• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1267
 • پنج شنبه 1386/3/10
 • تاريخ :

گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران

گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران
گزارش تصویری مراسم اختتامیه بازی‌آفرینان سینمای ایران

 

مطالب مرتبط:

ستاره ها در جمع دانشجویان

فراز و نشیب فعالیت حرفه‌ای ستارگان سینمای ایران

منبع : مهر

 

UserName