• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1048
 • سه شنبه 1382/8/27
 • تاريخ :

مسابقه فيلم مفاهيم قرآن در فرهنگ ايران

نخستين مسابقه‎ فيلم‎‎ مفاهيم قـرآن در فرهنگ‎ ايران‎ در برنامه‎‎ ماوراء از دريچه سينماي‎ يازدهمين‎‎‎ نمايشگاه‎ بين المللي‎ قرآن كريم‎ از سه‎‎شنبه 27 آبان‎ آغاز مي‎ شود.

به‎ گزارش‎ واحد مركزي‎ خبر، در نخستيـن‎ روز اين‎ مسابقه‎‎، در مجموع 32 فيلم‎ كوتـاه با مضامين‎ ديني‎ و معنوي‎ ماننــد «بــاد ســرخ»‎ ساخته‎‎ علي‎‎ محمد قاسمي، «صبح‎ رستاخيز» ساخته فرشاد فرشته‎‎ حكمت‎، «وهم‎ سبز» سـاختـه علـي‎ زماني‎‎‎‎ عصمتي، «چاه‎‎ نجوا» ساخته مصطفي جلالـي فخر و «خواجه‎‎ غلـطان‎ ولـي»‎ سـاختـه مهـرداد گودرزپور در سه‎ نوبت‎‎ بعداز ظهر و يك‎ نـوبـت قبل‎ از افطار و دونوبت‎ بعد از افـطار بـه‎ نمايش‎ در خواهد آمد.

سالن‎‎‎ حجاب‎‎ در خيابان فاطمي‎ خيابـان حجـاب نيز به‎ صورت‎‎ رايگان‎ در نوبت هاي15 تا 17 و 19 تا 20 و سي‎‎ دقيقه‎ و 21 تـا 22 و سـي دقيقه‎‎‎ پذيراي‎‎ علاقه مندان‎ فيلم هاي كوتاه با مضامين‎ ديني‎ و معنوي‎ است‎. نخستين‎‎ مسابقه‎ مفـاهيـم‎ قـران در فـرهنـگ‎ ايران‎ كه‎ مركز گستـرش‎ سيـنمـاي‎ مسـتنـد و تجربي‎‎ معاونت‎ امور سينمايي، آن‎ را برگزار مي‎ كند تا شنبه‎‎ اول‎ آذرادامه خواهد يافت‎.

UserName