• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 835
 • دوشنبه 1382/9/17
 • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 17 آذر ماه 1382

تجلیل از فیلمسازان ایرانی در رم

پنج‎ فیلم ایرانی‎ از بیسـت‎ و یكـمیـن‎ جشنواره‎ بین‎ المللی‎‎ فـیلـم‎ هـای‎ ورزشـی و تلویزیونی‎ میلان‎ جایزه‎ دریافت‎ كردند.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، از میـان192 اثر راه‎‎‎‎ یافته بـه بخـش‎‎ مسـابقـه در بخـش تبلـیغـات‎ ورزشـی‎ جـایـزه‎‎ اول‎ بـه فـیلـم‎ «پاراالمپیك»‎ ساخته‎ محمدرضا رضایی‎ و دیپلم‎ افتخاربه‎ فیلم‎‎ «پـهلـوانـان‎‎ در ذهـن مـردم زندگی‎‎ می كنند» ساخته‎ سارال‎ مگدی‎ از كشـور امارات‎‎ متحده‎ عربی‎ تعلق‎ گرفت.

همچنین‎‎ دربخش‎‎ یك‎ قرن با ورزش، جایزه‎ اول‎ به‎‎ فیلم‎ «پهلوانان»‎‎ ساخته امیر شهاب‎ رضویان و دیپلم‎‎ افتخاربه‎‎‎ فیلم «پاله و آنان»‎ ساخته حسن‎ بشكوفه‎ و در بخش‎ داستانی‎ نیز دیـپلـم‎ افتخار به‎‎‎ فیلم‎ های‎ «خنده با ورزش»‎ سـاختـه بهمن‎ عبدی‎‎ و «قصه‎‎ های حمید» سـاختـه بهـروز یغماییان‎ اختصاص‎ یافت‎.

هدایای‎ این‎‎ دوره‎‎ ازجشنواره میلان را هاشمی‎ طبا، افشارزاده‎ و امیرحسـینی‎، رئیس‎ دبیركل‎ كمیته‎ ملی‎‎ المپیك‎ و رئیس‎ آكـادمـی ملی‎ المپیك‎ ونماینده‎‎ FICTS در منطقه جنـوب‎ و غرب‎ آسیا به‎ كارگردانان‎ برتراهدا كردند.

جشنواره‎ بین‎ المللی‎‎ فـیلـم‎ هـای‎ ورزشـی و تلویزیونی‎‎ مهمترین‎ جشنواره‎ جهانی مـربـوط به‎‎‎‎ فیلم‎ های‎ ورزشی‎ است‎ كه همه سـالـه بـا همكار77‎ كشور جهان‎‎ درمیلان بـرگـزار مـی‎ شود.

UserName