• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 69956
 • دوشنبه 1386/5/8
 • تاريخ :

القاب حضرت زینب كبری سلام الله علیها

زینب

عالمةٌ غیرَ مُعلمةٍ : داناى نیاموخته

فهمةٌ غیرَ مُفهِّمةٍ : فهمیده بى آموزگار

كَعبةُ الرَزایا : قبله رنجها.

نائبةُ الزهراء : جانشین حضرت زهرا سلام الله علیها

نائبةُ الحسین : جانشین حضرت حسین علیه السلام

مَلیكةُ الدنیا : شهبانوى گیتى .

عَقیلةُ النِساء : خردمند بانوان .

عَدیلةُ الخامس مِن اهل الكِساء : همتاى پنجمین نفر از اهل كساء.

شریكة الشهید : انباز شهید.

كَفیلة السجاد : سرپرست حضرت سجاد.

ناموسُ رَواقِ العَظمةِ : ناموس حریم عظمت و كبریایى .

سیدة العَقائِل : بانوى بانوان خردمند.

سِرُّ اَبیها : راز پدرش على علیه السلام

سُلالةُ الوِلایة : فشرده و خلاصه و چكیده ولایت .

زینب

وَلیدةُ الفَصاحة : زاده شیوا سخنى .

شَقیقةُ الحَسن : دلسوز و غمخوار حضرت حسن علیه السلام.

عَقیلةُ خِدر الرسالة : خردمند پرده نشینان رسالت .

رَضیعة ثَدىِ الولایة : كسى كه از پستان ولایت شیر خورده .

بلیغة : سخنور رسا.

فصیحة : سخنور

صدیقة الصغرى : راستگوى كوچك (در مقابل صدیقه كبرى سلام الله علیها)

المُوثَّقة : بانوى مورد اطمینان .

عقیلة الطالبین : بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بین طالبیان)

الفاضلة : بانوى با فضیلت .

الكاملة : بانوى تام و كامل .

عابدة آل على : پارساى خاندان على علیهم السلام

عقلیة الوحى : بانوى خردمند وحى

شمسةُ قَلادَةِ الجَلالةِ : خورشید منظومه بزرگوارى و شكوه .

نَجمةُ سَماءِ النَبالَة : ستاره آسمان شرف و كرامت .

زینب

المعصومة الصغرى : پاك و مطهره كوچك .

قرینة النَوائِب : همدم و همراه ناگوارى ها.

محبوبة المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول صلی الله علیه و آله.

قرة عین المرتضى : نور چشم حضرت على علیه السلام.

صابرة محتسبة : پایدارى كننده به حساب خداوند براى خداوند.

عقیلة النبوة : بانوى خردمند پیامبرى .

رَبَةُ خِدرِ القُدس : پرورنده پرده نشینان پاكى و تقدیس .

قبلة البَرایا : كعبه آفریده شدگان .

رَضیعَة الوحى : كسى كه از پستان وحى شیر مكیده است .

بابُ حِطَةِ الخَطایا : دروازه آمرزش گناهان .

حَفَرَةُ علىٍ و فاطمةٍ : مركز جمع آورى دوستى و محبت على (علیه السلام ) و فاطمه (سلام الله علیها)

رَبیعَةُ الفضل : پیش زاده فضیلت و برترى .

بطلة كربلاء : قهرمان كربلا.

عظیمةٌ بلواها : بانویى كه امتحانش بس بزرگ بود.

عقلیة القریش : بانوى خردمند از قریش .

زینب

الباكیة : بانوى گریان .

سلیلة الزهراء : چكیده و خلاصه حضرت زهرا سلام الله علیها.

امنیة الله : امانت دار الهى .

آیةٌ مِن آیات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.

مظلومةٌ وحیدة : ستمدیده بى كس.

 

پیوند به :

فرشته‌ای كه برای زینب گریست

داغی كه اشك بر گونه‌ی مهدی نشاند

آفتاب در حجاب

بانوی كربلا


200داستان از فضائل و كرامات و مصائب حضرت زینب

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
توطئه قتل حضرت علی علیه السلام

توطئه قتل حضرت علی علیه السلام

توطئه قتل حضرت علی علیه السلام
نحوه برخورد علی علیه السلام با قاتلش

نحوه برخورد علی علیه السلام با قاتلش

نحوه برخورد علی علیه السلام با قاتلش
وصایای امیرالمومنین به امام حسن علیهماالسلام

وصایای امیرالمومنین به امام حسن...

وصایای امیرالمومنین به امام حسن علیهماالسلام
ملاقات اصبغ بن نباته از حضرت علی علیه السلام

ملاقات اصبغ بن نباته از حضرت علی علیه...

ملاقات اصبغ بن نباته از حضرت علی علیه السلام
UserName