• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2213
 • سه شنبه 1386/6/6
 • تاريخ :

مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده 

امام زمان علیه السلام

گو به هر غرقه دریاى بلا، فلك نجات آمده تا كه ببخشد به شما باز حیات
نیست اى عاشق دلخسته دگر وقت سكوت به گل روى جگر گوشه زهرا صلوات
امشب زمین آبستن یك انفجار دیگرى است گویى عروس آسمان، اختر شمار دیگرى است
لوح و قلم را از شعف نقش و نگار دیگرى است چرخ و فلك را در محك گشت و گذار دیگرى است
گهواره توحید را شب زنده‌دار دیگرى است هستى عالم عرصه چابك سوار دیگرى است
زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده مهدى زهرا یوسف آل محمد (ص) آمده
امشب عروس فاطمه، فخر البشر مى‌آورد كلك قضا را زینت لوح قدر مى‌آورد
در سنگر آزادگى فتح و ظفر مى‌آورد طوق طلوع فجر را به هر سحر مى‌آورد
تكبیر گو، تكبیر گو نرجس پسر مى‌آورد جبریل بهر مصطفى هر دم خبر مى‌آورد
زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده
امشب به گوش باغبان باد صبا گوید چنین آمد بهار و شد جهان زیباتر از خلد برین
از مقدم فرخنده فرخ رخى ناز آفرین بهر نثار مقدمش مانند گلچین، گل بچین
آمد امام منتظر بر یارى مستضعفین كز ریشه سازد ریشه كن نخل همه مستكبرین
زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده
آمد به دنیا تا علم بر قاف این عالم زند عیسى دمى كز وصف او آدم دمادم دم زند
نوح نبى از عشق او، كشتى به قلب یم زند بر حبل مهر او خلیل، امشب گره محكم زند
موسى كتاب نیل را در محضرش بر هم زند گلبوسه‌ها بر مقدمش، صد عیسى مریم زند
زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده
اى دل مخور اندوه و غم سرها به سامان می‌رسد با یك شور و شعف، جآنان جآنان می‌رسد
ویرانگر كاخ ستم با جیش ایمان می‌رسد احیاگر دین خدا، حامى قرآن می‌رسد
چشم انتظاران را بگو، یوسف ز كنعان می‌رسد اى دل شب هجران ما، آخر به پایان می‌رسد
زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده
بازا كه این دیوانگان دیوانه روى تواند مست از مى عشق تو و خاك سر كوى تواند
چشم انتظار دیدن چشمان جادوى تواند دل بسته‌ی مهر تو و آن طُرّه موى تواند
جان بر كف راه تو و آن تیغ ابروى تواند محو تماشاى تو و آن قد دلجوى تواند
زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName