• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2054
 • دوشنبه 1387/5/28
 • تاريخ :

درک روابط بین مسافت، سرعت و زمان

 

دونده

توضیح اولیه

این فعالیت، بر اساس درک روابط بین مسافت، سرعت و زمان با استفاده از نرم افزار شبیه ساز، پایه گذاری شده است. و شامل نرم افزاری است که در آن دو دونده در امتداد یک خط می دوند. دانش آموزان می توانند سرعت ها و هم چنین نقطه ی شروع دونده ها را تنظیم کنند، سپس مسابقه را تماشا کنند و نمودار مکان بر حسب زمان را مشاهده کنند. دانش آموزان با محیط کامپیوتری آشنایی دارند و تکنولوژی، به آن ها فرصت می دهد که در آن محیط تغییر اتفاقات را مشاهده کنند و روابط را با عمق بیشتری تحلیل کنند. فعالیت هایی از این قبیل به دانش آموزان سطح بالا کمک می کند تا به درک نظریات و عملیات در مورد تغییرات زمان بپردازند.

هنگامی که یک دونده در امتداد خطی حرکت می کند، با تغییر اندازه ی گام ها و نقطه ی شروع، دانش آموزان به تشخیص و توصیف وضعیت ها و مقایسه ی آن ها می پردازند.

 

درس اول: یک دونده

در این فعالیت دانش آموزان از یک نرم افزار شبیه ساز استفاده می کنند. در این نرم افزار، یک دونده، در امتداد خطی می دود. دانش آموزان می توانند سرعت و نقطه ی شروع دونده را تنظیم کنند، مسابقه را تماشا کنند و با استفاده از نمودار مکان بر حسب زمان، به تحلیل روابط بین زمان و مسافت بپردازند.

 

درس دوم: دو دونده

در این فعالیت نیز دانش آموزان از یک نرم افزار شبیه ساز استفاده می کنند. و مانند درس اول، ولی این بار دو دونده در امتداد خطی می دوند و دانش آموزان می توانند سرعت و نقطه ی شروع دونده را تنظیم کنند، مسابقه را تماشا کنند و با استفاده از نمودار مکان بر حسب زمان،به تحلیل روابط بین زمان و مسافت بپردازند.

 

این فعالیت ها به دانش آموزان کمک می کند تا به درک، توصیف و مقایسه ی وضعیت هایی که تغییرات ثابتی دارند، بپردازند.

UserName