• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 856
 • يکشنبه 1386/4/17
 • تاريخ :

دربی سرخابی هفته نهم

دیدارهای مرحله رفت هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر ایران موسوم به جام خلیج فارس اعلام شد.

با انجام مراسم قرعه كشی در فدراسیون فوتبال دیدارهای مرحله رفت هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر ایران اعلام شد تا تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته نهم دربی حساس تهران را برگزار كنند.

برنامه كامل دیدارهای مرحله رفت لیگ برتر ایران به ترتیب زیر است:

 

*هفته اول

نفت آبادان-پرسپولیس

استقلال تهران-استقلال اهواز

پگاه-سپاهان

ذوب‌هن-ملوان

ابومسلم-صباباتری

پاس-مس كرمان

پیكان-برق شیراز

فجرسپاسی-شیرین فراز

راه‌آهن-سایپا

 

* هفته دوم

استقلال اهواز- نفت آبادان

ملوان-استقلال تهران

فولاد سپاهان -ابومسلم

مس كرمان-ذوب آهن

صباباتری-پیكان

شیرین فراز -پاس

برق شیراز-راه‌اهن

سایپا-فجر سپاسی

پرسپولیس-پگاه

 

* هفته سوم

پگاه -نفت آبادان

استقلال تهران-مس كرمان

پیكان-سپاهان

ذوب‌آهن-شیرین فراز

راه‌آهن-صباباتری

پاس-سایپا

فجرسپاسی-برق شیراز

ابومسلم- پرسپولیس

استقلال اهواز-ملوان

 

*هفته چهارم

نفت آبادان- ملوان

شیرین فراز-استقلال تهران

سپاهان-راه‌آهن

سایپا-ذوب آهن

صباباتری-فجر سپاسی

برق شیراز-پاس

پرسپولیس-پیكان

مس كرمان-استقلال اهواز

پگاه-ابومسلم

 

* هفته پنجم

ابومسلم-نفت آبادان

استقلال تهران-سایپا

فجرسپاسی-سپاهان

ذوب‌آهن-برق شیراز

پاس-صباباتری

راه‌آهن-پرسپولیس

استقلال اهواز-شیرین فراز

پیكان-پگاه

ملوان-مس كرمان

 

* هفته ششم

نفت آبادان-مس كرمان

برق-استقلال تهران

سپاهان -پاس

صباباتری-سپاهان

پرسپولیس-فجر سپاسی

سایپا -استقلال اهواز

پگاه -راه‌آهن

شیرین -فراز ملوان

ابومسلم- پیكان

 

* هفته هفتم

پیكان -نفت آبادان

استقلال تهران-صباباتری

ذوب‌ آهن- سپاهان

پاس- پرسپولیس

استقلال اهواز-برق شیراز

فجر سپاسی- پگاه

ملوان-سایپا

راه‌آهن -ابومسلم

مس كرمان -شیرین فراز

 

* هفته هشتم

نفت آبادان -شیرین فراز

سپاهان -استقلال تهران

پرسپولیس -ذوب آهن

صباباتری- استقلال اهواز

پگاه- پاس

برق شیراز- ملوان

ابومسلم- فجر سپاسی

سایپا -مس كرمان

پیكان- راه‌آهن

*هفته نهم

راه‌اهن -نفت آبادان

استقلال-تهران پرسپولیس

استقلال اهواز- سپاهان

ذوب‌آهن- پگاه

ملوان -صباباتری

پاس -ابومسلم

مس كرمان-برق شیراز

فجر سپاسی -پیكان

شیرین فراز-سایپا

 

* هفته دهم

نفت آبادان- سایپا

پگاه-استقلال تهران

سپاهان -ملوان

ابومسلم -ذوب‌اهن

صباباتری -مس كرمان

پیكان- پاس

برق شیراز- شیرین فراز

راه‌آهن- فجر سپاسی

پرسپولیس -استقلال اهواز

 

* هفته یازدهم

فجر سپاسی- نفت آبادان

استقلال تهران- ابومسلم

مس كرمان -سپاهان

ذوب‌آهن- پیكان

شیرین فراز -صباباتری

پاس-راه‌آهن

سایپا -برق شیراز

ملوان -پرسپولیس

استقلال اهواز- پگان

 

*هفته دوازدهم

نفت آبادان- برق شیراز

پیكان- استقلال تهران

سپاهان- شیرین فراز

راه آهن -ذوب‌آهن

صباباتری -سایپا

فجر سپاسی -پاس

پرسپولیس- مس كرمان

ابومسلم -استقلال تهران

پگاه- ملوان

 

*هفته سیزدهم

پاس- نفت آبادان

استقلال تهران- راه‌آهن

سایپا -سپاهان

ذوب‌آهن -فجر سپاسی

برق شیراز- صباباتری

شیرین فراز -پرسپولیس

استقلال اهواز- پیكان

مس كرمان- پگاه

ملوان- ابومسلم

 

* هفته چهاردهم

نفت آبادان- صباباتری

فجر سپاسی- استقلال تهران

سپاهان -برق شیراز

پاس -ذوب‌آهن

پرسپولیس -سایپا

راه‌آهن- استقلال اهواز

پگاه -شیرین فراز

پیكان- ملوان

ابومسلم- مس كرمان

 

* هفته پانزدهم

ذوب‌آهن- نفت آبادان

استقلال تهران- پاس

صباباتری- سپاهان

برق شیراز -پرسپولیس

استقلال اهواز- فجر سپاسی

سایپا -پگاه

ملوان- راه‌آهن

شیرین فراز- ابومسلم

مس كرمان- پیكان

 

* هفته شانزدهم

نفت آبادان -سپاهان

ذوب‌آهن -استقلال تهران

پرسپولیس- صباباتری

پاس- استقلال اهواز

پگاه -برق شیراز

فجر سپاسی -ملوان

ابومسلم -سایپا

راه‌آهن -مس كرمان

پیكان شیرین- فراز

 

* هفته هفدهم

استقلال تهران- نفت آبادان

سپاهان-پرسپولیس

استقلال اهواز- ذوب‌آهن

صباباتری- پگاه

ملوان- پاس

برق شیراز- ابومسلم

مس كرمان- فجر سپاسی

سایپا -پیكان

شیرین فراز- راه‌آهن

مطالب مرتبط  :

لیگ هفتم  ؛  26 مرداد

اخبار تیم ملی فوتبال ایران در ایتالیا

اخبار تیم ملی فوتبال ایران در ایتالیا

اخبار تیم ملی فوتبال ایران در ایتالیا
آخرین اخبار المپیک 2016 ریو را اینجا بخوانید

آخرین اخبار المپیک 2016 ریو را اینجا بخوانید

آخرین اخبار المپیک 2016 ریو را اینجا بخوانید
UserName
عضویت در خبرنامه