• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1068
 • يکشنبه 1382/9/23
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 23 آذر ماه 1382

بررسی جایگاه شعر كلاسیك ایران در كی اف‎همایش‎ بررسی جایگاه‎ شعـر كـلاسیـك‎ ایران‎‎ در پایتخت‎ اوكراین برگزارشد.

در این‎ همایش‎ كـه‎ بـا حضـور ده هــا تـن‎‎‎ از دانشجویان و استـادان اوكـرایـنـی‎ زبان‎‎ فارسی‎‎، دانشجویان ایـرانـی مـقـیــم‎ ایـن‎‎ كشـور و دوستداران تاریـخ‎، فـرهنـگ‎ و شعـر و ادب‎ فارسی‎‎ در كتـابخـانـه‎ مـلـی اوكراین‎‎‎ برگزارشـد، چند تن از صاحبـنـظران با ارائه‎‎ مقالاتی‎‎ بـه بررسی شعر كلاسیــك‎ ، مقـایسـه‎‎‎ آن‎‎ بـا شعـر گذشته و جایگـاه آن در ادبیات‎ معاصر ایران‎ پرداختند.

همچنین‎‎‎‎ چند تـن از سـخنـرانـان ایـن همایش‎ نیز به‎ تشریـح‎ پیـام‎ والای‎ انسـانـی‎ و جهـانـی‎‎ شاعران‎‎ برجسته‎ ایرانـی همـچـون حافظ، مولـوی،‎ خیام‎، نیما یوشیج‎ و دیگر ستارگان‎ شعـر و ادب‎ پارسـی‎ و تجـلیــل‎ از شخـصیـت‎ آنهـا پرداختند.

در پایان‎‎ این مراسـم‎ كـه‎‎ بـه هـمــت‎ سفـارت‎ جمهوری‎ اسلامـی‎ ایـران‎ ، دانشـگـاه‎ ایـنیـاز و كتابخانه‎ ملی‎ اوكراین‎ برگـزار شد جـوایـزی‎‎ به‎ تعدادی از دانشجـویــان‎ و دانش‎ آمـوزان‎ منتخب‎ اهدا شد.

UserName