سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش نهج البلاغهhttp://www.tebyan.net/http://nahjulbalagha.tebyan.net/Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.پس از بیست و پنج سال سکوت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/9212625323612182631421551517784110114236165.jpg'/>«او را فرمان می دهد به تقوا و ترس از خدا در امور پنهانی و اعمال مخفی، در آنجا که جز خدا هیچ کس شاهد و گواه، و احدی غیر از او وکیل نیست و نیز به او فرمان داده که برخی از اطاعت های الهی را آشکارا انجام ندهد. در حالی که در پنهان خلاف آن را انجام می دهد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3508882/18/2017 12:00:00 AMحقوق سیاسی شهروندان در نهج البلاغه <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/16019319616314311018418231283311362267433.jpg'/>بارها و بارها پاسخگو بودن مسؤولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم مورد تأکید امیرمؤمنان(ع) قرار گرفته است، ایشان مسؤولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده اند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567404/17/2017 12:00:00 AMاسلام، واژگون خواهد شد!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/617617310821446179202240202107361308102209.jpg'/>«بندگان خدا! بی گمان روزگار بر ماندگان چنان می گذرد که بر رفتگان گذشت. نه آنچه از روزگار پشت کرده است، بازمی گردد و نه چیزی که در آن است جاودان ماند پسین رفتار او همانند رفتار نخستین آن است. کارهایش بر یکدیگر پیشی جویان و پرچم ها و نشانه هایش یکدیگر را پ</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3499172/8/2017 12:00:00 AMما مدیون زمین هستیم!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1866010910211127134113183165218311212222330.jpg'/>«خدا را در نظر بگیرید ، هم در مورد بندگانش و هم در مورد سرزمینها و چهار پایان، زیرا مسؤولیت شما اینقدر عمومیت دارد که حتی در مورد بقعه ها و سرزمینها و در مورد حیوانات و چهار پایان از شما سؤال می شود.» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3502272/11/2017 12:00:00 AMبا حرف نمی توان شیعه بود!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2647149222372221210819817711991558017250.jpg'/>«هیچ کس نباید تصور کند مى تواند از چنگال مرگ حتمى فرار کند، زیرا مرگ طلب کننده سریعى است، که نه آنها که بر جاى خود ایستاده اند از چنگال او رهایى مى یابند و نه آنها که فرار مى کنند مى توانند از دست او بگریزند!» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519982/27/2017 12:00:00 AMرستگاری در سفر!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1562395415513518132411872307318019039973.jpg'/>مفهوم صحیح دعا در سفر این است که ما منتهاى تلاش و دقت و مراقبت را انجام دهیم، و آنچه را از توان ما بیرون است به لطف خدا بسپاریم، و با دعا حلّ مشکل را از او بخواهیم، امیر مؤمنان على علیه السلام، مى فرماید: « دعا کلید پیروزى و وسیله رستگارى است».</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3529473/8/2017 12:00:00 AMتعصبی كه عمر را زیاد میكند!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/20213822614725173263524110981165238209219209.jpg'/>«خدا را! خدا را! همسایگان را بپایید که سفارش شدهٔ پیامبر شمایند، و پیوسته درباره آنان سفارش می فرمود چنان که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد.»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3529463/8/2017 12:00:00 AMمراقب «مظنون همیشگی» باشید!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/81250241502481901131649335206111206144198233.jpg'/>غفلت از خویش، آفت اساسى شكوفایى حقیقت آدمى است و محاسبه نفس، راه جلوگیرى از فرو رفتن در غفلت و بازگشت از ظلمت؛ چنانكه از مولای متقیان، روایت شده است : «ثمره و نتیجه [مراقبه و] محاسبه نفس به صلاح و سامان آوردن خویش است.» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3514382/22/2017 12:00:00 AMکجاست چشم بینا و گوش شنوا؟!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1629822888144211110112586133237816930204.jpg'/>گاه مردم فاسد می شوند و کیفر دنیوى آنها چنین حکومتهایى است؛ همان گونه که على(علیه السلام) در وصیّت نامه خود درباره کسانى که نهى از منکر را ترک مى کنند فرمود: «اگر چنین کنید بَدان بر شما مسلّط مى شوند، سپس هر قدر دعا مى کنید، مستجاب نمى شود».</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3515422/22/2017 12:00:00 AMدورکننده فقر و بیچارگی چیست؟!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/9312621525417913687102196132255190227484173.jpg'/>امام علی علیه السلام در یكى دیگر از سخنان حكیمانه خویش مى فرماید: «آگاه باشید! هیچ كس پس از داشتن قرآن، فقر و بیچارگى ندارد و هیچ كس پیش از آن، غنا و بى نیازى نخواهد داشت.»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3510732/19/2017 12:00:00 AMمردم را از ستم آزاد کن!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/16492924628215108189237236100236144238181216.jpg'/>منظور از حسن جوار این است که انسان، در برابر معاشران و دوستان همزیستى مسالمت آمیز و توأم با ادب و احترام و تحمل ناملایمات داشته باشد؛ به گونه اى که از حضور او در جمعشان احساس آرامش و خوشوقتى کنند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3497242/6/2017 12:00:00 AMپیكار با بدعت گزاران!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/122172354214423411060171521881291309166245.jpg'/>«در روزجنگ جمل، دو قبیله ضبّه و ازُد دور عایشه را گرفتند . در این میان مردانی از قبیله ی ازد، سرگین شتر را برمی داشتند، آنرا خرد می کردند و می بوییدند و می گفتند: سرگین شتر مادرمان بوی مشک دارد!» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3515432/22/2017 12:00:00 AM«به چیزی وادارتان نمی کنم»!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/5511105828616824624524415525258225232107244.jpg'/>«اى مردم! پیوسته كارِ من با شما به دلخواهم بود، تا آن كه جنگ ناتوانتان نمود. به خدا اگر جنگ كسانى را از شما گرفت، و كسانى را به جا گذاشت، براى دشمنان تان زیان بیش تر داشت. دیروز باز مى داشتم و امروز بازم مى دارند. شما زنده ماندن را دوست دارید، و مرا نرسد </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519992/27/2017 12:00:00 AMپیمانه صبر علی علیه السلام لبریز شد!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/839384819714812481149921785161141378.jpg'/>«اى رسول خدا! از فراق دختر برگزیده و پاكت، پیمانه صبرم لبریز شده و طاقتم از دست رفته است، هرچند پس از روبه رو شدن با غم بزرگ فراق و مصیبت دردناك تو، این مصیبت براى من قابل تحمّل شده است...(</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3512682/20/2017 12:00:00 AMمشتاق برای مُردن!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/54279621968237187109227588921115016524614.jpg'/>«اگر به خوشه هایى از لؤلؤ تر، که به شاخه هاى کوچک و بزرگ محکمش آویخته، و پیدایش میوه هاى گوناگون که از درون غلاف هاى خود سر برون کرده، همان میوه هایى که به آسانى و مطابق دلخواه هر کس چیده مى شود، نگاه کنى واله و حیران مى شوى»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3515452/22/2017 12:00:00 AMمقدس مآبان، دین را رها کنند!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1893223113777454212950514220812811207126.jpg'/>«بى گمان خداوند چیزهایى را بر شما واجب كرده است، آنها را پایمال نكنید، و حدود و مرزهایى نهاده است، از آنها درنگذرید، و از چیزهایى بازداشته است، آنها را مشكنید؛ و درباره امورى سكوت كرده است، و از روى فراموشى آنها را وانگذاشته است، درباره آنها خود را به رنج</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3512512/20/2017 12:00:00 AMنباید چیزی از مردم مخفی بماند!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/342301314925356112891422141981057354220106.jpg'/>«بدانید، حقی كه شما بر عهدة من دارید این است كه چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و كاری را بی مشورت شما نكنم، جز اجرای حكم خدا. حقی را كه از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفكنم، و تا به انجامش نرسانم از پای ننشینم، و حق شما را به تساوی دهم.» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3502312/11/2017 12:00:00 AM«من فامیل مدیر هستم»!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/491349620351751355828276177219115160192.jpg'/>«سه چیز است كه اگر آنها را پاس داری و به آنها عمل كنی، از چیزهای دیگر تو را بی نیاز خواهند كرد، و اگر آنها را ترك كنی، سه چیز دیگر برای تو سودی ندارد. بر خویشاوند و بیگانه حدود (قانون) را اقامه كردن، و در خرسندی و خشمناكی به كتاب خدا حكم كردن، و میان سرخ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3499192/8/2017 12:00:00 AMپیروی از امام المتعصّبین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/3264114200138116253849311924912025419722881.jpg'/>«اگر از رهگذر جایگاه و پُست و مقام خویش، كبر و عُجب و غرور تو را گرفت، به عظمت ملكوت پروردگار، كه مافوق توست، و نیز قدرت و برتری وی نسبت به آنچه تو بر آن قادر نیستی، نظر كن.» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3497682/6/2017 12:00:00 AMخدا، فامیل كسی نیست!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/15861159113171231233134224225656251224.jpg'/>امام به مردم زمانه خویش یادآوری می کند که خداوند با هیچ کس عهدی مبنی برعدم مجازات نبسته است، در قرآن مجید نیز آمده است که: «هیچ کس نزد خدا پیمان و عهدى ندارد که در برابر اعمال سوءش از مجازات در امان بماند».