• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5735
 • پنج شنبه 1386/6/29
 • تاريخ :

هفته جهارم دوره ی هفتم لیگ برتر فوتبال ایران

آنالیز آماری دیداراستقلال تهران -  شیرین فراز کرمانشاه

استقلال تهران  3 – شیرین فراز کرمانشاه 1

زمان برگزاری بازی  15/6/86      

محل برگزاری : آزادی کرمانشاه

آنالیز آماری دیداراستقلال تهران - شیرین فراز کرمانشاه
آنالیز آماری دیداراستقلال تهران - شیرین فراز کرمانشاه
آنالیز آماری دیداراستقلال تهران - شیرین فراز کرمانشاه
آنالیز آماری دیداراستقلال تهران - شیرین فراز کرمانشاه

 

      استقلال                                                                        شیرین فراز کرمانشاه

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع
تعداد پاسهای كلی 149 107 256 تعداد پاسهای كلی 60 91 151
پاسهای صحیح 135 90 225 پاسهای صحیح 47 72 119
پاسهای اشتباه 10 11 21 پاسهای اشتباه 8 15 23
پاس بلند صحیح 4 6 10 پاس بلند صحیح 5 4 9
سانتر 14 11 25 سانتر 6 13 19
سانتر صحیح 3 5 8 سانتر صحیح 3 1 4
ضربه سر اول 16 25 41 ضربه سر اول 15 16 31
ضربه سر صحیح 6 9 15 ضربه سر صحیح 5 3 8
خطا 9 11 20 خطا 13 6 19
دفع توپ 25 42 67 دفع توپ 35 24 59
لودادن توپ 13 9 22 لودادن توپ 13 11 24
گرفتن توپ 5 3 8 گرفتن توپ 5 1 6
شوت داخل چارچوب 1 3 4 شوت داخل چارچوب 1 --- 1
شوت بیرون چار چوب 1 2 3 شوت بیرون چار چوب 1 5 6
كرنر 6 4 10 كرنر 1 3 4
موقعیت خطرناك 3 5 8 موقعیت خطرناك --- 2 2
سرداخل چار چوب 1 --- 1 سرداخل چار چوب --- 1 1
سر بیرون چارچوب 2 1 3 سر بیرون چارچوب --- --- ---

 

یک بازی تمرینی برای فرار از بحران (آنالیزور: مهدی ارژنگی نیا  arzhangi2001@yahoo.com )

حجازی هنوز ترکیب اصلی را پیدا نکرده.

در بازی استقلال و شیرین فراز کرمانشاه شاهد یک بازی یک طرفه بودیم و تغییر پست بازیکنان مهمترین نکته این بازی بود استقلال در گردش توپ خوب عمل کرد و همچنان با یک آرایش جدید دیگر راهی این مسابقه شد، ناهماهنگی در خط حمله دیده می شد و بازی مستقیم از خط دفاع در برنامه این تیم بود سرعت استقلال قابل قبول بود ولی نظمی در حرکات این تیم دیده نمی شد و این تیم از 10 کرنر خود نتوانست با برنامه استفاده کند در مقابل شیرین فراز از ابزار لازم برای مقابله با استقلال بهره نمی برد و اختلاف این تیم در آمار به وضوح دیده می شود شیرین فراز در این بازی در بیشتر دقایق با یک مهاجم حمله می کرد و در ضد حملات و توپهای هوایی پشت مدافعان خیلی ضعیف بود و در کل بازی مدافعان این تیم در برگشتها و استقرار دفاعی در محل خود مشکل داشتند و قربانی خوبی برای بیرون آمدن استقلال از بحران بودند در ضمن نکته ای که در طول بازی به چشم می خورد عدم هماهنگی بازیکنان خط حمله استقلال و همچنان موقعیت سوزی مهاجمان این تیم بود و کادر فنی این تیم نیز هنوز نتوانسته آرایش اصلی خود را پیدا کند و با صحیح و خطا در جستجوی ترکیب اصلی است با هم به بررسی و تحلیل این بازی از نگاه آمار می پردازیم. 

225 پاس صحیح استقلال (هر 24ثانیه یک پاس ) در مقابل 119 پاس صحیح (هر 45ثانیه یک پاس) برای شیرین فراز ثبت شد.

25 سانتر استقلال(هر 3دقیقه یک سانتر) در مقابل 19سانتر شیرین فراز(هر 4دقیقه یک سانتر) و در مجموع 45سانتر(هر 2 دقیقه) از سوی هر دو تیم شاهد بودیم.

تقریبا %32 سانترهای استقلال صحیح بود و به بازیکنان این تیم رسید در مقابل %21 سانترهای شیرین فراز به بازیکنان این تیم رسید. 

67 دفع توپ برای استقلال که 42 دفع آن در نیمه دوم بود و در مقابل 59 دفع توپ شیرین فراز  و مجموع 126دفع (هر 42ثانیه یک دفع) مشاهده کردیم.

10 کرنر استقلال (هر 9 دقیقه یک کرنر) در مقابل 4 کرنر (هر 22 دقیقه یک کرنر) شیرین فراز ثبت شد.

8 موقعیت گل برای استقلال در مقابل 2 موقعیت گل برای شیرین فراز ثبت گردید.

در پایان با مشاهده جدول آمار و تحلیل این بازی به برتری مطلق استقلال پی می بریم نکته ای که در طول بازی مشاهده می شد و استقلال تیمی بود که هنوز مشکل زیاد دارد و امیدوار به روزهای آینده و رسیدن به هماهنگی و وحدت تاکتیکی به کار خود ادامه می دهد و امیدوار به روزهای آینده است و نشان می دهد هنوز برای تیم شدن خیلی کار دارد.

 

UserName