سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش نهج البلاغهhttp://www.tebyan.net/http://nahjulbalagha.tebyan.net/Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.مردم را از ستم آزاد کن!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/16492924628215108189237236100236144238181216.jpg'/>منظور از حسن جوار این است که انسان، در برابر معاشران و دوستان همزیستى مسالمت آمیز و توأم با ادب و احترام و تحمل ناملایمات داشته باشد؛ به گونه اى که از حضور او در جمعشان احساس آرامش و خوشوقتى کنند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3497242/6/2017 12:00:00 AMپیكار با بدعت گزاران!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/122172354214423411060171521881291309166245.jpg'/>«در روزجنگ جمل، دو قبیله ضبّه و ازُد دور عایشه را گرفتند . در این میان مردانی از قبیله ی ازد، سرگین شتر را برمی داشتند، آنرا خرد می کردند و می بوییدند و می گفتند: سرگین شتر مادرمان بوی مشک دارد!» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3515432/22/2017 12:00:00 AM«به چیزی وادارتان نمی کنم»!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/5511105828616824624524415525258225232107244.jpg'/>«اى مردم! پیوسته كارِ من با شما به دلخواهم بود، تا آن كه جنگ ناتوانتان نمود. به خدا اگر جنگ كسانى را از شما گرفت، و كسانى را به جا گذاشت، براى دشمنان تان زیان بیش تر داشت. دیروز باز مى داشتم و امروز بازم مى دارند. شما زنده ماندن را دوست دارید، و مرا نرسد </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519992/27/2017 12:00:00 AMپیمانه صبر علی علیه السلام لبریز شد!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/839384819714812481149921785161141378.jpg'/>«اى رسول خدا! از فراق دختر برگزیده و پاكت، پیمانه صبرم لبریز شده و طاقتم از دست رفته است، هرچند پس از روبه رو شدن با غم بزرگ فراق و مصیبت دردناك تو، این مصیبت براى من قابل تحمّل شده است...(</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3512682/20/2017 12:00:00 AMمشتاق برای مُردن!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/54279621968237187109227588921115016524614.jpg'/>«اگر به خوشه هایى از لؤلؤ تر، که به شاخه هاى کوچک و بزرگ محکمش آویخته، و پیدایش میوه هاى گوناگون که از درون غلاف هاى خود سر برون کرده، همان میوه هایى که به آسانى و مطابق دلخواه هر کس چیده مى شود، نگاه کنى واله و حیران مى شوى»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3515452/22/2017 12:00:00 AMمقدس مآبان، دین را رها کنند!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1893223113777454212950514220812811207126.jpg'/>«بى گمان خداوند چیزهایى را بر شما واجب كرده است، آنها را پایمال نكنید، و حدود و مرزهایى نهاده است، از آنها درنگذرید، و از چیزهایى بازداشته است، آنها را مشكنید؛ و درباره امورى سكوت كرده است، و از روى فراموشى آنها را وانگذاشته است، درباره آنها خود را به رنج</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3512512/20/2017 12:00:00 AMنباید چیزی از مردم مخفی بماند!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/342301314925356112891422141981057354220106.jpg'/>«بدانید، حقی كه شما بر عهدة من دارید این است كه چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و كاری را بی مشورت شما نكنم، جز اجرای حكم خدا. حقی را كه از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفكنم، و تا به انجامش نرسانم از پای ننشینم، و حق شما را به تساوی دهم.» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3502312/11/2017 12:00:00 AM«من فامیل مدیر هستم»!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/491349620351751355828276177219115160192.jpg'/>«سه چیز است كه اگر آنها را پاس داری و به آنها عمل كنی، از چیزهای دیگر تو را بی نیاز خواهند كرد، و اگر آنها را ترك كنی، سه چیز دیگر برای تو سودی ندارد. بر خویشاوند و بیگانه حدود (قانون) را اقامه كردن، و در خرسندی و خشمناكی به كتاب خدا حكم كردن، و میان سرخ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3499192/8/2017 12:00:00 AMپیروی از امام المتعصّبین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/3264114200138116253849311924912025419722881.jpg'/>«اگر از رهگذر جایگاه و پُست و مقام خویش، كبر و عُجب و غرور تو را گرفت، به عظمت ملكوت پروردگار، كه مافوق توست، و نیز قدرت و برتری وی نسبت به آنچه تو بر آن قادر نیستی، نظر كن.» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3497682/6/2017 12:00:00 AMخدا، فامیل كسی نیست!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/15861159113171231233134224225656251224.jpg'/>امام به مردم زمانه خویش یادآوری می کند که خداوند با هیچ کس عهدی مبنی برعدم مجازات نبسته است، در قرآن مجید نیز آمده است که: «هیچ کس نزد خدا پیمان و عهدى ندارد که در برابر اعمال سوءش از مجازات در امان بماند».