</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3493232/1/2017 12:00:00 AMزنان، فتنه انگیز هستند؟!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/471331442511351002142443172245568322310793.jpg'/>عدم اطاعت از آنها در معروف (کار نیک) به این معنا نیست که اگر آنها دعوت به امور معروفى، همچون نماز و روزه و عدالت و احسان کردند شما با آنها مخالفت کنید; بلکه منظور این است که قبول پیشنهاد آنها نباید به صورت تسلیم بى قید و شرط در برابر آنان باشد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3493202/1/2017 12:00:00 AMبا این اعتقاد، حادثه پلاسکو رخ نمی داد!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/562478514755155225113138821068282831053.jpg'/>باور به معاد ضمن تولید تقوا و پرهیزکاری، آن را در جامعه نهادینه می کند. فرد و جامعه ای که به لباس تقوا آراسته شود، بی مسئولیتی و مخالفت با ارزش های انسانی را از خود می زداید</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3489531/29/2017 12:00:00 AMاین مرد، فرزند ابتر است!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1421766062641761941852089158514141163205.jpg'/>«عمرو بن عاص» یکى از کسانى بود که هنگامى که «زینب» دختر «رسول اللّه» به قصد هجرت به «مدینه»، از «مکّه» خارج شد، به تعقیب او پرداختند و او را چنان تهدید کردند و ترساندند، که جنین خود را سقط کرد; هنگامى که این سخن به گوش پیامبر رسید، بسیار ناراحت شد و تمام </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3489521/29/2017 12:00:00 AMسوار كشتی نوح علیه السلام شوید!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/231751902388771871089368193922191108248.jpg'/>«بنده خالص خدا قرآن را پیشوا و امام خود قرار داده؛ هر جا قرآن فرود آید، او بار خویش را همانجا فرود مى آورد و هر جا قرآن منزل کند او آنجا را منزلگاه خویش مى گرداند».</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3486671/25/2017 12:00:00 AM«طعمه شیطان» نشوید!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/60412845185162761321621684316517822240128.jpg'/>امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که گوینده سخن بالاست در سخن دیگرى مردم را از همراهی با اکثریت بر حذر می دارد و مى فرماید : «هرگز در مسیر هدایت از کمى همراهان وحشت نکنید» (و به دنبال اکثریت فاسد گام برندارید).</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3486661/25/2017 12:00:00 AMبا این پنج خصلت از دنیا مرو!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1217524416585163179711478514318612517812314.jpg'/>«چهارپایان تمام همّتشان شکم هاى شان است و درّندگان تمام همّتشان تجاوز و تعدى به دیگران است و زنان (هوسباز) تمام فکرشان زینت زندگى و فساد در آن است؛ در حالى که مؤمنان، خاضع و متواضعند و مؤمنان نسبت به دیگران بیمناکند</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3485411/24/2017 12:00:00 AMخلافت؛ پیراهنی كه دزدیده شد!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/2021382211156452224831021543017011915524475.jpg'/>«سرانجام (بعد از اندیشه کافى و در نظر گرفتن تمام جهات) دیدم بردبارى و شکیبایى در برابر این مشکل، به عقل و خرد نزدیکتر است، به همین دلیل شکیبایى پیشه کردم (نه شکیبایى آمیخته با آرامش خاطر بلکه) در حالى بود که گویى چشم را خاشاک پر کرده و استخوان، راه گلویم </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3480311/18/2017 12:00:00 AMاعمالتان را خوب آبیاری كنید!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/1531712152252251502292041165241116224018378.jpg'/>افرادى هستند بسیار پیچیده که ظاهری متفاوت از باطنشان دارند؛ به همین جهت امام علی علیه السلام مى فرماید: «پیامبر راستگو صلى الله علیه وآله، فرمود: «گاه خداوند بنده اى را دوست دارد ولى عملش را مبغوض مى شمرد و گاه عملش را دوست دارد و شخصش را مبغوض مى داند»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3480301/18/2017 12:00:00 AMپیشوای مفسران کیست؟!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/851425143164203101241242452552117468214193.jpg'/>«به خدا سوگند که هیچ آیه ای نازل نشد مگر اینکه دانسته ام درباره ی چه و در کجا نازل شد، براستی که پروردگارم به من قلبی پر فهم و زبانی پر سوال بخشیده است.»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3477371/16/2017 12:00:00 AM«ترس» را بترسانید!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/6942482201652154221835952421711641233587.jpg'/>اگر در ملّتى، فرهنگ «شهادت طلبى» زنده شود، و ترس از مرگ از میان برود، هرگز سُستى و زبونى و گریز از مسئولیّت ها، دامنگیر آن ملّت نخواهد شد. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3467851/5/2017 12:00:00 AM