• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1845
 • چهارشنبه 1386/3/30 ساعت 15:14
 • تاريخ :

فعالیت مجموعه دوران های مثلث

برگه ی مجموعه دورانهای مثلث

 

توضیح اولیه

بهتر است این فعالیت را بعد از فعالیت مجموعه دوران های بعلاوه انجام دهید.
برای انجام این فعالیت، یک مثلث متساوی الاضلاع کاغذی لازم داریم. می توانید با چاپ شکل زیر، این علامت را تهیه کنید. (روی شکل کلیک کنید تا آن را به صورت بزرگ ببینید.)
 

دوران های مثلث

 

با دقت مثلث را از روی خط چین ها جدا کنید. پس از این کار دو تکه کاغذ به شکل های زیر خواهید داشت.
برگه ی مجموعه دورانهای مثلث
 1. مثلث متساوی الاضلاع سه خط تقارن دارد. این خط ها را روی مثلثتان مشخص کنید.

  مجموعه دوران های مثلث متساوی الاضلاع را پیدا کنید. حواستان باشد که این مثلث پس از هر یک از این دوران ها باید باز هم در جای خود قرار گیرد. برای سادگی کار، دوران هایی را که به دست آورده اید، نام گذاری کنید.

  جدولی تشکیل دهید و همه ی ترکیب های ممکن از دو دوران متوالی را در آن بنویسید.

  آیا جدول به دست آمده، متقارن است؟

  آیا عملیات انجام دوران های متوالی، خاصیت جابجایی دارد؟ توضیح دهید.

  آیا این عملیات خاصیت شرکت پذیری دارد؟ توضیح دهید.

  همه ی ترکیباتی را که حاصل آن ها مانند حالتی است که اصلاً حرکتی انجام نشده است، پیدا کنید.

  برای هر دوران یک دوران معکوس پیدا کنید.

مترجم: زهره پندی

 

UserName