</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3493232/1/2017 12:00:00 AMزنان، فتنه انگیز هستند؟!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/471331442511351002142443172245568322310793.jpg'/>عدم اطاعت از آنها در معروف (کار نیک) به این معنا نیست که اگر آنها دعوت به امور معروفى، همچون نماز و روزه و عدالت و احسان کردند شما با آنها مخالفت کنید; بلکه منظور این است که قبول پیشنهاد آنها نباید به صورت تسلیم بى قید و شرط در برابر آنان باشد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3493202/1/2017 12:00:00 AMبا این اعتقاد، حادثه پلاسکو رخ نمی داد!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/562478514755155225113138821068282831053.jpg'/>باور به معاد ضمن تولید تقوا و پرهیزکاری، آن را در جامعه نهادینه می کند. فرد و جامعه ای که به لباس تقوا آراسته شود، بی مسئولیتی و مخالفت با ارزش های انسانی را از خود می زداید</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3489531/29/2017 12:00:00 AMاین مرد، فرزند ابتر است!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1421766062641761941852089158514141163205.jpg'/>«عمرو بن عاص» یکى از کسانى بود که هنگامى که «زینب» دختر «رسول اللّه» به قصد هجرت به «مدینه»، از «مکّه» خارج شد، به تعقیب او پرداختند و او را چنان تهدید کردند و ترساندند، که جنین خود را سقط کرد; هنگامى که این سخن به گوش پیامبر رسید، بسیار ناراحت شد و تمام </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3489521/29/2017 12:00:00 AMسوار كشتی نوح علیه السلام شوید!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/231751902388771871089368193922191108248.jpg'/>«بنده خالص خدا قرآن را پیشوا و امام خود قرار داده؛ هر جا قرآن فرود آید، او بار خویش را همانجا فرود مى آورد و هر جا قرآن منزل کند او آنجا را منزلگاه خویش مى گرداند».</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3486671/25/2017 12:00:00 AM«طعمه شیطان» نشوید!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/60412845185162761321621684316517822240128.jpg'/>امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که گوینده سخن بالاست در سخن دیگرى مردم را از همراهی با اکثریت بر حذر می دارد و مى فرماید : «هرگز در مسیر هدایت از کمى همراهان وحشت نکنید» (و به دنبال اکثریت فاسد گام برندارید).</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3486661/25/2017 12:00:00 AMبا این پنج خصلت از دنیا مرو!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1217524416585163179711478514318612517812314.jpg'/>«چهارپایان تمام همّتشان شکم هاى شان است و درّندگان تمام همّتشان تجاوز و تعدى به دیگران است و زنان (هوسباز) تمام فکرشان زینت زندگى و فساد در آن است؛ در حالى که مؤمنان، خاضع و متواضعند و مؤمنان نسبت به دیگران بیمناکند</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3485411/24/2017 12:00:00 AMخلافت؛ پیراهنی كه دزدیده شد!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/2021382211156452224831021543017011915524475.jpg'/>«سرانجام (بعد از اندیشه کافى و در نظر گرفتن تمام جهات) دیدم بردبارى و شکیبایى در برابر این مشکل، به عقل و خرد نزدیکتر است، به همین دلیل شکیبایى پیشه کردم (نه شکیبایى آمیخته با آرامش خاطر بلکه) در حالى بود که گویى چشم را خاشاک پر کرده و استخوان، راه گلویم </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3480311/18/2017 12:00:00 AMاعمالتان را خوب آبیاری كنید!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/1531712152252251502292041165241116224018378.jpg'/>افرادى هستند بسیار پیچیده که ظاهری متفاوت از باطنشان دارند؛ به همین جهت امام علی علیه السلام مى فرماید: «پیامبر راستگو صلى الله علیه وآله، فرمود: «گاه خداوند بنده اى را دوست دارد ولى عملش را مبغوض مى شمرد و گاه عملش را دوست دارد و شخصش را مبغوض مى داند»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3480301/18/2017 12:00:00 AMپیشوای مفسران کیست؟!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/851425143164203101241242452552117468214193.jpg'/>«به خدا سوگند که هیچ آیه ای نازل نشد مگر اینکه دانسته ام درباره ی چه و در کجا نازل شد، براستی که پروردگارم به من قلبی پر فهم و زبانی پر سوال بخشیده است.»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3477371/16/2017 12:00:00 AM«ترس» را بترسانید!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/6942482201652154221835952421711641233587.jpg'/>اگر در ملّتى، فرهنگ «شهادت طلبى» زنده شود، و ترس از مرگ از میان برود، هرگز سُستى و زبونى و گریز از مسئولیّت ها، دامنگیر آن ملّت نخواهد شد. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3467851/5/2017 12:00:00 AMپیامی به مستأجرهای بازیگوش!