سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش تاریخ و سیره معصومینhttp://www.tebyan.net/http://sira.tebyan.net/Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.چرا به امام حسین ـ علیه السّلام ـ ثار الله می گویند<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/881799148249253405718881209212825322161.jpg'/> چرا به امام حسین ـ علیه السّلام ـ ثار الله می گویند و چه كسی این لقب را به ایشان داده است؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3702498/16/2017 12:00:00 AMآیا شهادت امام حسین(ع) مقدّر شده بود؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/15884281994831277971214311389196149162.jpg'/> شهادت امام حسین(ع) عمل اختیاری بود یا مقدّر شده بود؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3702458/16/2017 12:00:00 AMآیا عمامه، شمشیر و اسب امام حسین(ع) برای پیامبر بود؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/2094188167311342185766135180115335759120.jpg'/> آیا عمامه، شمشیر و اسب امام حسین(ع) همان عمامه و شمشیر و اسب پیامبر بود؟ توضیح دهید.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3702388/16/2017 12:00:00 AMشبهات پیرامون قیام امام حسین علیه السلام<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/6323612719811613530206872522261972261941580.jpg'/> در حالات و وقایع كربلا وارد شده كه عده ای از سپاه یزید می گفتند كه به امام ـ علیه السّلام ـ سنگ بزنید و... كه ثواب بیشتری دارد و برای كشتن امام ـ علیه السّلام ـ قصد قربت هم كرده بودند. آیا واقعاً آنها امام را نمی شناختند و فكر می كردند كه امام بر یزید ط</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3702348/16/2017 12:00:00 AMفضایل و كراماتی از سیره ی امام حسین (علیه السلام)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/11854139139191102511701572158717956179109142.jpg'/> فضایل و كراماتی از سیره ی امام حسین ـ علیه السلام ـ بیان كنید؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3702308/16/2017 12:00:00 AMآیا امامت ارثى است؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/13825411812818207282013813781201082219628.jpg'/> آیا امامت ارثى است؟ اگر ارثى نیست، چگونه از امام حسین(ع) به بعد، امامت به فرزندان ایشان یکى پس از دیگرى رسیده است؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701768/16/2017 12:00:00 AMراز شش گوشه بودن ضریح امام حسین(ع)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/8222760195160232761612071132122312528252.jpg'/> چرا قبر امام حسین ـ علیه السّلام ـ شش گوشه دارد؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701748/16/2017 12:00:00 AMچرا امامان از نسل امام حسن(علیه السلام) نیستند؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/801412266175214313415633105188173219139201.jpg'/> چرا دنباله امامان بعد از امام حسین(علیه السلام) از فرزندان و خاندان امام حسن(علیه السلام) شروع نشده است؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701568/16/2017 12:00:00 AMشبهات عاشورا1<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/66234214240146848421767777186228227157245.jpg'/>آیا سر مبارک حضرت على اصغر (علیه السلام) را نیز بر سر نیزه زدند یا نه؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701118/16/2017 12:00:00 AMشبهات عاشورا2<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/14885442296055134451576259519613620773.jpg'/>به نظر شما آیا امام حسین(ع) و یارانشان در کربلا اقدامى براى به دست آوردن آب نمودند؟ آیا نمى شد با حفره چاه (در حالى که فاصله نزدیکى با نهر آب داشتند و آب نزدیک سطح زمین بود) آب تهیه نمود؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701018/16/2017 12:00:00 AMشبهات عاشورا:وصیت نامه امام حسین علیه السلام<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/145255232516719224121219110119768203207245220.jpg'/>در وصیت نامه اى كه امام حسین علیه السلام نوشته و به برادرشان محمد حنفیه دادند به چه نكات مهمى اشاره فرمودند؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3700908/16/2017 12:00:00 AMچرایی رفتن امام حسین علیه السلام به کربلا با وجود علم داشتن به شهادتشان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/14923720519257465225255861099917566232146.jpg'/>اگر امام حسین(ع) علم به شهادت خود داشتند، چرا به کربلا رفتند؟ و اگر علم نداشتند، پس روایاتی که دلالت بر علم ائمه(ع) دارد را چگونه باید توجیه کرد؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3700338/15/2017 12:00:00 AMفلسفه قیام امام حسین علیه السلام<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/8715140771781882501177722824118310113386.jpg'/>چرا امام حسین قیام كرد در صورتی كه امام محمد باقر و امام صادق كه در زمان انحطاط و ضعف بنی امیه بودند قیام نكردند و اجازه دادند كه دولت مستبد عباسی به وجود آید؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3699548/15/2017 12:00:00 AMبازار خرید و فروش برده در مکه مکرمه !<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/19314520720613932342181561281184527234246141.jpg'/>بسیاری از سیه رویان تبه روزگاران از حبشه و زنگبار آورده، به فروش می رسانند. مکان بیع و شرای آن ها در معبر عامّ است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3701248/16/2017 12:00:00 AMجنگ مسلمان با مسلمان در عاشورا !!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/1361811284121685153133695922617029514413.jpg'/>پیامبر اكرم (ص) می فرماید: «اذا تقاتل المسلمین فالقاتل و المقتول فی النار فسئل الرسول لما المقتول فی النار؟ فقال :اذا ما قتل، قتل» با توجه به این روایت جنگ امام حسین(ع) و یزید را چگونه تفسیر می كنید؟ با علم به اینكه نفاق باطنی دلیل بر خروج از دایره مسلمین</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3693818/12/2017 12:00:00 AMهمه ذریه انبیاء به مقام های عالی نرسیدند<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/222223737168125161992377120321710522422078.jpg'/>پاره ای از ذریه و انبیاء شایستگی رسیدن به مقام های عظیم الهی را نداشتند. