سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش مرکز یادگیریhttp://www.tebyan.net//index.aspx?pid=256784Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.دانه های برف شبیه هم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/204240214818221522246232161176366242192126.jpg'/>همواره باور عمومی بر این بوده که هر دانه برف منحصر به فرد و متفاوت از دانه برف دیگر است،...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3569964/22/2017 12:00:00 AMجادو های ریاضیات<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/15025414715813721714380200238250106454152.jpg'/>روزی از روزھا، یک کاشی مربع شکل از دست یک کاشی کار چینی،به زمین افتاد و شکست.این کاشی به ھفت قطعه تقسیم شد</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568104/15/2017 12:00:00 AMتساوی کسر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1548725419122621721915919220825115715952247250.jpg'/>معمولا تدریس مفهوم کسر از طریق حل تمرین و محاسبات ریاضی صورت می گیرد اما پژوهش ها نشان می دهند که این روش گرچه برای یادگیری عمل محاسبه مناسب است اما نمی تواند در انتقال مفاهیم و روابط ریاضی مرتبط با کسر، کمکی به دانش آموزان کند. به عبارت دیگر ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3541123/14/2017 12:00:00 AMتقویت عملکرد دختران در علوم و ریاضی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/20422199142681401541531152232472071401138160.jpg'/>علوم و ریاضی به دانش آموزان قدرت فکر کردن، تجزیه و تحلیل، تجربه و نهایتا حل مسئله را می دهد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3565544/12/2017 12:00:00 AMحجم مخروط<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/3231168175219228109160120492224120821411514.gif'/>ما همیشه اعتقاد داشته ایم که فصول حجم و مساحت ساده ترین فصول در ریاضی هستند، که آن ها شامل جای گزینی ساده مقادیر داده شده برای هر متغیر در فرمول و محاسبه آن است. از این رو، این فصل قطعاً یکی از بخش هایی است که در آن شما می توانید نمره واقعاً خوبی بگیرید!</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3540393/14/2017 12:00:00 AMحل مساله با کمک گرد کردن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/190144197194832571255234118238138601891854.jpg'/>گرد کردن اعداد یکی از مواردی که دانش آموزان برای انجام چهار عمل اصلی به آن بسیار نیاز دادند. این مبحث نیازمند تکرار و تمرین زیاد دارد ما در این قسمت برای شما دانش آموزان یک بازی جذاب و سرگرم کننده قرار داده ایم ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3536653/13/2017 12:00:00 AMمتن جشن الفبا برای معلمان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/03/2081951823231153363024239181914722316140.jpg'/> سال تحصیلی به اواخر خود نزدیک شده است . کلاس اولی ها که سرخوش و شادمان سال تحصیلی کنونی را با بغلی از یادگیری به پایان می برند ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3227986/11/2016 12:00:00 AMآشنایی با ستاره نوترونی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/291911813561457423542135841273821389.jpg'/>ستاره های نوترونی در کنار سیاهچاله ها، متراکم ترین اجرام شناخته شده ای هستند که توسط میدان های گرانشی شدیدی محاصره شده اند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3565204/12/2017 12:00:00 AMضرب تک رقمی <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/17424166218206108250167250243174821611179036.jpg'/>یکی از بازی های مهیج برای تقویت عمل ضرب دانش آموزان می باشد که در می توانید بازی را به راحتی انجام دهید</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3531943/12/2017 12:00:00 AMتساوی کسر <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/118215110238188176151422022716721725415615941.jpg'/>یکی از مواردی که دانش آموزان نیاز به تمرین و تکرار دارند در درس ریاضیات مبحث تساوی کسر ها می باشد در این قسمت ما برای شما دانش آموزان یک بازی سرگم کننده و در عین حال آموزنده قرار داده ایم ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527973/7/2017 12:00:00 AMبهینه سازی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/919217645485015611457191176271032161.jpg'/>در اواخر فصل مشتق کتاب دیفرانسیل با مسایلی بر می خوریم که باید مینیمم یا ماکزیمم سازی در آنها اتفاق بیافتد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3562784/9/2017 12:00:00 AMجمع و تفریق محور<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/13822210713721190576232959439157178177165.jpg'/>در این بازی به وسیله نشان دادن جمع و تفریق از روی محور اعداد می توان این مبحث را به راحتی انجام داد </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527483/7/2017 12:00:00 AMبازی ضرب کسر <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/88153122195971616115915620466381204613052.jpg'/>یک بازی جذاب برای انجام عمل ضرب کسری که در این بازی به وسیله...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3526813/6/2017 12:00:00 AMروش مطالعه موثر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/1372522218518119919613372371621583217410245.jpg'/>یک بحث کاملاً جدی و منطقی انگیزه لازم را ایجاد نمی کند و بعد از مدت کوتاهی دلسرد شده و مطالعه کردن را رها می کنیم.... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3561434/8/2017 12:00:00 AMخواندن اعداد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/218194199106371601171432424213072412918769.jpg'/>یکی از مواردی که دانش آموزان در درس ریاضیات با آن بسیار دچار مشکل می شوند مبحث خواندن اعداد می باشد این مبحث نیازمند تمرین و تکرار و بازی می باشد در این قسمت ما برای دانش آموزان یک بازی سرگرم کننده...