• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1635
 • شنبه 1386/6/17
 • تاريخ :

اساس نامه فدراسیون فوتبال (2)

اساس نامه فدراسیون فوتبال (2)

بعد از آنکه در قسمت اول اساس نامه فصل اول و دوم را شرح دادیم این بار قصد داریم تا فصل 3 و 4 را نیز برای شما علاقه مندان انتشار کنیم تا شما عزیزان با محتویات این اساس نامه آشنا شوید .

 

فصل سوم

ماده 12 اعضا

1- کلیه هیئت ها، باشگاهها، انجمن ها، لیگ ها، کانونها، ورزشکاران، مربیان، داوران و پیشکسوتان فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در سراسر کشور که علاقمند به آن می باشند، می توانند به عضویت فدراسیون پذیرفته شوند.

2- اشخاص حقیقی و حقوقی باید درخواست عضویت خود را به فدراسیون ارائه نمایند.

 

ماده 13 پذیرش، تعلیق و اخراج

1- وظیفه پذیرش، تعلیق و یا اخراج اعضای حقوقی بر عهده مجمع عمومی می باشد.

2- تایید عضویت متقاضی منوط به انجام کلیه وظایف تعیین شده توسط فدراسیون می باشد.

3- عضویت از طریق استعفا یا اخراج یک عضو پایان می پذیرد. پایان عضویت دلیل بر عدم پرداخت تعهدات مالی عضو مستعفی یا اخراج شده به فدراسیون یا دیگر اعضا نمی باشد. بلکه فقط باعث لغو کلیه حقوق وی در ارتباط با فدراسیون می گردد.

4-1- ارسال تصویر اساسنامه قانونی معتبر و مجوز فعالیت ورزشی (فقط برای اشخاص حقوقی)

4-2- اظهاریه ای مبنی بر رعایت کلیه مفاد اساسنامه فدراسیون، قوانین و مقررات و تصمیمات اتخاذ شده توسط فدراسیون، فیفا و کنفدراسیون و حصول اطمینان از اینکه کلیه اعضا شامل باشگاهها، مقامات و بازیکنان به قوانین یاد شده احترام خواهند گذاشت.

4-3- تعهد نماید به کلیه قوانین بازی احترام خواهد گذاشت.

4-4- تعهد نماید کلیه دعاوی را صرفاً در رکن قضایی فدراسیون حل و فصل نماید و حق ارائه دعاوی به دادگاههای عمومی را ندارد.

4-5- ثبت قانونی عضو مورد نظر در صورت نیاز

4-6- تعهد نماید در کلیه مسابقات رسمی فدراسیون شرکت خواهد نمود.

4-7- ارائه تعهدنامه مبنی بر دارا بودن اختیار تام حقوقی عضو اتخاذ تصمیم بصورت مستقل و بدور از دخالت هرگونه عامل خارجی

4-8- ارائه لیست مقاماتی که رسماً دارای حق امضا بوده و می توانند از نظر حقوقی در توافقنامه ها و قراردادها امضا داشته باشند. (فقط برای اشخاص حقوقی)

4-9- تعهد نماید برای برگزاری مسابقات با شرکت در هر نوع رویداد دوستانه هماهنگی های لازم را با فدراسیون به عمل خواهد آورد.

5-10- تصویر صورتجلسه آخرین جلسه مجمع عمومی یا مجمع موسسان پیوست شود.

6-11- تعهد نماید دادگاه حکمیت بین المللی ورزشی در لوزان سوئیس را همانطور که در اساسنامه ذکر شده به رسمیت می شناسد.

 

ماده 14 روند پذیرش اعضا

روند پذیرش عضو بر اساس آئین نامه ویژه ای است که به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون رسیده است.

