های کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: کار آفرینی، ویژگی مدارس در افق 1404 می باشد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3696368/13/2017 12:00:00 AM