• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2151
 • سه شنبه 1386/7/3
 • تاريخ :

اساس نامه فدراسیون فوتبال (4)

اساس نامه فدراسیون فوتبال (4)

کمتر از 3 هفته بیشتر به انتخابات فدراسیون فوتبال باقی نمانده است و اگر اتفاق خاصی نیفتد روز 23 مهرماه ورزش فوتبال رییس خود را خواهد شناخت .

اساس نامه فدراسیون فوتبال از چند هفته پیش آماده شد و رسانه و مراجع مختلف در مورد فواید و معایب آن به گفتگو نشستند . بخش ورزشی تبیان نیز در اقدامی اقدام به انتشار این اساس نامه نمود تا کاربران تبیان در جریان اساس نامه فدراسیون قرار بگیرند .

 

ماده 26 حد نصاب مجمع

1- مصوبات مجمع زمانی معتبر می باشد که اکثریت نسبی اعضای مجمع حضور داشته باشند.

2-  اگر در یک جلسه حد نصاب اعضا به دست نیاید جهت اتخاذ تصمیم در مورد موضوع، مجمع دیگری باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از اولین جلسه با همان دستور جلسه تشکیل گردد.

3- حد نصاب برای جلسه دوم نیاز نیست مگر این که موضوع دستور جلسه در مورد اصلاح اساسنامه فدراسیون، انتخاب رئیس، نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، برکناری یک یا تعدادی از اعضای منتخب فدراسیون، اخراج یکی از اعضای فدراسیون یا انحلال فدراسیون باشد.

 

ماده 27 تصمیمات مجمع

1- به استثنای مواردی که در اساسنامه گنجانیده شده است رای اکثریت نسبی افراد حاضر در جلسه مجمع برای تصمیم گیری و تایید یا رد یک موضوع معتبر است. شمارش آرای معتبر می تواند تعداد دقیق اکثریت را مشخص نماید.آرای مخدوش شده یا سفید، آرای باطل تلقی شده و در شمارش آرا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

2- اگر برای تصمیمی نیاز به رای گیری باشد، برای این کار اعضا می توانند با بالا بردن دست رای خود را اعلام نمایند.

 

ماده 28 انتخابات

1- برای برگزاری انتخابات، مجمع باید با حضور اکثریت دوسوم کل اعضا تشکیل شود.

2- انتخابات موضوع بند 3 ماده 25 اساسنامه با رای کتبی و مخفی انجام می شود.

3- برای این که یک فرد به استثنای رئیس انتخاب گردد، در دوره اول رای گیری، کسب اکثریت نسبی آرای اعضای حاضر لازم است. در دوره دوم رای گیری یا هر رای گیری دیگر رای اکثریت نسبی اعضای حاضر سرنوشت رای گیری را مشخص می نماید.

4- در صورتی که سرنوشت انتخابات در دور اول مشخص نشود دو نفر کاندیدای دارای بالاترین آرا در دور اول انتخاب و در رای گیری دور دوم شرکت می نمایند.

5- در صورتی که در دور اول انتخابات بیشتر از دو نفر از کاندیداها دارای بالاترین آرا و مساوی با هم باشند دو نفر به قید قرعه انتخاب می شوند.

6- دور دوم بعد از دوبار رای گیری چنانچه آرای دو نفر کاندیدا مساوی باشد فرد منتخب از طریق قرعه تعیین می گردد.

7- انتخاب رئیس، نواب رئیس، خزانه دار، بازرس و دو نفر عضو هیئت رئیسه (نماینده هیئتهای استانی و نماینده مدیران عامل باشگاهها) به صورت کتبی و انفرادی و سه نفر عضو دیگر هیئت رئیسه به صورت توامان انجام می شود.

8- برای انتخاب رئیس کسب اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر مورد نیاز است.

 

ماده 29 مجمع عادی

1- مجمع عادی باید هر سال یک بار تشکیل گردد.

2- هیئت رئیسه باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع را حداقل 30 روز قبل از تاریخ مجمع تعیین نماید.