 

ماده 15 حقوق اعضا

اعضای فدراسیون از حقوق مشروحه ذیل برخوردارند:

1- دعوت شدن و آگاهی از دستور جلسه مجمع در زمان مقتضی، شرکت در جلسه مجمع و برخورداری از حق رای

2- ارسال نظرات و پیشنهادات برای گنجانده شدن در دستور جلسه مجمع

3- معرفی نامزد برای شرکت در انتخابات فدراسیون

4- اطلاعات یافتن از جریانات امور فدراسیون از طریق مبادی و مراجع رسمی فدراسیون 

5- شرکت در مسابقات و یا هر نوع فعالیت ورزشی دیگر که توسط فدراسیون برگزار می شود

6- برخورداری از کلیه حقوق تعیین شده در اساسنامه و دیگر آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب فدراسیون

اساس نامه فدراسیون فوتبال (2)

ماده 16 تعهدات اعضا

1- اعضای فدراسیون دارای تعهدات زیر می باشند:

1-1- تبعیت کامل از مفاد اساسنامه، آئین نامه ها و مقررات، دستورالعمل ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط فیفا، کنفدراسیون و فدراسیون و حصول اطمینان از این که اعضای مرتبط با آن عضو به قوانین و مقررات یاد شده احترام خواهند گذاشت.

1-2- پرداخت حق عضویت

1-3- احترام به قوانین بازی که توسط برد بین المللی وضع می شود و حصول اطمینان از اینکه کلیه اعضا مرتبط با عضو نیز به قوانین یاد شده احترام خواهند گذاشت.

1-4- در نظر گرفتن یک ماده در اساسانامه که عنوان می دارد رسیدگی به هر گونه دعاوی عضو و یا نهادهای وابسته به عضو که در ارتباط با اساسنامه، قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و تصمیمات فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون یا لیگ های کشوری می باشد، صرفاً از طریق فدراسیون فیفا و دادگاه  حکمیت ورزشی پیگیری و تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت. بدیهی است اعضا برای رسیدگی به دادخواست های خود در هیچ شرایطی نمی توانند و نباید به دادگاههای عمومی مراجعه نمایند.

1-5- مکاتبه با فدراسیون برای ایجاد هر گونه تغییر و اصلاحیه در اساسنامه و قوانین و مقررات عضو و همچنین تغییر لیست اعضای رسمی یا اشخاصی که دارای حق امضا هستند.

1-6- عدم برقراری ارتباط ورزشی با نهادهایی که به رسمتی شناخته نشده اند و یا اعضایی که معلق شده و یا از عضویت فدراسیون برکنار شده اند.

1-7- رعایت اصول وفاداری، امانت و رفتار مناسب ورزشی به نشانه رعایت اصول بازی جوانمردانه از طریق وضع یک ماده قانونی مشخص در اساسنامه خود

1-8- رعایت مفاد قانونی بند 4 ماده 13 اساسنامه در طول مدت عضویت

1-9- به روز نمودن لیست اعضا

1-10- رعایت کامل سایر تعهدات و وظایفی که براساس اساسنامه و قوانین و مقررات فیفا و کنفدراسیون و فدراسیون تعیین گردیده است.

1-11- هیچ یک از اعضا نمی توانند بدون مجوز رسمی فدراسیون مبادرت به برگزاری مسابقات در رشته های تحت پوشش نموده و یا اینکه در مسابقاتی که بدون نظارت فدراسیون برگزار می شود شرکت نمایند.

2- سرپیچی از تعهدات ذکر شده بالا توسط هر یک از اعضا می تواند منجر به محرومیت تعیین شده در اساسنامه گردد.

 

ماده 17 تعلیق

1- مجمع عمومی می تواند نسبت به تعلیق یک عضو اقدام نماید. در عین حال هیئت رئیسه نیز می تواند در صورتی که یک عضو به صورت مکرر و جدی از تعهدات خود سرباز می زند نسبت به تعلیق آن عضو اقدام کند این حکم بلافاصله لازم الاجرا است. تعلیق تا برگزاری جلسه مجمع بعدی ادامه خواهد داشت مگر اینکه هیئت رئیسه درخصوص رفع آن اتخاذ تصمیم و اقدام نماید.

2- تعلیق باید از طریق رأی گیری توسط اکثریت نسبی اعضای حاضر در مجمع تایید شود. چنانچه تعلیق مورد تایید واقع نگردد به خودی خود رفع خواهد شد.

3- عضو معلق شده از کلیه حقوق قانونی عضویت خود محروم خواهد شد. دیگر اعضا نیز باید از برقراری ارتباط ورزشی با عضو معلق شده خودداری نمایند. کمیته انضباطی می تواند جرایم دیگری نیز اعمال نماید.

