سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش پژوهش هاي دانش آموزيhttp://www.tebyan.net//projects.htmlCopyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/24399221154823925182254931165711723792178.jpg'/>تعداد 10 پیله از همین گونه به هر کدام ازبسترها اضافه شده و در مکانی با نور و دمای ثابت به مدت یک ماه نگهداری می شوند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3540303/14/2017 12:00:00 AMبررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه اول <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/327563450234205122224513312419250193253.jpg'/> از آنزیم هایی که در بدن این کرم وجود دارد، در کشورهای دیگر شامپو، خمیردندان، مواد شوینده¬ی ماشین، مواد ضدعفونی کننده بیمارستان¬ها و... درست می کند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3539783/14/2017 12:00:00 AMبررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/83244149236422013592171231135644420964221.jpg'/>با انجام این پروژه، می خواهیم اثر تراکم و برخورد را در محیط زندگی کرم خاکی کالیفرنیایی بررسی کنیم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3539443/14/2017 12:00:00 AMاثر اعتیاد آوری داروهای كدئین دار در موش ، جلسه هفتم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/237136244143702532331721151876715523820122223.jpg'/>خیلی از والدین وجود بسیاری از مشكلات رفتاری در فرزندان خود را به جامعه، مهدكودك و یا مدرسه نسبت می دهند. مخصوصاً اگر خودشان در خانه رفتار مناسبی با كودك خود داشته باشند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3529053/8/2017 12:00:00 AMاثر اعتیاد آوری داروهای كدئین دار در موش ، جلسه ششم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2474023828901002442401496723318019722795129.jpg'/>یكی از این روش ها، روش تغذیه ای است. به این صورت كه با دادن رژیم غذایی خاصی قبل از بارداری به مادر، احتمال تشکیل جنین با جنسیت دلخواه بیشتر می شود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528963/8/2017 12:00:00 AMاثر اعتیاد آوری داروهای كدئین دار در موش ، جلسه پنجم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1251591851915356126107911086928112914331.jpg'/>مواد مخدر علاوه بر داشتن اثرات سوء بر افراد بالغ، به دلیل عبور از سدی كه بین خون مادر و خون جنین در جفت وجود دارد، در رشد و تكوین جنین در مراحل مختلف دوران جنینی اختلالاتی را ایجاد می كنند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528863/8/2017 12:00:00 AMاثر اعتیاد آوری داروهای كدئین دار در موش ، چلسه چهارم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2501496119125226631642482041851361622017787.jpg'/>در اولین روز دوره كه روز آشنایی نامیده می شود، دریچه های گیوتینی را باز گذاشته و سپس هر حیوان را به مدت 10 دقیقه در دستگاه بگذارید. به این صورت كه آن را در قسمت وسط گذاشته و صبر كنید تا آزادانه در دستگاه گردش كرده و با محیط آشنا شود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528743/8/2017 12:00:00 AMپرندگان شهری خوش صداترند یا پرندگان روستانشین؟ ، جلسه چهارم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/217159922201116410716511208473813416318644.jpg'/>تولید صدا در حیوانات بیشتر جنبه ارتباطی دارد. یکی از بهترین نمونه های این نوع ارتباط را می توان در بین پرندگان پیدا کرد. جنس نر در بین پرندگان اغلب جهت همسریابی و تعیین قلمرو خود آواز سر می دهد. کیفیت آواز نشان دهنده ی میزان قدرت، سلامت و هوشیاری پرنده .</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528213/7/2017 12:00:00 AMاثر اعتیاد آوری داروهای كدئین دار در موش ، جلسه سوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/853219844232142843110925219710021612013247.jpg'/>همان طور كه گفته شد برای بررسی وابستگی های دارویی در حیوانات از روش «ترجیح مكان شرطی شده» استفاده می شود. در این روش، میزان علاقه و یا تنفر حیوان برای تكرار یك تجربه از طریق ترجیح دادن مكان خاصی به مكان دیگر سنجیده می شود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528583/8/2017 12:00:00 AMاثر اعتیاد آوری داروهای كدئین دار در موش ، جلسه دوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/155902342091601621561402372472401458825220629.jpg'/> مورفین یكی از قوی ترین اپیات ها است و معمولاً