سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش حقوقhttp://www.tebyan.net/http://hoghoogh.tebyan.net/Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.شرحی بر ماده 128 آ.د.ک<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/8512714822121179952391132610801054719847.jpg'/>طبق ماده 128 قانون آ.د.ک متهم میتواند یک نفر همراه خود داشته یاشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قولنین لازم باشد به قاضی اعلام نماید.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3550783/18/2017 12:00:00 AMدانستنیهای معامله فضولی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/37841112468714419827143111228192471918623.jpg'/>معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا ماذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3549723/18/2017 12:00:00 AMامتیازات حقوق زن در قانون مدنی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/13925324569013954114512240255114176114.jpg'/>طبق ماده 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نقفه منافاتی ندارد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3550433/18/2017 12:00:00 AMبررسی سرقت مال مشاع در حقوق ایران<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/7216782226234851811604510787762531491786.jpg'/>در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر. و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای آثار حقوقی ریادی خواهد بود.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3549713/18/2017 12:00:00 AMانتقال بیماری کشنده می تواند موجب قصاص شود؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/71485319817251222498191131426521919677.jpg'/>افرادی دارای بیماری های لاعلاج، کشنده ومسری هسنتد، از طرفی با توجه به این که برخی ویروس ها نقص و اختلال هایی در سیستمهای بدن می شود در صورتی که عمدا دیگری را آلوده کند و فرد آلوده در اثر همین بیماری فوت کند، حکم قتل را دارد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3550593/18/2017 12:00:00 AMشرایط حق حبس زوجه در مهریه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/362451911118128109133233114226122185194123203.jpg'/>در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده است، به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود؛ به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلم به عمل آید.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3549743/18/2017 12:00:00 AMفرق عقد لازم و عقد جایز<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/9723420111614417162119921451992069515037.jpg'/>عقود اموری دو طرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می شوند. عقد در لغت به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن چیزی است. و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعا معتبر است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3545353/15/2017 12:00:00 AMدر خصوص دعاوی مواد مخدر اطلاعاتی دارید؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2511862531981218212200901122387321054228.jpg'/> مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر یکی از معظلات جامعه به شمار می آید که جدای از فرد و خانواده وی، باعث ضرری بس چشمگیر به جامعه نیز میگردد چرا که مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر هزینه ای سنگین بر دوش دولتها بار کرده است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3533613/13/2017 12:00:00 AMکسر معوقه وام از حقوق ضامن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1990109311218918342321962220323613384176.jpg'/>آیا کسی که در زمان اشتغال در یک اداره ضامن وام فردی شده و حالا بازنشسته شده، در صورت پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده، بانک می تواند اقساط را از حقوق بازنشسته کم کند؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3546203/15/2017 12:00:00 AMخیار تخلف از وصف<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/562429646191121171886182322312532170234.jpg'/>خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق بر هم زدن یک جانبه قرارداد است. خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری است که به شخص در فسخ معامله دارد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3545373/15/2017 12:00:00 AMتغییر در فتوکپی یا عکس جعل سند است؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2204461547816519242208199217183146134138243.jpg'/>جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را بوجود آورد و یا تغییری دهد به صورتیکه نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل میخواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده مند و فرد را فریب دهد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3545363/15/2017 12:00:00 AMدادرندگان سفته هم به حقوقشان میرسند<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2724698914714585213226523315991921380.jpg'/>خرید سفته کار راحتی است شاید برای همین است که خیلی ها روی آن حسابی باز نمی کنند، اما سفته را باید جدی گرفت، این سند بهادار تجاری اگر مقرراتش بدرستی رعایت شود مزایای زیادی به دنبال می آورد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3546113/15/2017 12:00:00 AMشرایط ازدواج در سنین پایین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/8728225415016877701292231622584231148.jpg'/>آمارهایی در رسانه ها منتشر می شود که نشان از ازدواج کودکان در کشور دارد؛ این در حالی است که قانون شرایط متعددی را برای ازدواج آنان دز نظر گرفته است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3546003/15/2017 12:00:00 AMآیا تغییر تاریخ چک، جعل است؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/23021611672265973318212691303720027121.jpg'/>مطابق ماده 310 قانون تجارت: جک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3545453/15/2017 12:00:00 AMابلاغ نسبت به اشخاص مجهول المکان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/35332051853971611811751482293119410959199.jpg'/>ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود. در واقع ابلاغ پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3545383/15/2017 