4- اعضایی که به مدت دو سال پی در پی از شرکت در فعالیت های ورزشی فدراسیون خودداری نمایند از حقوق مندرج در بندهای یک الی سه ماده 15 محروم می گردند.

 

ماده 18 اخراج

1- مجمع فدراسیون می تواند در صورت بروز موارد ذیل نسبت به اخراج یک عضو اقدام نماید:

1-1- از انجام تعهدات مالی خود نسبت به فدراسیون سرباز زند.

1-2- از مقررات اساسنامه، قوانین و مقررات، دستورالعملها یا تصمیمات اتخاذ شده توسط فیفا، کنفدراسیون یا فدراسیون تخطی نماید.

2- بررسی اخراج یک عضو باید هیئت رئیسه با حضور اکثریت مطلق اعضا تشکیل و با رای اکثریت نسبی اعضا حاضر موضوع را تصویب و به مجمع ارجاع نماید تا تشکیل مجمع عمومی کلیه فعالیت های عضو به حالت تعلیق درخواست آمد.

3- برای بررسی موضوع اخراج مجمع با حضور اکثریت نسبی کل اعضا تشکیل و با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ تصمیم می نماید.

4- پس از ارجاع موضوع اخراج یک عضو از هیئت رئیسه به مجمع فقط مجمع می تواند راجع به اخراج یا عدم اخراج عضو اتخاذ تصمیم نماید.

 

ماده 19 استعفا یا کناره گیری

1- یک عضو می تواند از فدراسیون کناره گیری نماید. موضوع کناره گیری باید حداقل شش ماه قبل از پایان تقویم کاری سالیانه فدراسیون برای دبیر کل فدراسیون ارسال گردد.

2- استعفا با کناره گیری اعضا در صورت انجام تعهدات مالی و تسویه حساب با فدراسیون و سایر اعضا قابل پذیرش است.

 

ماده 20 اساسنامه باشگاهها، لیگها، هیئت های استانی و صنفی و دیگر گروهها

1- لیگهای سراسری و منطقه ای باید وابسته به فدراسیون بوده و به عضویت فدراسیون درآمده باشند اساسنامه و محدوده وظایف و اختیارات آنها باید به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون برسد.

2- هیئت های استانی یا صنفی می توانند به عضویت فدراسیون پذیرفته شوند این هیئت ها بایست برابر ضوابط و مقررات تعیین شده از طرف فدراسیون فعالیت نمایند.

3- کلیه باشگاههای ثبت شده و دارای پروانه بهره برداری در ایران که بخواهند در ورزشهایی که زیر نظر و برابر مقررات فیفا انجام می وشد فعالیت نمایند، باید به عضویت فدراسیون در آمده و به رسمیت شناخته شوند. این باشگاهها موظفند مقررات مبوط به اداره این بخش از فعالیت های خود را تهیه و به تایید هیئت رئیسه فدراسیون برسانند.

4- باشگاههای عضو و دیگر بخش های وابسته به فدراسیون باید استقلال خود را در روند اتخاذ تصمیمات مربوط به باشگاه و یا بخش مربوطه حفظ نموده و از دخالت هر گونه عوامل خارجی جلوگیری نمایند.

5- هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی همزمان نمی توانند کنترل و هدایت بیش از یک باشگاه را بر عهده داشته باشند، در غیر این صورت تمامیت یک مسابقه یا مسابقات را زیر سئوال خواهد برد.

 

فصل چهارم

ماده 21 رئیس و اعضای افتخاری

1- مجمع می تواند عنوان ریاست افتخاری یا عضو افتخاری یا عضو افتخاری را به جهت خدمات شایان توجه افراد به فوتبال برای آنان در نظر بگیرد.

2- هیئت رئیسه می تواند نامزدها را به مجمع معرفی نماید.

3- رئیس یا عضو افتخاری بدون حق رای می تواند در مذاکرات جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.

4- آئین نامه نحوه انتخاب این افراد توسط هیئت رئیسه تهیه و به تصویب مجمع فدراسیون می رسد.

 

 

UserName