سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش اعتقادات شیعهhttp://www.tebyan.net/http://aghaed.tebyan.net/Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.باورمندی به اشباح و اجنه بیشتر از باور به خدا <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/41180552441513123613410994153195134441.jpg'/>وجود خداوند متعال، بارها و به روش های مختلف، و با استدلال های منطقی، فطری، علمی و تجربی (معجزات) اثبات شده است. بنابراین عدم اعتقاد به وجود چنین خدایی، و یا انکار آن، ریشه در جهل، نابخردی و عدم تفکر و تامل شخ</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3580235/6/2017 12:00:00 AMشرط اصلی قبولى عبادات <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/1081023016739193626071254127117632371209.jpg'/>كسى كه به خدا ایمان دارد و عبادت هاى طاقت فرسا هم انجام مى دهد ولى امام لایقى از طرف خدا ندارد، تلاشش بى فایده است. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3579885/6/2017 12:00:00 AMچرا انسان آفریده شد؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/52100131272539940891461256424615218542105.jpg'/>یکی از سوالات اساسی و مهمی که انسان همواره به دنبال یافتن جواب آن است، این است که انسانی که نه به دنیا آمدنش دست خودش بوده است و نه از دنیا رفتنش پس ماموریتش در این دنیا چه بوده است و برای چه آفریده شده است ؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3571404/23/2017 12:00:00 AMچرا اهل سنت دست بسته نماز می خوانند؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/531542515496182485371403369180184159206.jpg'/>: چرا شیعیان نماز را با دست باز می خوانند و اهل تسنن با دست بسته؟ پیامبر به چه کیفیتی می خوانده اند؟ آیا دلیلی وجود دارد؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567574/17/2017 12:00:00 AMاگر از فشار قبر می ترسید بخوانید!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/591232491753821618321724511180322418232243.jpg'/>حتما شده است که تا به حال حداقل برای یکبار هم که شده به مرگ فکر کرده باشید. پرسش های نکیر و منکر، بررسی اعمال انسان ، فشار قبرو ... اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه از فشار قبر در امان باشید؟! اگر از مرگ و</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3570644/22/2017 12:00:00 AMآیا شب اول قبر بعد از دفن اتفاق می افتد؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/892089142921132252971252032193283191180.jpg'/>آیت الله سید محمد محسن حسینی طهرانی فرمودند: مسئله ی شب اوّل قبر همان شب اوّل پس از مرگ است و ارتباطی به دفن بدن ندارد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3570104/22/2017 12:00:00 AMشبهه ابن تیمیه در مورد شأن نزول آیه ولایت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/2282576691451601682531971142291322184135121.jpg'/>علاوه بر اینها، محدّثان و حافظان حدیث در آثار و تالیفاتشان آن را آورده و در برابر آن تواضعو خشوع کرده و آن را نقل کرده اند، حتّى برخى از آنها به صحّت آن تصریح کرده اند. با توجّه به اینها، این پرسش مطرح مى شود که ا</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3572354/24/2017 12:00:00 AMرخدادهای بد به خیر و صلاح انسانهاست؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/18111120774227255261842101122403614510418167.jpg'/> چرا وقتی اتفاق بدی می افتد، می گوییم مصلحت بوده است؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3571394/23/2017 12:00:00 AMآیا خیر و ظلم به خودمان می رسد؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/2821489156154190225251855383133223146195187.jpg'/> امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند: من به احدی ظلم نکردم و به احدی خیر نرساندم. می گویند اینکه به احدی ظلم نکردید چون خیر مطلق هستید؛ ولی اینکه به احدی خیر نرساندید، چه صیغه ای است؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567314/17/2017 12:00:00 AMچگونه از زندگی راضی شویم ؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1913110613518616817519315229174223794243.jpg'/>رروایات بسیاری بر تحریص و تشویق بر یاد مرگ نقل شده است از جمله عبارت : أکثروا ذکر الموت مرگ را فراوان یاد کنید.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3525793/5/2017 12:00:00 AMمرگ یا زندگی؟!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/134354911424861839211182356221222019061.jpg'/>آرزوی مرگ از این نظر مهم است که خیلی سوال می شود اگر مرگ یعنی لقاء الله و لقاء دوست یعنی ملاقات با خدا آیا می توانیم آرزوی مرگ بکنیم؟ آیا می توانیم بگوییم که خدایا من لقاء شما را دوست دارم پس مرگ مرا برسان؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496712/6/2017 12:00:00 AMاموات ما کدام گروهند؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/150142161136119114179173271071834260161166.jpg'/>با توجه به اینکه برزخیان به سه گروه کافر مطلق، مومن مطلق و کسانی که حد وسط هستند تقسیم می شوند و اکثر مردم هم جزء این گروه وسط هستند که در برزخ در حالتی مثل خواب که اصلاً متوجه نمی شوند فوت کرده اند به طوری که روز قیامت می گویند یک روز است فوت کردیم این س</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3524983/5/2017 12:00:00 AMتقسیمات توحید افعالی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/18253852239117824999222534234123519815.jpg'/>توحید نظری به سه شاخه کلی تقسیم می شود: توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. توحید یعنی توحید ذاتی و صفاتی در مقاله مراتب توحید بیان شد در این نوشتار توحید افعالی را بررسی می کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3525863/5/2017 12:00:00 AMبرهان هماهنگی و وحدت بر اثبات خدا<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/33721719720415624515024313121235154170205148.jpg'/>برهان صرف الوجود که ( در مقالات پیشین به آن اشاره شد ) صدر المتألهین اقامه کرده بر اساس مشی خودش راجع به حقیقت وجود و اعتبار ماهیت ، حاصلش این شد که وجود صرف تعدد نمی پذیرد. واجب الوجود هم چون سراسر وجودش مثل موجودات محدود نیست که وجود و عدم با هم آمیخته </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3511182/19/2017 12:00:00 AMروحی که در دو جسم وارد می شود !!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/432387923734121810025217322813816714423168.jpg'/>اگر عالم برزخ را عالمی فراتر از عالم ماده بدانیم پس اعمالی که راجع به دفن میّت ، همراه گذاشتن قطعه ای از تربت سیدالشهدا یا دو چوب تازه یا مواردی همچون تلقین هایی که به میّت گفته می شود حتی بعد از خاک سپردن و ریختن خاک روی قبر ( که دو دست را روی قبر گذاشتن</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3505052/13/2017 12:00:00 AMبرهان فرجه بر اثبات خدا<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/719424417018262342041087619611422113208170.jpg'/> امام صادق (علیه السلام) برهانی را بر توحید مطرح کردند که در اصول کافی نقل شده ، حضرت در پاسخ یک زندیق بیان کردند. واژه زندیق معرّب دهری است معادل امروزی آن ماتریالیست است. این شخص از حضرت سوال کرد چه اشکالی دارد ما دو تا واجب الوجود و دو تا خدا داشته با</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3485331/24/2017 12:00:00 AMچگونه مرگ را یاد کنیم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/8324858792185102534717888219211251128138.jpg'/>یاد مرگ مورد عنایت روایات است و شاید علت اصلی آن آثار و برکات تربیتی فراوانی باشد که یاد مرگ دارد. فهرستی از روایات بررسی شده که اگر انسان به یاد مرگ باشد چه برکات و چه ثمرات تربیتی دارد. به جهت همین آثار سازنده تربیتی یاد مرگ است که روایات توجه ویژه و خا</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3482711/22/2017 12:00:00 AMاگر خدا دو تا بود چی می شد؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/91135161175412172321851132413224411918260199.jpg'/>از آیه کریمه قرآن: لوکان فیهما آلهة إلّا الله لفسدتا برهان تمانع اتخاذ شده با این تقریر که اگر خدایی غیراز الله بود بین موجودات عالم هماهنگی و انسجام از بین می رفت که در واقع یک تقریر سطحی است</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3475451/15/2017 12:00:00 AMوحدانیت خدا در کلام امیرالمومنین علیه السلام <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/166157195531416915423923919620193234695013.jpg'/>در براهین توحید دو برهان عقلی مطرح شد، برهان صرف الوجود و برهان وحدت و هماهنگی در عالم. یک برهان قرآنی و یک برهان فلسفی دقیق نیز با استفاده از آیه قرآن بیان شد که برهان تمانع بود . یک برهان دیگر که برهان علوی است هم مناسب است مطرح شود، چرا که اصل برهان از</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3470781/8/2017 12:00:00 AMدرجات و اقسام توحید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/212939428187144179875511813916412211384138.jpg'/>قرآن در مورد اثبات صانع و اثبات ذات باریتعالی کمتر صحبت کرده و آن را مفروغ عنه گرفته ، گویی کسی در اصل وجود خدا شک ندارد و اگر مشکلی هست در توحید است لذا عمده آیات قرآن در رابطه با توحید مطرح شده است. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3463571/1/2017 12:00:00 AMعقل و دل فطری راه خداشناسی!