12:00:00 AMابطال و اصلاح سند مالکیت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1541599515001271924424621614762117327721.jpg'/>ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در خصوص حقوق ثبت است و بسیاری از افراد نیازمند داشتن اطلاعات مفید در خصوص ابطال و اطلاح سند مالکیت می باشند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3534813/13/2017 12:00:00 AMوکیل دادگستری چه کسی است؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/166123121138214664117776625411191588563.jpg'/>تا کنون برای خیلی ها پیش آمده است که نیاز به یک وکیل پایه یک دادگستری دارند ولی نمی دانند کدام وکیل دادگستری را انتخاب نمایند و یا برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری آن هم از نوع خوب چه بایستی بکنند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3534773/13/2017 12:00:00 AMشرایط ادای سوگند چیست؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/15624118203182102111212454287254238232159225.jpg'/>تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3533683/13/2017 12:00:00 AMپدیده مجرمانه و عناصر تشکیل دهنده آن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1761185024414233183209109240120250254251108116.jpg'/>پدیده مجرمانه یکی از نتایج یکجا نشینی بوده است چرا که در همه جوامع هستند افراد سودجو و اشخاصی که با هنجارها مشکل داشته و به نوعی به دنبال ناهنجاری می باشند که از آن به عنوان پدیده مجرمانه یاد می شود.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3533653/13/2017 12:00:00 AMچگونه قرارداد پیمانکاری ببندیم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/12923347208242526920813924529248210752200.jpg'/>قرارداد پیمانکاری همانند دیگر قراردادها ار 2 طرف تشکیل می شود و در قرارداد پیمانکاری مواردی را اعلام میدارند، که این موارد در قرارداد پیمانکاری برای طرفین لازم الاتباع است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3534593/13/2017 12:00:00 AMمبنای رای داور و ابطال رای داوری<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/3816938127175180144245139186243471879322585.jpg'/>داور و رای داوری از جمله موضوعاتی است که بسیاری از وکلا نیز از ان کم اطلاع هسنتد چرا که فرهنگ داوری بین مردم هنوز به طور واقعی نهادینه نشده است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3534393/13/2017 12:00:00 AMسند مالکیت المثنی چگونه صادر می شود؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/16811265122188154159210205107917521316614580.jpg'/>سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی گردد و ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی باشید، حال آنکه صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3533593/13/2017 12:00:00 AMدعوای ازدواج موقت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/16725515911838220911882281991152063319257109.jpg'/>عقد موقت یکی از عقود مطروحه در قانون مدنی مشروط به شرایط ویژه در فصل ششم به صورت مختصر به مقدمات این عقد با مواد 1075، 1076، 1077 ورود و سپس در مواد 1095، 1096، 1097، 1098، به برسی شرایط بطلان و بذل نکاح در عقد مزبور می پردازد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3531543/12/2017 12:00:00 AMشروط ضمن عقد نکاح<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/63902041721577217723797569086119111222.jpg'/>حقوق زنان در قوانین ایران همواره محل مسائل بحث و جدل بوده است. در این مطلب قصد داریم آن دسته از شروط ضمن عقد را که در اصطلاح عرف جامعه به نفع خانمهاست و باید در عقدنامه ذکر شود را بررسی نماییم.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3531733/12/2017 12:00:00 AMپرداخت هزینه های مشترک<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/204185159493015422524630141426535123133.jpg'/>آیا مالکی که در ساختمان ساکن نیست موظف به پرداخت هزینه های ساختمان هست؟ هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3531643/12/2017 12:00:00 AMعقد ضمان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/116207109792092172272131157325418455223121204.jpg'/>ضمان یا عقد ضمان در فقه و حقوق ایران به معنای برعهده گرفتن مالی است که بر ذمه دیکری است. به تعبیر دیگر ضمان التزام به پرداخت دین ثابت دیگری از طرف شخص غیر مدیون به آن شخص است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3531533/12/2017 12:00:00 AMسهل انگاری قانونگذار در رابطه به عقد صلح<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/91091253916915524616616871201184966218190.jpg'/>صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شده اند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همانگونه که در ماده 7522 قانون مدنی ملاحظه می شود، مبین رفع تنازع است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3531843/12/2017 12:00:00 AMآزمایش عدم بارداری برای طلاق توافقی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/254873316921319314066136132274359455633.jpg'/>در طلاق توافقی اگر زوجه دوشیزه یا یائسه باشد به دلیل این که فاقد عده است طلاق بائن است و امکان روجوع وجود ندارد از طرفی نیازی هم به آزمایش عدم بارداری وجود ندارد بدیهی است که دوشیزه یا یائسه باردار نمی شود</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3531803/12/2017 12:00:00 AMضوابط حقوقی حاکم بر بیمه عمر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/818423652172452516218225014419871636822.jpg'/>افراد می توانند با اندوختن بخشی از سرمایه های خود نزد بیمه ها، شرط کنند که اگر در مدت مشخصی فوت کردند، سرمایه مناسبی برای افراد تحت پوشش و تکلیفشان باقی بماند و اگر هم خودشان زنده بودند، که از این سرمایه اندوخته استفاده کنند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3549883/18/2017 12:00:00 AMنگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1211161781899285117247311235804223061.jpg'/>موضوع تشکل های کارگری در ایران، با توجه به سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است که نمی توان از ارتباط آن با فضای بسته و باز سیاسی، با بی تفاوتی از آن عبور کرد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3550243/18/2017 12:00:00 AM