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3526523/6/2017 12:00:00 AMتراپیست ۱ <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/181311331107112815521128152100211327723442.jpg'/>تراپیست-۱ جدیداً در صدر اخبار نجوم قرار گرفته است. این منظومه برای نخستین بار در ماه می ۲۰۱۶ میلادی پس از اعلام خبر کشف سه سیاره فرا خورشیدی که به دور ستاره کوتوله سرخ می چرخند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3525812/27/2017 12:00:00 AMکوچکتر بزرگتر مساوی <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/17117714210617725015099671661681391424346126.jpg'/>یکی از مواردی که دانش آموزان در درس ریاضی با آن سر و کار دارند مبحث مشخص کردن کوچکتر بزرگتر مساوی یک عبارت در مقابل یک عبارت دیگر است در این بازی ما برای دانش آموزان یک بازی ساده و در عین حال سرگرم کننده قرار داده ایم </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3525643/5/2017 12:00:00 AMآموزگار امروزین، شدن و ماندن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/82252012487917923844899811322920621142186.jpg'/>به هر مدتی گردش روزگار / ز طرزی دگر خواهد آموزگار...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3525163/5/2017 12:00:00 AMجمع به کمک شکل <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/146701611881012212287878661249375122113255.jpg'/>در این بازی شما می توانید عمل جمع اعداد را با کمک شکل به طور کامل انجام دهید و از انجام این بازی لذت ببرید.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3524953/5/2017 12:00:00 AMتکنیک 2 در 10، معجزه ای در کلاس درس<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/52217188951471081512331828717921119655205.jpg'/>بسیاری از معلمان تکنیک 2 در10 را معجزه مدیریت کلاس می دانند. چرا؟...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3525043/5/2017 12:00:00 AMنقش باور به توانایی در موفقیت در درس ریاضی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/24731891028813515511163462068314410167247.jpg'/>نه تنها استعداد ریاضی افسانه است بلکه حتی چیزی به نام مغز ریاضی نیز وجود ندارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3518082/26/2017 12:00:00 AM5 تکنیک ساده برای تقویت حافظه و بهبود فرایند به خاطر سپردن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/248892435384272911463612284179116178124.jpg'/>موضوع تقویت حافظه برای به خاطر سپردن و یادگیری مباحث درسی همواره یکی از دغدغه های دانش آموز/دانشجویان بوده است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3517822/26/2017 12:00:00 AMاصول مهم کلاسداری<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/198111249178175170753022013013945123671117.jpg'/>دخالت دادن روان شناسی رشد و یادگیری در آموزش... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3503802/12/2017 12:00:00 AMتکنیک های تدریس برای افزایش انگیزه دانش آموزان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/107120133241371852424785444246113145104125.jpg'/>راه هایی برای افزایش انگیزه یادگیری در دانش آموزان... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3503642/12/2017 12:00:00 AMمدل یادگیری عمیق<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1871101650157764591602047015110711072206.jpg'/> مدل یادگیری عمیق به ایجاد ترکیبی از دانش، مهارت ها و بینش در نظام آموزشی معتقد است... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3503322/12/2017 12:00:00 AMتیزهوشی و تفکر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1301891815116416714814442311663881112248.jpg'/>ذهنی که با پرسشگری مواجه است، خود را به چالش می کشد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3503172/12/2017 12:00:00 AMنقش تعامل مثبت معلم با دانش آموزان در موفقیت تحصیلی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/210611539114410814319321622188854416993244.jpg'/>رفتار مثبت و سازنده معلم به مراتب نقش مهمم تری در موفقیت تحصیلی دانش آموزان ایفا می کند و حتی بیش از امکانات آموزشی و کمک درسی و حتی اندازه کلاس و تعداد شاگردان روی یادگیری دانش آموزان موثر است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3489191/29/2017 12:00:00 AMنقش باور به توانایی در موفقیت در درس ریاضی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/011873845411516061551415913415293182186.jpg'/>نه تنها استعداد ریاضی افسانه است بلکه حتی چیزی به نام مغز ریاضی نیز وجود ندارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3488821/29/2017 12:00:00 AMتعیین اهداف آموزشی در طرح درس<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/227148100145697322351042321206675963516.jpg'/>چگونه برای دروس خود، اهداف آموزشی بنویسیم؟...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3488691/29/2017 12:00:00 AMپروتئین ها در پراکسی زوم (بخش دوم)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1471522315120132988148197114221901693494.jpg'/>پراکسی زوم ویژگی های جالبی دارد. این اندامک هم می تواند از رشد و تقسیم پراکسی زوم های موجود حاصل شود و هم می تواند از نو (از غشاها و پروتئین های اولیه مشتق از شبکه آندوپلاسمی) تولید شود. این اندامک می تواند با دریافت ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527823/7/2017 12:00:00 AM