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3692308/9/2017 12:00:00 AMعزاداری برای امام حسین علیه السلام در زمان ائمه معصومین علیهم السلام<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/ts/notImage.gif'/>آیا عزادارى براى امام حسین علیه السلام، در زمان امامان علیهم السلام سابقه دارد؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3691898/9/2017 12:00:00 AMآیا امام حسین علیه السلام مى دانست شهید مى شود؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/234511341541542251572161862819423014263132.jpg'/>آیا امام حسین علیه السلام مى دانست شهید مى شود؟ اگر چنین است، چرا با پاى خویش به سوى قتلگاه رفت؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3691938/9/2017 12:00:00 AMمأموریت ویژۀ امام رضا(علیه السلام) چه بود؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/123738211221254723131218513122717754.jpg'/>وقتی نام شریف امام_رضا (علیه السلام) را می شنویم، مهمترین وصف یا ویژگی آن حضرت که باید به ذهن ما متبادر شود چیست؟! کار خاص و مأموریت ویژۀ ایشان چه بود؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3688668/7/2017 12:00:00 AMثواب عزادارى براى امام حسین علیه السلام <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/1551472451041871641111623610811918939206159101.jpg'/>وجود روایاتى كه ثواب عزادارى براى امام حسین علیه السلام را بى شمار ذكر مى كند تاچه اندازه صحیح است؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3691878/9/2017 12:00:00 AMکوفیان و تنها گذاشتن امام حسین سلام الله علیه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/22813122966253161134209158247251741376994.jpg'/>چرا كوفیانی كه با آن همه شور و شوق از امام (ع) دعوت كرده بودند. امام(ع) را یاری نكرده بلكه علیه او جنگیدند؟ علل نامه نگاری كوفیان و دعوت گسترده آنها از امام حسین (ع) چه بود؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3691838/9/2017 12:00:00 AMحضور اهل بیت در اربعین اول بر سر قبور شهدا <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/13517812722923721519328892451841163424624421.jpg'/>در مورد مسیر حركت اسیران كربلا، راه شام از كربلا نیست و چنین قضیه ای غلط است كه اسیران به كربلا آمدند و اهل بیت با جابر ملاقات كردند و در واقع اربعین تحریف شده است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3690038/8/2017 12:00:00 AMچرا امام رضا(علیه السلام) ولایتعهدی مامون رو پذیرفت؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/5215203116291511771702271831229170236211.jpg'/>ابن عرفه از حضرت پرسید: اى فرزند رسول خدا به چه انگیزه اى وارد ماجراى ولایت عهدى شدى ؟ امام پاسخ داد: به همان انگیزه اى كه جدم على علیه السلام را وادار به ورود در شورا نمود. (بحار الانوار،ج49 ص140) </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3688088/7/2017 12:00:00 AMروزشمار محرم؛ حرکت برای عزت و سربلندی !<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/133872121372151907152551867712121463101220.jpg'/>زمان کوتاهی تا ماه محرم، ماه حماسه و تولد جدید اسلام مانده است. برای رسیدن به محرم باید روح و جان خود را آماده کنیم و معرفت و شناخت خود را بالاتر ببریم تا با عشق به امام عجین شده و روح مان تعالی پیدا کند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3686958/6/2017 12:00:00 AM47روز مانده تا ماه غم !<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/153213179662496110713351621263244246228244.jpg'/>47روز مانده تا ماه غم !</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3686798/6/2017 12:00:00 AMسه حوزه طلایی در سبک زندگی رضوی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/9625259109442535611101821824016923192.jpg'/>یکی از مهمترین مسائل و مباحثی که می تواند در سعادت و شقاوت انسان نقش عمده و تعیین کننده ای داشته باشد، روش و سبک زندگی ای است که انسان از آن بهره می جوید، </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3680757/31/2017 12:00:00 AMحلقه اتصال دنیای نو و کهنه <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/1822331201444499175621264815517511911912976.jpg'/>تمدنی که چهارده قرن قبل از یکی از تاریک ترین مراکز وحشیانه انسانی برخاست و بر وسیعترین قدرت های حاکم جـهان دسـت یافت. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3680687/31/2017 12:00:00 AMتقدیم به مردی که در روزگار نامردان، جوانمردی کرد!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/111899112352029722922242228235170183.jpg'/> در روزگاری كه ائمه معصومین علیهم السلام در اختناق شدید حكام جور به سر می بردند شیفتگان اهل بیت به وسیله افرادی آگاه و از جان گذشته با پیشوایان خود در ارتباط بودند و جواب مسائل و مشكلات خویش را از امامانشان</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3678357/30/2017 12:00:00 AMعلی در بستر شهادت!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/172168775029253909316012111165562526884.jpg'/>در گوشه ای از این زمین وسیع و پهناور ، در خانه ای از خانه های ساده کـوفه، بـدنی در بـستر بیماری افتاده است، بدنی که بیش از شصت و سه سال از عمرش نگذشته است و پنجاه و سه سـال در راه ترویج حق و حقیقت رنج ها برده و سختی ها کشیده ، </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3676477/29/2017 12:00:00 AMامامزاده ای که به شاهچراق معروف شد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/05/126451011716511362212532301821941316019399.jpg'/>احمد بن موسی بن جعفر ملقب به شاهچراغ و مشهور به سید السادات الاعاظم، از فرزندان امام کاظم (علیه السلام) است. او از امامزادگان مشهور در ایران است که در زمان خلافت مأمون به ایران سفر کرد و با شنیدن خبر شهادت امام رضا (علیه السلام)، در شیراز ماند و در همان ج</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3675947/29/2017 12:00:00 AM