• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1137
 • يکشنبه 1382/9/23
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 23 آذر ماه 1382

پایان كار جشنواره بین المللی فیلم رشدكرمان‎‎ ـ جشنواره‎ بین المللی‎ فیلم‎ رشد بـا معرفی‎ آثار برتر به‎ كـار خـود در كـرمـان‎ پایان‎ داد.

به‎ گزارش‎‎ واحد مركزی‎ خبر، وزیـر آمـوزش و پرورش‎ در مراسم‎ پایانی‎ این‎ جشنواره‎‎ عرضـه 76 فیلم‎ دانش‎ آموزی‎ را بـه‎ سـی‎ و سـومیـن‎ جشنواره‎‎ بین‎المللی‎ فیلم‎ رشد نشـانـه ذوق‎، استعداد و بالندگی‎ دانش‎ آمـوزان‎ كشـور در عرصه‎ هنر دانست‎.

آقای‎‎ حاجی‎ با تاكید بر تـوانـمنـدی دانش‎ آموزان‎ كشور در خلق‎ آثار علمی‎وهنری‎ ابراز امیدواری‎‎ كرد: با برگزاری جشنواره‎ مستقـل‎ فیلم‎ دانش‎ آموزی‎‎ فرصت‎ مناسبی‎ بـرای حضـور دانش‎ آموزان‎ در عرصه‎ فیلم‎‎ سازی‎ فراهم شود.

دبیر این‎ جشنواره‎ نیز گفت‎: از 485 فـیلـم‎ خارجی‎‎ و داخلی ارسال‎ شده‎‎‎ بـه دبیـرخـانـه جشنواره 118 برگزیده شدند كه ازاین‎ تعداد 49 فیلم‎‎ ایرانی‎ در بخش‎ مسابقه، 24 فـیلـم ایرانی‎‎‎ در بخش‎ جنبی،17  فیلم‎ خارجـی در بخش‎‎ مسابقه،‎11 فیلم‎ خارجی‎‎ در بخش جنبـی، 14 فیلم‎ بلند سینمایی‎ در بخش‎ مسابقه‎ و یك‎ فیلم‎ بلند سینمایی‎‎ در بخش‎‎ جنبی به‎ نمایش درآمد. آقای‎‎ مهرابیان‎ افزود: فیلم های آموزشـی‎21 كشور جهان‎ امسال‎ در جشنواره‎فیلم‎ رشد شركت‎ كردند. وی‎ گفت‎: در سی‎ و سومین‎ جشنواره‎ فیلم‎ رشـد نخستین‎ بار 37 فیلم‎‎ از 76 فیلم ساخته‎‎ شده دانش‎‎ آموزان‎ فیلم‎ ساز به‎ نمایش درآمد. رتبه‎‎‎های‎‎ نخست‎ و جایزه ویژه ستاد برگـزاری این‎‎ جشنواره‎‎ به سـازمـان آمـوزش‎‎ و پرورش استان های‎ اردبیل‎، گلستان‎‎ و سمنـان تـعلـق‎ گرفت‎. این‎‎ ستاد همچنین جایزه‎‎‎ ویـژه خـود را بـه علت‎ تلاش‎‎ در تهیـه‎‎ فیلمهـای‎‎ دانش آموزی به آموزش‎‎ و پرورش استان‎‎ قزوین اهدا كرد.

UserName