سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش تاریخ ایران و جهانhttp://www.tebyan.net/http://tarikh.tebyan.netCopyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.انتشار اسناد پایگاه های جاسوسی سیا در ایران <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/208661541362485010025316524618963246853342.jpg'/> بنا بر اسنادی که به تازگی و به درخواست آرشیو امنیت ملی و با استفاده از قانون آزادی اطلاعات از رده بندی محرمانه خارج شده اند، مشخص شده که آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا برای چندین دهه جاسوسی سیگنال (SIGNIT) انجام می</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3572754/25/2017 12:00:00 AMاردوغان چه بر سر میراث بنیانگذار ترکیه نوین می آورد؟ <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/2441324514358185170189101127173231977322483.jpg'/> رجب طیب اردوغان ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ پس از انداختن رای (EVIT) خود در صندوق رفراندوم قانون اساسی اعلام کرد که: «به دنبال تحقق رویای آتاتورک در ترکیه برای ساختن ترکیه ای متمدن هستیم.» رویایی که برخلاف نظر او می</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3572734/25/2017 12:00:00 AMچرا کار برنامه پنجم عمرانی به تجدیدنظر رسید؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/1962051442462302022162001951221413423417386243.jpg'/> عبدالمجید مجیدی که وزیر مشاور و سرپرست وقت سازمان برنامه و بودجه بود از سرشناس ترین افراد مخالف تغییر برنامه پنجم قلمداد می شد، چرا که او به عنوان رئیس برنامه و بودجه به خوبی از خطر پذیرفتن رشد بالا و خرج کردن</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3572514/24/2017 12:00:00 AMروایت اسدالله علم از انتخابات مجلس<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/16168206220255868422224872341002969233135.jpg'/> وضعیت تقلب در انتخاب نمایندگان به گونه ای است که حتی صدای اعتراض و انتقاد علم را نیز برانگیخته و می گوید: «دولت طرز رفتاری که با مردم دارد مثل دولت غالب به مردم کشور مغلوب است، بی اعتنا و گاهی هم خشونت آمیز....» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3572504/24/2017 12:00:00 AMمروری بر انتخابات های پر حاشیه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/87220760117132129291301021377617117161.jpg'/> با نزدیک شدن به خرداد ماه هیاهویی در میان جمع های ما ایرانیان برای یک انتخاب بهتر به پا می شود ، در این صد سال در ایران انتخاب های زیادی صورت گرفته که مهمترین آن، انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران از طرف مردم برای خود مردم بوده </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3572174/24/2017 12:00:00 AMمحمد نجات را بیشتر بشناسیم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/21917169630911815621139662024923687111.jpg'/> محمد نجات فرزند عبدالکریم ملک التجار خراسانی و نواده حاج قاسم طهرانی در 1256 ش در خراسان متولد شد. تحصیلات مقدماتی خود را در مشهد به پایان برد و برای تکمیل آن به نجف اشرف رفت. پس از پایان تحصیلات به مشهد بازگشت، در دوران سلطنت م</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3570414/22/2017 12:00:00 AMشعارهای فراگیر انقلاب اسلامی بیانگر آرمانهای آن بود <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/2522051212513115725083951912216912125516659.jpg'/> شعارهای یک انقلاب آیینه تمام قد آن انقلاب است، به طوری که می توان از آن به بسیار از مولفه های حاکم بر ذهن انقلابیون و توده مردم پی برد. به همین دلیل گفتگویی با همین موضوع با محمدصادق کوشکی، عضو هیات علم</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3570394/22/2017 12:00:00 AMانتخابات در عصر پهلوی اول<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/2237213523619225417819722911915719519427218195.jpg'/> دوران رضاشاه را باید دوران سلطنت به شیوه ای خاص نامید زیرا فرامین شاه در مجلس، بدون هیچگونه مخالفتی به تصویب می رسید. به معنایی دیگر، شاه هم نقش تصویب قوانین را بر عهده داشت و هم به اجرای آن مشغول بود.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3570374/22/2017 12:00:00 AMروایت هایی از تاریخ انقلاب سال ٥٧!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/771791251259231711081404310111421842184150.jpg'/> ارائه گزارش هایی سطحی و نازل، تحت عنوان «اسناد تازه» همراه با تبلیغات فراوان، به رویه ای معمول در «بی بی سی فارسی» در سال های اخیر تبدیل شده است....