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/21492106105152141321866717628244150145217178.jpg'/>« اى بندگان خدا، كجایند كسانى كه عمر دراز كردند...؟ حذر كنید از گناهانى كه شما را به ورطه هلاكت مى اندازد و بترسید از زشتیهایى، كه سبب خشم خدا مى شود، اى خداوندان چشمان بینا و گوشهاى شنوا و تنهاى درست و مال و متاع این جهانى. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3480291/18/2017 12:00:00 AMبهترین رهبر دنیا، در پوششی پشمینه!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/02/248234194250229246119411884814221619417921136.jpg'/>آیا مؤمنان، امیرى مى خواهند كه سرگرم خود و خانواده اش باشد و در سختى هاى دنیا با آنان شریك نباشد؟ آیا چنین كسى امیرى راستین و حقیقى است و كسانى كه به چنین امیرى خوشنود باشند و از او فرمان برند، از مؤمنان به شمار مى روند؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3468821/7/2017 12:00:00 AMخیانت خواص، سستی عوام!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/205141232223416310086229128113245246895197.jpg'/>بخش عظیمى از مردمِ شركت كننده در خیزش علیه عثمان (بویژه شمارى از نقش آفرینان آن حركت، مانند طلحه و زبیر)، در پى باز گرداندن جامعه به سیره و سنّت نبوى نبودند. آنان، براى حاكمیت یافتن ارزش هاى اصیل اسلامى، شمشیر نمى زدند. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3470771/8/2017 12:00:00 AMاز «گورخوابها» روی برمگردان!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/999196781684438228159104192173233122761.jpg'/>پس تلاش خود را در توجّه بدانان بازمگیر، و روى خود را با خودبزرگ پندارى از آنان مگردان، و در جست وجوى كارهاى کسانی از این مردم باش كه دستشان به تو نمى رسد؛ از آن كسان كه چشم ها به خُردى در آنان مى نگرند، و بزرگان كوچكشان مى شمرند. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3468151/7/2017 12:00:00 AM!زندگی ات را لذتبخش کن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/422431756222987010217591723520917159165.jpg'/>حضرت علی علیه السلام، در مقایسه ی انواع زیبایی ها، زینت باطن را بر زینت ظاهر ترجیح داده می فرمایند: «زینت باطن ها، زیباتر از زینت ظاهر است»؛ یا فرموده اند: «زینت به زیبایی و نیكویی صواب و حقیقت است، نه به نیكویی لباس.» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3467841/5/2017 12:00:00 AMمردم، برادران حاکم هستند!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/20389792119031185164112771662162252935109.jpg'/>حاکم، باید بداند که همان طور که باید نزد خداوند معذور باشد، نزد مردم نیز عذرواضح داشته باشد و باید حسن ظن و مهربانى مردم جلب کند، چه از راه احسان به ایشان و کم کردن بار زحماتشان و چه از طریق این که آنان را به آنچه تکلیفى در مقابل آن ندارند، مجبور نکند؛ زی</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34594312/27/2016 12:00:00 AMمسیح مسلمانان؛ امام مسیحیان!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/16672052515016102411172517915737158104174.jpg'/>حضرت مسیح علیه السلام فرمود:«انا الطریق الى الخلاص و انى بابه؛ من راه به سوى رهایى و دروازه آنم.» و امام امیر مؤمنان علیه السلام مى فرماید:« انما مثلى مثل السراج فى الظلمة یستضئ به من ولجها؛ من مانند چراغى پرفروغ در تاریكى هستم كه راه گم گشتگان را روشن م</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34534212/21/2016 12:00:00 AMاینگونه «دل» کور می شود!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/721349247191213931222307220716114236127162.jpg'/>امام علی علیه السلام، زمانی که دل آماده موعظه و تذکر است را به بشریت نشان داده و فرمودند: «إن للقلوب شهوة و اقبالاً و ادباراً فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها فانّ القلوب إذا أکره عمی؛ دل ها را روی کردن و پشت کردنی است؛ پس دل ها را آن گاه به کار وادارید که </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34582312/26/2016 12:00:00 AMسحر و جادو واقعیت دارد!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/24942362421471267198165215449218722776166.jpg'/>از بعضى از آیات قرآن نیز استفاده مى شود که بعضى از انواع سحر به راستى اثر مى گذارد مانند آیه فوق که مى گوید آنها سحرهایى را فرا مى گرفتند که میان مرد و همسرش جدایى مى افکند «فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34561312/25/2016 12:00:00 AMبیا با خدا نجنگیم !<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/4113112172143117107116103247159220251881926.jpg'/>انصاف با خود داشتن به معنای ظلم نکردن به خود است.انسان هم چون امانتی از سوی خدا در دستان خویش است،و هرگونه تصرفات خارج از عقل و شرع در جسم و جانش، تصرف ظالمانه است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34537312/23/2016 12:00:00 AM