3- دعوتنامه رسمی و کتبی مجمع باید حداقل 21 روز قبل از جلسه برای کلیه اعضا ارسال گردد. به همراه این دعوتنامه دستور جلسه، گزارش عملکرد رئیس فدراسیون، گزارش مالی، گزارش حسابرسی و دیگر موارد مربوطه برای اعضا ارسال خواهد شد.

 

ماده 30 دستور جلسه مجمع عادی

 

1- دبیر کل باید دستور جلسه مجمع را براساس پیشنهادهای دریافت شده از سوی هیئت رئیسه و دیگر اعضا تنظیم نماید. چنانچه هر یک از اعضای پیشنهادی برای طرح در مجمع دارند می توانند پیشنهاد خود را 45 روز قبل از تشکیل مجمع به صورت کتبی و با ارائه توضیحات مختصری در مورد آن برای دبیرکل فدراسیون ارسال نمایند.

2- دستور جلسه مجمع می بایست شامل موارد الزامی زیر باشد؛

2-1- اعلام گردد که جلسه مجمع براساس مفاد اساسنامه فدراسیون تشکیل و برگزار می گردد.

2-2- تایید دستور جلسه

2-3- سخنرانی رئیس

2-4- تعیین سه نفر ناظر

2-5- تعیین شمارش کنندگان آرا

2-6- تعلیق و اخراج اعضا ( در صورت لزوم)

2-7- تصویب صورت جلسات مجمع قبلی

2-8- گزارش عملکرد رئیس فدراسیون (شامل فعالیت ها از آخرین جلسه مجمع به بعد)

2-9- ارائه ترازنامه مالی و بررسی سود و زیان ترازها

2-10- تصویب گزارش های مالی سالیانه

2-11- تصویب برنامه و بودجه سالیانه

2-12- پذیرش اعضای جدید (در صورت لزوم)

2-13- رای گیری در مورد اصلاح اساسنامه، وضع قوانین و مقرراتی که در ارتباط با اساسنامه و ترکیب اعضای مجمع می باشد (در صورت لزوم).

2-14- بحث در مورد پیشنهادات ارائه شده توسط اعضا و هیئت رئیسه.

2-15- تعیین بازرسان مستقل ( در صورت لزوم) در خصوص رسیدگی به موارد مطرح شده هیئت رئیسه

2-16- استیضاح عضو یا اعضای انتخاب مجمع و رای اعتماد مجدد

2-17- انتخابات رئیس فدراسیون، نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه (در صورت لزوم)

 

ماده 31 مجمع فوق العاده

1- هیئت رئیسه می تواند با رای اکثریت دوسوم اعضا خود در هر زمانی مجمع فوق العاده تشکیل دهد.

2- در صورتی که دو پنجم از اعضای مجمع فدراسیون درخواست برگزاری جلسه نماید. موارد دستور جلسه باید در درخواست اعضا مشخص شده باشد. مجمع فوق العاده باید دو ماه بعد از دریافت درخواست تشکیل گردد. اگر مجمع فوق العاده تشکیل نگردد، اعضای درخواست کننده می توانند خود نسبت به تشکیل جلسه اقدام نمایند.

3- تاریخ و دستور جلسه مجمع فوق العاده باید حداکثر 21 روز قبل از تاریخ تشیکل مجمع فوق العاده به اعضا اعلام گردد.

4- در صورت درخواست برگزاری جلسه مجمع فوق العاده توسط هیئت رئیسه موارد دستور جلسه توسط هیئت رئیسه مشخص می گردد در صورت درخواست جلسه توسط اعضا موارد دستور جلسه توسط ایشان مشخص خواهد شد.

5- دستور جلسه مجمع فوق العاده قابل تغییر نخواهد بود.

 

ماده 32 اصلاح اساسنامه (قوانین و مقررات حاکم بر اجرای اساسنامه و ترتیب آن)

 1- مسئولیت اصلاح اساسنامه بر عهده مجمع می باشد (در صورت لزوم آئین نامه نحوه اصلاح اساسنامه و ترتیب مقرر بر آن توسط مجمع وضع خواهد شد).