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3569854/22/2017 12:00:00 AMسیاست مداری که ملی نبود<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/401661541621751868323524823412931634924197.jpg'/> عبدالحسین (معززالملک، سردار معظم خراسانی، تیمورتاش) در سال 1258ش، در یک خانوادة اشرافی خراسان به دنیا آمد. در کودکی، توسط پدر به روسیه فرستاده شد. مدتی در عشق آباد و سپس در مدرسة نظامی پطرزبورگ(لنینگراد کنونی)، که ویژه فرزندان اشرا</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3569834/22/2017 12:00:00 AMخاطرات جاسوس آمریکا از روز مبادله <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/21025593215881539919621820137154222014186.jpg'/> روز یازدهم ژوئن ۱۹۸۵ بود که بزرگترین تبادل جاسوس دوران جنگ سرد، در پوتسدام انجام گرفت و در جریان آن چهار جاسوس بلوک شرق در برابر ۲۵ جاسوس سازمان سیا مبادله شدند. یکی از این جاسوسان آزادشده ابرهارد فتکن هویر بود که به قلم</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568464/18/2017 12:00:00 AMافشاء نقشه اسرائیل برای ترور امام خمینی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/7296160166116203188245103254187249103107214133.jpg'/> روابط رژیم شاه با اسرائیل از ابتدای شکل گیری با مخالفتهایی در بین محافل سیاسی ـ اجتماعی روبرو بود. هم زمان با گسترش روابط دو كشور در دهه های 1340 ـ 1350ش. روند مخالفت با نفوذ اسرائیل در ایران، از سوی مخالفان سیاسی ح</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568784/18/2017 12:00:00 AMاین مرد عامل بحران گروگانگیری سفارت آمریکا بود؟ <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/10819869316521851969751104131361374150.jpg'/> مرگ دیوید راکفلر حرارت و ستایش بسیاری به همراه داشت، اما هیچ یادی از نقش مرموز وی در بحران گروگانگیری سال ۱۹۸۰ که غرق شدن پرزیدنت جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری را به همراه داشت به میان نیامد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568434/18/2017 12:00:00 AMشهید دکتر بهشتی به قلم خودش<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/14312770163188196221426781142042665115242.jpg'/> «من محمد حسینی بهشتی، در دوم آبان ۱۳۰۷ در شهر اصفهان در محله لنبان متولد شدم. منطقه زندگی ما از مناطق بسیار قدیمی شهر است. »</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568864/19/2017 12:00:00 AMامام موسی صدر ، خورشیدی نا پیدا <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/481351301642421782277717038822118310163117.jpg'/> ساعت دو بعد از ظهر امام صدر به همراه دو تن از همراهانش برای ملاقات با قذافی سوار اتومبیلهای دولتی می شود ولی از آن پس دیگر دیده نمی شوند و اكنون بعد از گذشت بیست سال هنوز او در پرده اختفاست و به مثابه خورشیدی است در پشت اب</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568854/19/2017 12:00:00 AMنامه نگاری امام خمینی به هویدا <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/57225402542182413321935236120357122811146.jpg'/> امام در بخشی از نامه خود خطاب به هویدا بر نقض اساسی آزادیهای سیاسی و مدنی از سوی رژیم تاکید کرده و عاقبت این عملکرد را به هویدا گوشزد می کنند: «نقض قانون اساسى سند عقب افتادگى است. رفراندم غیرقانونى و در عین حال قلابى سند ع</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567584/17/2017 12:00:00 AMشهید صدر پیشنهاد مصالحه بعثی ها را با قاطعیت رد کرد <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/231946190114288135694815585121964125.jpg'/> زنده یاد حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالعزیز حکیم به لحاظ نزدیکی خانوادگی ونیز تلمذ طولانی نزد شهید آیت الله سیدمحمدباقرصدر،از اصحاب سر ایشان به شمار می آمد وبر بسیاری از زوایای فکروعمل آن فرزانه راحل،و</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567514/17/2017 12:00:00 AMاو سعی می کرد به حکمت جنگ برسد <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/2541617818552511521111412532019118616442188.jpg'/> در روزهایی اینچنین، راوی پاکباز وبابصیرت روزهای جانبازی،درقتلگاه فکه عزم سفرکرد ودرزمره عروجیان آن قطعه از زمین قراریافت.اینک پس از سال ها،هنوز عرصه هنر انقلاب لبریز ازیادِتکاپوی مخلصانه اوست ویاران نویافته او،درقالب رویش ه</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567474/17/2017 12:00:00 AMبسیاری از نظامی ها هم باور کرده بودند قراراست ارتش منحل شود! <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/72228109991071168315373220229147112120249125.jpg'/> روز ارتش جمهوری اسلامی فرصتی برای مرور وقایع ونکات چندی است که درخواست«انحلال ارتش»پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی برخی گروهها،درزمره آنهاست.