• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5991
 • چهارشنبه 1386/3/30 ساعت 15:14
 • تاريخ :

فعالیت مساحت ذوزنقه ها

برگه فعالیت ذوزنقه ها

 

توضیح اولیه

درشکل مدل سازی مورد نظر، ABCD یک ذوزنقه است و هر طور که شما این نقاط را حرکت دهید، باز هم AB?CD خواهد بود.
برای دیدن این مدل سازی  فایل زیر را دانلود نموده و فایل 02 را اجرا کنید.

روش کار

 • نقاط A و B  را جا به جل کنید تا شکل و جهت ذوزنقه تغییر کند. (توجه کنید که با تغییر مکان نقاط A و B ، نقطه D هم جا به جا می شود.)
 •  با جا به جا کردن نقطه D ، می توانید طول قاعده CD را تغییر دهید. (توجه کنید که اگر نقطه D را آنقدر حرکت دهید که روی نقطه C قرار بگیرد، دیگر شکل ما یک ذوزنقه نخواهد بود، بلکه یک مثلث است و اندازه پاره خط های CD و CE هم ناپدید می شوند.)
 • با جا به جا کردن نقطه C ، ارتفاع ذوزنقه تغییر می کند. در این حالت با حرکت C، نقطه D هم حرکت می کند و طول CD ثابت می ماند.

 

اکتشاف

نقطه C را طوری حرکت دهید که ارتفاع ذوزنقه تغییر کند. مساحت آن چه تغییری می کند؟

نقاط A و B و C را طوری حرکت دهید که جهت ذوزنقه تغییر کند. در این صورت مساحت چه تغییری می کند؟

 

مترجم: فاطمه حاجی محمودی

UserName