• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 967
 • يکشنبه 1382/8/4
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری4 آبان ماه 1382

برترینهای جشنواره فیلم آسیا ،اقیانوسیه

تهران‎‎ ـ چهل‎ و هشتمین جشنوراه‎ فیلم‎ آسیا، اقیانوسیه‎ با معرفی‎ فیلم‎ ها و افراد برتر در شیراز پایان‎ یافت‎.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبـر، هیـات‎ داوران‎ پنج‎ شنبه‎‎ شب‎ در مراسم‎ پایانی‎ این‎ جشنواره جوایز بهترین‎ فیلـم‎ كـوتـاه‎‎ را بـه «امیـر اسفندیاری»‎ از ایران‎‎ ، بهترین فیلم‎ مستند را به‎‎ فیلـم‎ «بـه سـوی‎‎ بلـوغ» از مـالـزی، بهترین‎ مدیریت‎ هنری‎ را به‎ «ایسائوایناكاكی‎ و تاكی‎‎‎ ایچی» از ژاپن‎‎‎ و بهترین موسیقی متن را به‎ «فریدون‎‎ شهبازیان» برای فیلم‎ خـامـوشـی‎ دریا از ایران‎ اهدا كرد.

همچنین‎‎ جایزه‎‎ بهترین صدا بـه «كیـم‎ سـونـگ‎ تسانگ»‎‎‎ از هنگ كنگ، بهتریـن‎‎ تـدویـن بـه‎ «شینگ‎ چی‎ فـوشـیمـا» از ژاپـن‎‎ ، بـهتـریـن فیلمبرداری‎‎ به‎‎ «چوی چانك‎ كیو» از كره جنوبی‎ تعلق‎ گرفت‎.

در بخش‎ انتخاب‎ بهترین‎ بازیگر نیـز «یـانـگ‎ كوی‎‎ می»‎ در فیلم‎ خداحافظ مهمانسرای اژدهـا از تایلند و «فرامرز قریبیان»‎ در فیلم‎ رقـص‎ در غبار از ایران‎‎ به‎‎ ترتیب‎ جایزه بهتریـن بازیگر مكمل‎ زن‎ و مرد را دریافت‎ كردند.

«ریا ایراوان»‎‎ هم‎ جایزه‎ بهترین بازیگر نقـش‎ اول‎ زن‎‎‎ را در فیلم‎‎ ویـولـن بـدون سیـم از اندونزی‎ به‎ خود اختصاص‎ داد.

جایزه‎‎ بهترین‎ بازیگر نقش‎ اول‎ مرد نیز بـه «یوجی‎ اودا» از كشور ژاپن‎ اهدا شد.

همچنین‎‎ براساس‎ رای‎‎ هیات‎ داوران فیلـم هـای «پالو» از كشور مالزی‎ به‎‎ تهیه كنندگی‎ «عدمان‎ صالح»‎ ، «خداحافظ مهمانسرای‎ اژدها» به‎‎ تهیه كنندگی‎ «تسای‎ مینگ‎‎ لیانگ» از تایلند و «اینجا چراغ روشنی‎‎ است»‎ به‎‎ تهیه كنندگـی «سیـدرضـا میركریمی»‎ از ایران‎ به‎‎ ترتیب‎ جوایـز ویـژه نخست‎‎ تا سوم‎ جشنواره‎ را دریافت كردند.

جایزه‎‎‎ بهترین‎ فیلـمنـامـه نیـز بـه «اصغـر فرهادی»،‎« علیرضا بذرافشـان»‎ و «مـحمـدرضـا فاضلی»‎ از ایران‎ داده‎ شد.

همچنین‎ در سه‎‎ روز برگزاری‎ جشنواره فـیلـم‎ آسیا، اقیانوسیه‎ چهار پیشنهاد ایران‎ در زمینه‎ ایجاد صندوق‎ مالی‎ مشتـرك‎ كشـورهـای‎ آسیایی‎ برای‎ تولید فیلم‎ مشترك‎‎ و كمـك بـه‎ هنرمندان‎‎‎ جوان این كشورها، تولید فیلـم‎ مشترك‎ میان‎ كشورهای‎ آسیا و اقیانـوسیـه‎، تشكیل‎ بازار فیلم‎ آسیا، اقیـانـوسیـه‎ و خرید آثار برگزیده‎‎‎‎ جـشنـواره بـه وسـیلـه كشورهای‎ عضو به‎ تصویب‎ شركت‎ كـننـدگـان‎ در جشنواره‎ رسید.

چهل‎ و هشتـمیـن‎ جـشنـواره‎ فـیلـم‎ آسیـا، اقیانوسیه‎ بـیسـت‎‎ و نهـم‎ مهـر بـا شـركـت كشورهای‎ ایران‎، هند، هنگ‎‎ گنگ، كـره‎، چین‎‎، مالزی،‎ استرالیـا، تـایـوان، ژاپن‎، اندونزی‎ و ویتنام‎ در شیراز آغـاز به‎ كار كرد.

UserName