سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش کودک و نوجوانhttp://www.tebyan.net//index.aspx?pid=338207Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.چرا نباید کسی را مسخره کنیم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/441291821452511622512262186102252283211123.jpg'/>در گلستان، همه ی گل ها به یک رنگ نیستند....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568174/18/2017 12:00:00 AMیک گوشش دَر است و یک گوشش دَروازه.<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/220150144140201215127240114113351911991570234.jpg'/>من از پند ها و نصیحت های بزرگ ترها خیلی چیزها یاد گرفته ایم. از معلم خودم یاد گرفته ام که زودتر از دیگران به آن ها سلام کنم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567484/17/2017 12:00:00 AMچرا باید دعا کنیم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/241200142122126223917228254117684222320699.jpg'/>همان طو رکه ما به آب و غذا نیاز داریم به حرف زدن به دیگران نیز نیاز داریم. وقتی ما با دوستانمان حرف می زنیم احساس شاد ی می کنیم و ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567454/17/2017 12:00:00 AMمحبوب ترین خلق<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/8618655157136117551681086831210221201.jpg'/>هنگامی که رسول خدا آن برای خوردن نزد خود گذاشت دعا فرمودند: خدایا ...محبوب ترین شخص در نزد خود و نزد من پیش خود بفرست تا با هم از این </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567394/17/2017 12:00:00 AMعاقبت این شب سَحَر است.<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/8155839712811239371773910019418824143181.jpg'/>زندگی، هم روزهای تلخ دارد وهم روزهای شیرین. هم روزهای بیماری دارد و هم روزهای سلامتی.... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567354/17/2017 12:00:00 AMامام زمان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/1261562551172431322415111212223812313520623389.jpg'/>امام زمان رو هیچ وقت نَبَری یه موقع از یاد... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3564424/10/2017 12:00:00 AM اطلاعیه فراخوان ارسال اصل آثار به دبیر خانه <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/54677234736521854624634248192602533.jpg'/> دریافت اصل آثار نخستین جشنواره هنر و خلاقیت تبیان در دبیر خانه جشنواره آغاز شد ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568094/18/2017 12:00:00 AMوحی عجیب<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/5621719276598011725092341796825519276132.jpg'/>خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد: فردا صبح، اول چیزی را که جلویت آمد بخور! و دومی اش را بپوشان! و سومی را بپذیر و چهارمی را نا امید مکن! و از پنجمی بگریز!...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3564034/10/2017 12:00:00 AMگاو تا وقتی دمش را از دست نداده ارزش دَم را نمی داند<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/155137872025318175103681011941059114941194.jpg'/>گاو تا وقتی دمش را از دست نداده ارزش دَم را نمی داند خدا به هر کدام از ما آدم ها، نعمت های فراوانی داده است. کسی نمیتواند نعمت های خداوند را بشمارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3563844/10/2017 12:00:00 AMپارک<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/245211341275522669133207532111720213620557.gif'/>یکی بود یکی نبود. تورج از روی مبل ها می پرید. روی پشتی ها شنا می کرد. هی می گفت: کوسه، کوسه....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3563794/10/2017 12:00:00 AMنماز<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/57209137681492001672236209178338522219216.jpg'/>برای نماز خوندنمون ...باید بگیریم وضو </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3563734/10/2017 12:00:00 AMزندگی، حرکت و دیگر هیچ<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/23185253140173441658823624521713720723219195.jpg'/>زندگی، حرکت و دیگر هیچ</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3562174/8/2017 12:00:00 AMسه جهان گرد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/3484399522184197205160157216147956314313.jpg'/>یک روز الاغ و خروس و بز رفتند جهان گردی. رسیدند به قلعه. این قلعه مال سه تا غول بود. اولی یه کله داشت. دومی دو کله و سومی کله نداشت...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3562034/8/2017 12:00:00 AMجنگل های استوایی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/187129307610841177203584321552150121132241.jpg'/>در جنگل های گرم و مرطوب، درخت ها سریع بلند می شوند. حیوان های زیادی بالای درخت زندگی می کنند، زیرا ...