اینک به همین مناسبت تاریخی ودرراستای بازکاوی این ر</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568504/18/2017 12:00:00 AMآرزوی روی کارآمدن یک حکومت سکولار <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/10813718144423619856723317416118692212139.jpg'/> پادشاه عمان با تعجب پرسیده بود که شاه ایران چه طور از اوضاع و احوال کشورش خبر نداشته و نظر مردم را در مورد خودش نمی دانسته است. سفیر آمریکا در مسقط در پاسخ به این سؤال پادشاه عمان مطلب را این گونه بیان کرد: رابطه شاه با </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568474/18/2017 12:00:00 AMمجاهدین، خشتی که از ابتدا کج گذاشته شد <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/23510617015615321916228018492184351845591.jpg'/>سازمان مجاهدین در زمان تاسیس به نوعی پایه گذاری شد که کم کم به جای اینکه سازمان در خدمت اهداف انقلابی تعیین شده قرار بگیرد، خود سازمان به یک هدف مبدل شد که براساس آن هر نوع خروج و بی توجهی به دستورات سازمانی ارتداد تلقی می شد</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567624/17/2017 12:00:00 AMرمز قدرتمند شدن و قدرتمند ماندن علم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/20931036166204147971632113717817521414443.jpg'/> اسدالله علم در خاطرات خود به این رویداد مهم اشاره کرده است. او می گوید در شرایطی که «تقریبا همه» دست و پای خود را گم کرده بودند، ناچار شده است ساختمان نخست وزیری را ترک نماید و در ستاد عملیات شهربانی مستقر شود. او بر ا</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567554/17/2017 12:00:00 AMتحولاتی که در روحیه و زندگی او رخ داد، کم نظیر بود <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/24850135211081861505372453910015725185141.jpg'/>فروردین 1379 میعادی شد برای پیوستن «سید»به آنان که عمری ازآنان گفت وشنید واین میراث سترگ به مثابه الگو ومکتبی ماندگار درتاریخ نگاری انقلاب ودفاع مقدس ماندگار کرد.اینک درباشکوه روزی اینچنین،روایت سلوک فتوت او را از زبان یکی از حواریانش درموسسه روایت فتح، ب</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567504/17/2017 12:00:00 AMگفت وشنودی با حجت الاسلام سید محمود دعایی در رابطه با شهید صدر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/1941347922061242122109241191961394355209189.jpg'/> حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی از جمله نزدیکان حضرت امام خمینی است که در دوران تبعید ایشان در شهر نجف،با شهید آیت الله سید محمدباقر صدر ارتباطی نسبتا مداوم داشته واز ارتباط رهبر کبیر ان</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567464/17/2017 12:00:00 AMمروری بر زندگی امیر توکل کامبوزیا <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/139123562176231237991512105117513310876.jpg'/> امیر توكل كامبوزیا، فرزند امیربابا مشیر دیوان در سال 1283 شمسى در تهران چشم به جهان گشود و در مهر ماه 1353 در شهر زاهدان دیده از جهان بست. وى كه اصالتا از اكراد زعفرانلوى قوچان بود، تحصیلات ابتدایى و متوسطه را در شهرهاى </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567434/17/2017 12:00:00 AMاویسی کیست؟ <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/141951621230109021928322114827169100120.jpg'/> از دید ارتشبد حسین فردوست، اویسی افسری كم سواد بود كه در فروش محموله های بزرگ تریاك دست داشت، از دید تیمسار قره باغی، اویسی فردی دروغگو و متملق بود و از دید مردم، اویسی فردی جنایت كار بود كه در دو فاجعه 15 خرداد 1342 و 17 شهریور 1357 نقش اساس</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567424/17/2017 12:00:00 AMاز خروج تا مرگ <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/3197113104841943970220163144124199711634.jpg'/> شاه پس از خروج از ایران عملا به صورت مهره ای سوخته درآمده بود که حتی ثروت افسانه ای که به همراه خود از ایران برده بود هم نتوانست برای او مامن و پناهگاهی بسازد زندگی شاه پس از گریختن از ایران را تنها می توان به عنوان یک تنبه وتجربه تاریخی م</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567414/17/2017 12:00:00 AMدرآمدهای نفت در حساب شخصی رضاخان <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/16265177401452127275235231906921722316720.jpg'/> در سال 1931، «چارلز. سی. هارت»، وزیرمختار آمریكا در تهران، گزارش داد كه رضاشاه شخصاً بیش از یك میلیون پوند در لندن به حساب خود واریز كرده است. بر اساس تعدادی از اسناد بانكی كه پهلوی ها به هنگام فرار دسته جمعی شان از ایر</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567384/17/2017 12:00:00 AMعلی صیاد شیرازی ترور شد <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/23723510618922633128134291511091363033230184.jpg'/> فروردین ماه سال ۱۳۷۸ سپهبد علی صیاد شیرازی، جانشین وقت رییس ستاد کل نیروهای مسلح مورد سوءقصد قرار گرفت و به شهادت رسید.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3565434/12/2017 12:00:00 AMآشنایی با تاریخ تهران <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/482114420966312418212911920813883136170.jpg'/> تهران در گذشته از روستاهای ری بوده و ری که در تقاطع محورهای قم، خراسان، مازندران، قزوین، گیلان و ساوه واقع شده به سبب مرکزیّت مهم سیاسی، بازرگانی، اداری و مذهبی از قدیم مورد نظر بوده و مدّعیان همواره این مرکز راهبردی را مورد تهاجم و</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3565354/12/2017 12:00:00 AM