• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1142
 • پنج شنبه 1388/1/27
 • تاريخ :

فعالیت چند میز! چند صندلی!

با انجام این فعالیت می توانید یک بار دیگر توانایی خود را در الگویابی بیازمایید.

یک رستوران تازه تأسیس تعدادی میزهای مربعی 1*1، تعدادی میزهای مستطیلی 2*1 و تعداد صندلی دارد. در هر ضلع هر میز مربعی یک صندلی می توان قرار داد. 4 صندلی دور یک میز مربعی و 6 صندلی دور یک میز مستطیلی 2*1 می توان چید.

کارکنان این رستوران برای رفاه حال مشتریانی که به صورت گروهی به رستوران می آیند میزها را به دو صورت کنار هم می چینند یا به شکل ردیفی یا مستطیلی.

با استفاده از applet زیر می توانید چینش های مختلف میز و صندلی در این رستوران را مشاهده کنید.

Tc-s-3

با استفاده از آیکون مربوط به table می توانید یک نوع از میزها، 1*1 یا 1*2 را انتخاب کنید. با استفاده از arrangement نیز می توانید مدل straight line ( ردیفی ) و یا مدل rectangular ( مستطیلی ) را برای چینش میزها انتخاب کنید. Increase ( افزایش ) و Decrease ( کاهش ) نیز به شما امکان تغییر تعداد میزها را می دهند.

 

فرض کنید می خواهید 24 میز مربعی شکل را بچینید.

کدام چینش امکان پذیرایی از بیشترین تعداد ممکن را فراهم می کند؟

با کدام چینش امکان پذیرایی از کمترین تعداد ممکن مهیا می شود؟

در حالت کلی با کدام چینشها می توان بیشترین و کمترین صندلی را دور T میز قرار داد؟

مدل سازی را دانلود نموده و 01 را اجرا نمایید.

 

 

 

     دانلود مدل سازی

 

 

 

 

مترجم: زهره پندی

 

UserName