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/1431723724623021115424457239152301931533200.jpg'/>در ارتباط با راههای خداشناسی با راه عقل، حس و وحی آشنا شدیم و رسیدیم به راه دل یا همان راه فطرت که عشق آفرین ، پیوندساز و معرفت ساز است. در بحث راهای فطرت ، عقل فطری و دل فطری را شناختیم سپس نظر اسلام در مورد فطرت در قالب آیاتی دار مقالات پیشین مطرح شد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34619612/31/2016 12:00:00 AMخدای احد یا واحد؟!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/281001001117957109265962269382112232123.jpg'/>موضوعی که قرآن بیشتر به آن عنایت دارد اثبات توحید یا اثبات خدا است. قرآن وجود خداوند متعال را مفروغ عنه گرفته، گویی کسی در وجود خداوند متعال حرفی ندارد. أفی الله شک، آیا در باره خدا شکی هست؟ چنان مطرح می کند و پاسخ می دهد که راه هر شکی را می بندد . لذا قر</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34552212/24/2016 12:00:00 AMمسیحِ مسیحی یا مسیحِ اسلامی؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/10/75150249115241216172131161611881121671904979.jpg'/>مسلمانان معتقد نیستند که مسیح(ع) مصلوب شده و بعد از سه روز زنده شده و به آسمان عروج نموده است. بلکه فرد دیگری که ظاهراً شبیه ایشان بوده است، به صلیب کشیده شد. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34540012/24/2016 12:00:00 AMتوحید صفاتی در کلام امیرالمومنین علیه السلام! <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/09/9072238105512910223715712222112612879169244.jpg'/>توحید به معنای یکتا دانستن خدا است . یکی از اقسام توحید ، توحید صفاتی است . جز شیعه هیچ یک از فرق اسلامی نتوانستند توحید صفاتی را بفهمند آن هم به برکت فرمایشات امیرالمومنین (علیه السلام) در خطبه اول نهج البلاغه می باشد که در رابطه با توحید است .</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34482312/18/2016 12:00:00 AMکفر، نشانه اختیار است؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/09/972336720476160210143228199014610121220391.jpg'/>دلایل فراوانی می توان بر اختیار ارائه کرد. عمده دلایل مختار بودن انسان به سه دسته تقسیم می شود دلایل عقلی، دلایل فطری و وجدانی و دلایل نقلی. بهترین راه برای روشن شدن بحث بررسی آیات قرآن یا همان دلایل نقلی است. دسته ای از آیات انسان را به خاطر کفر توبیخ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34438212/12/2016 12:00:00 AMخدای مشرکان!!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/09/186332351401168022721841461734316018217944.jpg'/>کسانی که بت پرست هستند و خدا را نمی پرستند اگر ازآنها بپرسی خالق آسمان ها و زمین کیست؟ فطرتشان و ندای فطرتشان به آنها می گوید بگو خدا. قرآن می فرماید : ای پیغمبر اگر از اینها بپرسی که خالق آسمان ها و زمین کیست؟ بر حسب ساختار فطریشان و به لحاظ ندای درونیش</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34351112/6/2016 12:00:00 AMعلت استغفار پیامبران !!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1394/02/211706623621244201612092431382064122642162.jpg'/>آخرین دسته از آیات ، آیاتی است که دلالت بر استغفار پیامبران دارد. اگر اختیار نبود دیگر به خاطر ترک اولی معنا نداشت کسی استغفار بکند. ما هرگز استغفار نمی کنیم که چرا رنگ من سفید شده یا رنگ من سیاه شده؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34322512/4/2016 12:00:00 AMتمام شدن ماه صفر را مژده ندهید! <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/09/23491342451112024880421401952207710223955.jpg'/>با فرارسیدن آخر صفر، بعضی ها راه می افتند دم در مساجد تا خبر تمام شدن صفر را در ده مسجد اعلام کنند و به این طریق بهشت را برای خود بخرند! بازار پیام های حاوی خبر تمام شدن ماه صفر هم رونق می گیرد و پشت بند مژده ی تمام شدن ماه صفر، توصیه می شود: تو هم اگر می</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34277611/27/2016 12:00:00 AMچگونه به عالم مکاشفه برویم؟ <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/09/42123115206144941093221440110251228186712.jpg'/>بعضی افراد ادعا می کنند می توانند دیگران را به عالم مکاشفه ببرند و چیزهایی را به آنها نشان بدهند آیا چنین چیزهایی حقیقت دارد و اصلا امکان انجام آن وجود دارد؟ اگر ممکن است و حقیقت دارد چه کسانی می توانند این کار را انجام بدهند؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34257911/26/2016 12:00:00 AMماهیت مرگ چیست؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/09/8246252891011481715754103229171206216156115.jpg'/>تصور ابتدایی که از مرگ به ذهن انسان می رسد خصوصا در تصور ما دی گراها که این تصور را علم فرض کردند این است که مرگ باعث نابودی انسان می شود. آیا واقعاً مرگ همین است؟ یعنی مرگ باعث نابودی انسان می شود؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=34212411/21/2016 12:00:00 AM