سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش کودک و نوجوانhttp://www.tebyan.net//index.aspx?pid=338207Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.نمادهای سفره هفت سین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1514459154281381241712513997831761161593.jpg'/>سیب سین دوم، نماد سلامتی...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496762/6/2017 12:00:00 AMنمادهای سفره هفت سین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1431172103618724218811810352209129204537982.jpg'/>سنجد سین اول، نماد فرزانگی و زایش...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496742/6/2017 12:00:00 AMزنگ ورزش<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/4771245761144990142771394469324143113.jpg'/>یه روز دیگه شروع شده باز بچه ها بیاین، ای گلهای ناز </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496502/5/2017 12:00:00 AMسه کله بهتر از یک کله<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/2839356717720213223311920346234214124144139.jpg'/>آدم عاقل در هر کاری با دیگران مشورت می کند. یعنی نظر آن ها را درباره کاری که می خواهد انجام بدهد می پرسد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496452/5/2017 12:00:00 AMپند سقراط<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/213155982143428111415712121135236238170168.jpg'/>روزی سقراط، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر است. علت ناراحتی اش را پرسید و او پاسخ داد: در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496482/5/2017 12:00:00 AMکبوتر من<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/13191619868205237136721967418599153213.jpg'/>کبوتر نا زمن تنها نشسته دلم براش می سوزه، بالش شکسته</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496392/5/2017 12:00:00 AMبهترین بنده<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/20719419383592043163154199153692202329998.jpg'/> روزی حضرت موسی (ع) رو به درگاه ملکوتی خداوند کرد و از درگاهش درخواست نمود: بارالها! می خواهم بدترین بنده ات را ببینم.... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3493182/1/2017 12:00:00 AMدنیای اعداد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/179204139433144598315171959224811277125.jpg'/> یک، یک دوستی داشتم ..دو، دوسسش می داشتم </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3493172/1/2017 12:00:00 AMرنگ های زیبای درخت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/05/7632205637432211222991952034032100237207.jpg'/>فصل بهار بود. درخت ها پر از برگ های سبز و شکوفه های سفید و صورتی بودند.گنجشک کوچولو روی درخت ها می نشست و همراه پرنده های دیگر آواز می خواند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3303178/6/2016 12:00:00 AMانسان،آتش وآتش نشانی <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1276271151136115571489924524272015935136.gif'/>بشر همواره با خطرات آتش سوزی روبه رو بوده است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528193/7/2017 12:00:00 AMتو من را می شناسی؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1332027122024374182180233200896141581651.gif'/>تو من را می شناسی و می دانی که هستم تو را من آفریدم و در قلبت نشستم... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3523763/4/2017 12:00:00 AMدیشب که نترسیدی؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/21311920461177405019412318135186161124224.jpg'/>چند روزی می شد که حال مامان خوب نبود استفراغ می کرد و بی حوصله بود. دست و پایش هم درد می کرد....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3523553/4/2017 12:00:00 AMزری فرشته شده<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/23524318931971081273215173787149422450.gif'/>مامان برای زری ...خریده یک روسری </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3523473/4/2017 12:00:00 AMماهیگیری در جنگل<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/22387742232491852913395189250131218126204188.gif'/> کشاورزی که روی زمین دیگران کار می کرد؛گنج بزرگی پیدا کردوآنرا به خانه برد و به زنش گفت: عزیزم،خدا به ما گنج بزرگی داده است... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3523023/4/2017 12:00:00 AMپنج قلب مهربان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/98875016661241521551012712557122716579.gif'/>پنج قلب مهربان، در خانه ای ...هر یکی شان، گوهر تک دانه ای </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3521162/28/2017 12:00:00 AMبهشت کوچک<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/20170227153404982_1.gif'/>ته یک کوچه ی تنگ و دو متری نشسته خانه ای تنها و کوچک </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519802/27/2017 12:00:00 AMالاغی به نام بِبِل<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/10523222910010956103193164528119136986754.gif'/>الاغی توی باغی سبزو زیبا ...برای پیرمردی کار می کرد </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519782/27/2017 12:00:00 AMمثل آیینه زلال <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/619519311302442925123210916175861583091.gif'/>بچه های ما...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3521052/28/2017 12:00:00 AMخواب ها ی من<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/209157242242316223842166922639204188253121.gif'/>یه شب می خوام بالشتم و بشکافم و باز بکنم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519652/27/2017 12:00:00 AMماست مالی بزرگ اختر خانوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/13524611918211030118127215891204464673125.jpg'/>همه چیز آرام شد. مهمان های عزیز جای گرفتند و مامان روشنک آرام گرفت. البته اگر خواهرش نبود که آرام نمی گرفت...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519532/27/2017 12:00:00 AMخدای باران<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/25588104113388232214518182771801735.jpg'/>بهار بود. آسمان می خندید، باد می جنبید. بوی خوش گل های مریم در هوا پر می زد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519352/27/2017 12:00:00 AMسلام سلام گل دخترا ! سلام سلام ناز پسرا!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2371311088211411018414599142106161552338656.gif'/>سلام سلام گل دختر ا سلام سلام ناز پسرا! چطوره احوال شما... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519272/27/2017 12:00:00 AMمصاحبه با محمد بن زکریای رازی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/12671701611101656366237131449324511825388.jpg'/>با شنیدن صدای خانمی که از رسیدن به ایستگاه مترو رازی خبر می دهد ...لبخندی می زند و از من می پرسد:«منظورش من بودم؟»</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3519152/27/2017 12:00:00 AMشب است و روح و جان ازمرتضـــــی رفت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1394/12/16757549890161420111323811723911812625368.jpg'/>شب است و گوهری خفته به تابوت از این غم کل عالم گشته مبهوت ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3125122/22/2016 12:00:00 AMزمین چمن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/841432212252071182481601855011580302448869.jpg'/>خوب می شود اگر این زمین چمن شود ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3517652/26/2017 12:00:00 AMروز های برفی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/23360120121391598856219230194233133252235118.jpg'/>توی مسیر مدرسه یه عالمه برف اومده...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3518092/26/2017 12:00:00 AMپشه و ساعت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/11543801091674460227311581301112618938142.jpg'/>دو تا پشه پا دراز از شکاف زنگ رفتند توی یک ساعت بزرگ. همه جا تاریک بود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3517722/26/2017 12:00:00 AMپگاه و بامداد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/69982007351147101113239992541322513511474.jpg'/>پگاه ما یک داداش داشت ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3511662/19/2017 12:00:00 AMشیخ مفید ره<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/22531503417996187219173143182199215160104169.jpg'/>ایشان را در صحن جامع رضوی می بینم آن هم درست دقایقی بعد از برگشتن از موزه تمبر حرم مطهر و جلب توجهم به تمبری که ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3511512/19/2017 12:00:00 AMنسیم اسفند<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/10133234194827072174662228315184184332.jpg'/>نسیم اسفند به کوه و صحرا ...پیام شادیست برای دل ها </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3511132/19/2017 12:00:00 AM