2- هر گونه پیشنهاد برای اصلاح در اساسنامه باید توسط اعضا یا هیئت رئیسه به صورت کتبی با ارائه توضیحات در مورد آن برای دبیر کل فدراسیون ارسال گردد. پیشنهاد اصلاح اساسنامه زمانی معتبر خواهد بود که حداقل ده نفر دیگر از اعضا از آن حمایت کرده و تاییدیه خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.

3- برای اینکه رای گیری در مورد اصلاح اساسنامه معتبر باشد باید اکثریت مطلق اعضای مجمع در جلسه حاضر باشند.

4- برای پذیرش یک پیشنهاد در اصلاح اساسنامه باید اکثریت مطلق اعضای حاضر در مجمع به آن رای دهند.

5- هرگونه پیشنهاد برای اصلاح آئین نامه نحوه اصلاح و اجرای اساسنامه و ترتیب مقرر بر آن باید به همراه توضیح در مورد آن پیشنهاد توسط  اعضای مجمع با هیئت رئیسه به صورت کتبی برای دبیر کل فدراسیون ارسال گردد.

6- برای اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح آئین نامه نحوه اصلاح اساسنامه و ترتیب مقرر بر آن باید اکثریت نسبی اعضا مجمع در جلسه حاضر باشند و با اکثریت نسبی اعضای حاضر اتخاذ تصمیم شود.

 

ماده 33 مصوبات

مسئولیت نگاش و ثبت مصوبات مجمع به عهده دبیرکل فدراسیون می باشد. صورتجلسه آن باید توسط ناظرینی که انتخاب می شوند امضا شده سپس به تصویب مجمع بعدی برسد.

 

ماده 34 تاریخ اجرای مصوبات

مصوبات مجمع باید حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از پایان مجمع به مورد اجرا گذاشته شود. مگر اینکه مجمع تاریخ دیگری را برای اجرای مصوبه در نظ بگیرد.

 

ماده 35 هیئت رئیسه

1- هیئت رئیسه شامل 9 نفر می باشد:

1-1- یک رئیس فدراسیون

1-2- سه نایب رئیس شامل نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم  (رئیس سازمان لیگ) و نایب رئیس بانوان

1-3- پنج نفر اعضا (یک نفر از بین روسای هیئتهای استانی، یک نفر از بین مدیران عامل باشگاه ها و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت دارند)

2- رئیس فدراسیون، نواب رئیس و سای راعضای هئیت رئیسه باید توسط مجمع انتخاب گردند. هر یک از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات مجمع باید حداقل توسط پنج نفر از اعضای مجمع و رئیس توسط 10 نفر از اعضای مجمع پیشنهاد شده باشند.

3- دوره فعالیت رئیس فدراسیون، نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه چهار سال می باشد. (انتخاب مجدد آنها برای حداکثر یک دوره متوالی دیگر بلامانع است)

4- اعضای هیئت رئیسیه باید حداقل 35 سال تمام  و حداکثر 65 سال تمام سن داشته باشند. دارای حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن و حداقل 5 سال سابقه مدیریت (باستثنای رئیس) بوده، فاقد هر گونه تخلف و سوء سابقه ای باشند و تبعه ساکن ایران باشند.

5- نامزدها باید اسامی خود را به سازمان اداری فدراسیون اعلام نمایند. لیست رسمی نامزدهای تایید شده باید به همراه دستور جلسه برای مجمع ارسال گردد.

6- عضو هیئت رئیسه نباید همزمان عضو رکن قضایی فدراسیون باشد.

7- چنانچه هر یک از اعضای هیئت رئیسه مستعفی، بر کنار یا فوت نماید پست وی تا مجمع عادی بعدی توسط هیئت رئیسه جایگزین می گردد مگر در این اساسنامه موارد دیگری پیش بینی گردیده باشد.

8- اعضای مستعفی یا بر کنار شده نمی توانند بلافاصله در دوره بعدی انتخابات نامزد شوند.

9- نحوه ثبت نام و بررسی مدارک نامزدها براساس دستورالعملی خواهد بود که ضمیمه این اساسنامه می باشد.

UserName