ا.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3561974/8/2017 12:00:00 AMیا از این لب بام می افتد یا از آن لب بام<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/59177981301771761406225415916623241145199.jpg'/>هر کاری را باید به اندازه انجام داد. آدم های عاقل به اندازه غذا می خورند. به اندازه می خوابند، به اندازه حرف می زنند و به اندازه بازی می کنند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3561884/8/2017 12:00:00 AMروی دروغگو مثل، ته دیگ سیاه است.<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/105220197171971281251001521284123320715111439.jpg'/>سال ها پیش چوپانی داشت که یک گله بزرگ داشت. و هر روز ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3561834/8/2017 12:00:00 AMمن نبودم دستم بود<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/621917410919114969184115514310767254132195.jpg'/>راستش من عادت داشتم به وسایل های داداشم دست درازی کنم.یعنی چی می خواند و چی می خورد، و یا چی تو کیفش قایم می کند. ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3561644/8/2017 12:00:00 AMزیر درخت آلبالو<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/87381879320630244012841119752211151580.jpg'/>پیر بابا توی حیاط خانه اش یک درخت آلبالو داشت. چه درختی، آلبالو می داد قد هلو ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3561584/8/2017 12:00:00 AMمخملک و ملوسک<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/210582107436233921942142211937113556255.jpg'/>گربه ام مخمل جان تک و تنهاست هنوز...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3561504/8/2017 12:00:00 AMجاده های پیچ پیچی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/2261042364862122037611910314910715211441.jpg'/>قطاری مسافرهایش را سوار کرد و راه افتاد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3560354/5/2017 12:00:00 AMاز تو حرکت از خدا برکت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/6014612071781244218023514225159222155252209.jpg'/>یکی از کارهای خدا کمک به کسانی است که کار و تلاش می کنند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3560304/5/2017 12:00:00 AMخدا روح بهاران <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/186231154211758520816198173215419624217734.jpg'/>خدا سبز خدا سرخ خدا آبی آبی ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3560274/5/2017 12:00:00 AMتو رفیق منی یا رفیق خاله خرسه؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/1011351476311420014821292926510107077217.jpg'/>روزی... دو دوست قرار گذاشتند با هم به شکار بروند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3560254/5/2017 12:00:00 AMمهاجرت پرستوها<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/164116995121214622152052401411501145234170.gif'/>مهاجرت پرستوی قطب شمال بیش تر از بقیه حیوانات است .قطب شمال دارای آب و هوایی سرد با شدت زیاد است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3558984/3/2017 12:00:00 AMاتل متل<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/20916619912223713170720617199135209158211120.gif'/>اتل متل ستاره مامان جونم بیداره </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3558884/3/2017 12:00:00 AMنمادهای سفره هفت سین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/21910418025017789120193150183249125507766.jpg'/>سركه سین ششم: نماد تسلیم و رضا و سماق سین هفتم، نماد صبر...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496942/6/2017 12:00:00 AMنمادهای سفره هفت سین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/620019088321413213516129227147253230186143.jpg'/>سیر سین پنجم، نماد سیری چشم و دل...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496872/6/2017 12:00:00 AMنمادهای سفره هفت سین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/887769371737584992413254170145245243133.jpg'/>سمنو سین چهارم، نماد قدرت...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496832/6/2017 12:00:00 AMنمادهای سفره هفت سین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/13370124771782554079811122091658923819051.jpg'/>سبزه سین سوم، نماد سبزی و نشاط...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496772/6/2017 12:00:00 AMنمادهای سفره هفت سین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1514459154281381241712513997831761161593.jpg'/>سیب سین دوم، نماد سلامتی...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3496762/6/2017 12:00:00 AM