اثرات اعتیادآور سایر داروهای اوپیوئید و یا غیراوپیوئیدی با آن سنجیده و مقایسه می شود. كدئین داروی ضعیف تری است و برای دردهای خفیف تا متوسط استفاده می شود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528273/7/2017 12:00:00 AMاثر اعتیاد آوری دارو های كدئین دار در موش ، جلسه اول <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/581561619050341916660128111262059714350.jpg'/>هر كدام از ما ممكن است به هر دلیلی از یك یا چند نوع غذا خوش مان نیاید. مثلاً بعضی ها كلم پلو دوست ندارند و برخی هیچ گاه لب به كله پاچه نمی زنند، اما در عین حال ممکن است عاشق آلواسفناج باشند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528263/7/2017 12:00:00 AMاثر اعتیاد آوری دارو های كدئین دار در موش <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/24913915719554627414108243124731151063718.jpg'/>با انجام این پروژه، می خواهیم بدانیم که چطور می توان میزان اعتیادآوری داروهای کدئین دار را سنجید...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528223/7/2017 12:00:00 AMاثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه پنجم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1244023310114817207158826316725420713821419.jpg'/>زندگی هر جانوری موقعی به طور طبیعی جریان می یابد كه كار تمام اندام های بدنش هماهنگ باشد، اما این هماهنگی ها چگونه صورت می گیرد؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528203/7/2017 12:00:00 AMاثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه چهارم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/23120164207233971821391219418133597512117.jpg'/>ابتدا یک تا سه قورباغه ی ماده را برداشته و آنها را در ظرف سر بسته ای در محیطی كه تهویه ی خوبی دارد، توسط اتر بی هوش كنید. تهویه ی مناسب فضا برای آن است كه خودتان هم مثل قورباغه ها بی هوش نشوید...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528183/7/2017 12:00:00 AMاثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه سوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/21361771933571022620729194800221217203.jpg'/>وقتی گفته می شود كه باید یك قورباغه را نخاعی كرد، به این معنی است كه باید مغزش كاملاً تخریب شود تا تنها مركز فرماندهی عصبی آن، نخاع باشد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528173/7/2017 12:00:00 AMاثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه دوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/11527982221523210521711492210233512649137.jpg'/>برای دیدن اندام های داخلی یك قورباغه لازم است وسط شكم آن با قیچی یك شكاف طولی ایجاد كرد و سپس دو خط افقی در بالا و پایین بریدگی اول ایجاد نمود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528073/7/2017 12:00:00 AMاثر دما بر دگردیسی قورباغه، جلسه اول<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/112131347715899119113822552918919894.jpg'/>برای بررسی مراحل رشد و نمو قورباغه ها می توان در آزمایشگاه از روش های مصنوعی استفاده كرد. در این آزمایشات ابتدا تخمك گذاری را در قورباغه ی ماده به صورت مصنوعی راه اندازی كرده و سپس با تهیه ی اسپرم از قورباغه ی نر. امكان لقاح را فراهم می كنند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3528033/7/2017 12:00:00 AMاثر دما بر دگردیسی قورباغه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/199871905824811928181912216125513131213152.jpg'/>در این پروژه ضمن انجام روش آزمایشگاهی برای لقاح تخمک و اسپرم قورباغه، اثرات شرایط محیطی مختلف مانند تغییر دما را بر روند دگردیسی مشاهده خواهید کرد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527943/7/2017 12:00:00 AMآشنایی با روش های جمع آوری و شناسایی حشرات،جلسه پنجم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/50845913725124724513475643521227175.jpg'/>در این پروژه علاوه بر درست کردن تابلوی حشرات می توان انواع حشرات موجود در منطقه ای خاص را شناسایی کرد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527863/7/2017 12:00:00 AMآشنایی با روش های جمع آوری و شناسایی حشرات، جلسه چهارم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/3422117616094102250228601362245354863191.jpg'/>برای انجام این پروژه باید یك یا چند ابزاری كه برای شكار حشرات لازم دارید و در صفحات قبل نحوه ی ساخت آنها توضیح داده شده است را بسازید...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3524883/5/2017 12:00:00 AMآشنایی با روش های جمع آوری و شناسایی حشرات، جلسه سوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1448312960181622281262824113612993136204131.jpg'/>اگر قرار باشد حشره ای بعد از شکار در مجموعه نگه داری شود، باید به طوری كه آسیبی ندیده و خرد نشود، آن را كشت. برای این كار شیشه های حاوی سم مورد استفاده قرار می گیرند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3524743/5/2017 12:00:00 AMآشنایی با روش های جمع آوری و شناسایی حشرات، جلسه دوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/182432546267117121641831995368247183152116.jpg'/>برای جمع آوری وسیع آنها به ابزارهای خاص اما ساده، همراه با مشاهدات وسیع نیاز است. این ابزارها می توانند شامل انواع تورها، تله های نوری و لوله های مكنده باشند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3524643/5/2017 12:00:00 AMآشنایی با روش های جمع آوری و شناسایی حشرات، جلسه اول <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/153253146153361725884515914514015010218450.jpg'/>به طور كلی برای مطالعه ی جانوران، باید آنها را بر طبق روش های علمی و معتبر، شناسایی و طبقه بندی كرد و برای رده بندی جانوران، جمع آوری نمونه ها اولین و مشكل ترین كاری است كه یك متخصص رده بندی انجام می دهد</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3524543/5/2017 12:00:00 AMآشنایی با روش های جمع آوری و شناسایی حشرات<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1192261702002261628243112123546487158167144.jpg'/>آشنایی با دنیای حشرات و نحوه جمع آوری، نگهداری و شناسایی آنها...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3522173/1/2017 12:00:00 AMپرورش کرم های ابریشم، جلسه چهارم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/25518881401041745171224122157624711226235.jpg'/>پارچه های ابریشمی از پرطرفدارترین نوع پارچه ها در سراسر دنیا هستند. این پارچه ها به خاطر لطافت، سبكی، خنكی و در عین حال استحكام خوبشان مورد علاقه هستند و تمام این خصوصیات به خاطر تار و پود ابریشمی آنهاست...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3522073/1/2017 12:00:00 AM پرورش کرم های ابریشم، جلسه سوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/5760130164134117255821864317370160195107196.jpg'/>نخستین كاری كه باید برای پرورش كرم ابریشم انجام داد ایجاد فضای مناسب برای نگهداری لاروها است. انتخاب فضای مناسب كاملاً به هدف آزمایشگر از این كار بستگی دارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3522023/1/2017 12:00:00 AMپرورش کرم های ابریشم، جلسه دوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/174175104149116243216532481065812227997829.jpg'/>كرم ابریشم تنها می تواند از برگ توت تغذیه كند، حتی اگر برگ های دیگری را نیز در دسترسش قرار دهند آنها را نمی خورد. اما چه چیزی در برگ توت وجود دارد و كرم ابریشم چگونه آن را تشخیص می دهد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3521663/1/2017 12:00:00 AMپرورش کرم های ابریشم، جلسه اول <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/598422378115107122351099721318982006912.jpg'/>پرورش كرم ابریشم در ایران قدمت زیادی داشته و پر رونق ترین زمان آن در دوران صفویه بوده است. این صنعت در تعداد زیادی از روستاهای كشورمان در استان های گیلان، مازندران و خراسان، از فعالیت های اقتصادی بسیار مهم و درآمد زا محسوب می شود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3521653/1/2017 12:00:00 AMپرورش کرم ابریشم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2245184189108631091805820718411795212102128.jpg'/>آشنایی با چگونگی پرورش کرم ابریشم....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3521603/1/2017 12:00:00 AMچگونه می توان حلزون ها را از باغچه ها دور كرد؟، جلسه سوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/23012208220686616011517010347691561184092.jpg'/>در تمام استان های ایران، در آب های شیرین نهر ها، باتلاق ها، قنات ها، چشمه ها و همین طور در اطراف حوضچه های پرورش ماهی و سد ها ...می توان حلزون پیدا كرد</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3521563/1/2017 12:00:00 AM